ZAHRANIČNÍ VÝJEZD DO ŠPANĚLSKA

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady pořádá ve spolupráci s CK Monatour a. s. Kolín v termínu od 27. 5. do 5. 6. 2016 zahraniční výjezd do Španělska. Ten letošní je s pořadovým číslem tři. Cílem pobytu je schopnost využití cizího jazyka při komunikaci v cizí zemi, poznání přírody, historie, kultury a zvyků dané země. Součástí pobytu jsou pohybové aktivity a regenerace organismu v rámci zdravého životního stylu.

CÍSAŘSKÉ NAROZENINY

Při příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. připravuje ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady mnoho aktivit. Z bohaté nabídky uvádíme: vyhlášení výtvarné soutěže na téma Karel IV. a následně výstava nejlepších prací, výzdoba školy, vystavení panelů a erbů měst s tematikou gotiky či představení Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků. Vše vyvrcholí 9. 5. 2016 průvodem školy městem a slavností na Žižkově pro veřejnost se zábavným programem a občerstvením.

Pozice učitele/ky fyziky

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady poptává pozici učitele/ky fyziky na 2. stupeň základní školy s nástupem 29. 8. 2016, případně 1. 8. 2016. Ing. Miriam Piskačová, ředitelka školy

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Výjezd 8. A zaměřený na volbu povolání Výjezd 8. A zaměřený na volbu povolání
01.05.2016

Od 25. 4. jsme strávili 3 dny v pobytovém zařízení v obci Seletice u Nymburka, kde probíhal výjezd k volbě povolání.

Pokusy s procesem kvašení Pokusy s procesem kvašení
28.04.2016

V pondělí 25. 4. 2016 navštívila třída 8. B poděbradské Ekogymnázium, kde pro ně vyučující a žáci připravili pokusy s procesem kvašení neboli fermentací.

Soutěž o nejhezčí čtenářský deník Soutěž o nejhezčí čtenářský deník
28.04.2016

S největším počtem hlasů se vítězkou o nejhezčí čtenářský deník stala Rozálie Sekyrka ze 4. D.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women