ZAHRANIČNÍ VÝJEZD DO ŠPANĚLSKA

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady pořádá ve spolupráci s CK Monatour a. s. Kolín v termínu od 27. 5. do 5. 6. 2016 zahraniční výjezd do Španělska. Ten letošní je s pořadovým číslem tři. Cílem pobytu je schopnost využití cizího jazyka při komunikaci v cizí zemi, poznání přírody, historie, kultury a zvyků dané země. Součástí pobytu jsou pohybové aktivity a regenerace organismu v rámci zdravého životního stylu.

LYŽAŘSKÝ KURZ pro 7. tř.

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady pořádá ve školním roce 2015/2016 2 kurzy: 6. - 13. 2. 2016 a 13. - 20. 2. 2016. Žáci budou ubytováni v Penzionu Kamenice v Josefově Dole v Jizerských horách. Nutné vybavení: sjezdové carvingové lyže, boty, hůlky, helma (brýle). Běžky půjčuje škola. Předpokládaná cena kurzu je 3800,- Kč. K ceně zájezdu je třeba připočítat min 1500,- Kč na vleky. Naučíme Vaše děti lyžovat. Zažijí týden na horách, na sněhu, na zdravém vzduchu, ve výborné partě.

INFORMAČNÍ CENTRUM SLOUŽÍ JAKO KNIHOVNA I STUDOVNA

Kromě tradičních typů dokumentů (knihy, časopisy) poskytuje infocentrum také audiovizuální dokumenty (videokazety, CD disky), vyučovací počítačové programy a internet. Žáci tak získají dovednost pracovat s tištěnými i elektronickými databázemi. Infocentrum nabízí k využívání ve výuce i mimo ni kromě půjčovny také studovnu, čítárnu a multimediální didaktické pracoviště.

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo
09.02.2016

Dne 4. 2. proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

„O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách“ „O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách“
08.02.2016

Druhé třídy navštívily tento výukový program v pražském planetáriu.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women