Lyžařský kurz pro 7. ročníky

28.11.2017

1. kurz

 • 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018
 • Penzion Kamenice
 • třída 7. A
 • vedoucí kurzu: Mgr. Marcela Vorlíčková
 • instruktoři lyžování: Mgr. Radka Martínková, Mgr. Lucie Líbalová

2. kurz

 • 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018
 • Jičínská chata
 • třída 7. B, 7. C
 • vedoucí kurzu: Mgr. Oldřich Budka
 • instruktoři lyžování: Mgr. Veronika Jeníková, Mgr. Jana Malachová

Nutné vybavení

 • sjezdové carvingové lyže (nutné nechat odborně seřídit!)
 • sjezdové boty
 • hůlky
 • helma
 • brýle

Běžky půjčuje škola
Snowboard neučíme
Učíme carvingový oblouk na lyžích

Další nutnost

 • potvrzení od lékaře (smí se účastnit akce /tábory/, toto potvrzení platí rok - bude se vybírat a dělat kopie těsně před odjezdem); formulář na stránkách školy nebo u třídních učitelů

Pokud dítě onemocní a má potvrzení od lékaře, vrací se celá částka. Jinak platí storno podmínky uvedené ve smlouvě s poskytovatelem. Smlouva je k nahlédnutí u Mgr. Vorlíčkové.

Cena

 • 3.800,- Kč (ubytování, strava, autobus, režie školy)
 • + nutno připočíst min. 1.300,- Kč - 1.500,- Kč na vleky
 • + kapesné

Přihláška se odevzdává do 20. 9. 2017 třídní učitelce
Záloha 1.500,- Kč je splatná do 20. 10. 2017 (u třídní učitelky)
Doplatek 2.300,- Kč je splatný do 15. 1. 2018 (u třídní učitelky)
Potvrzení o zaplacení bude zapsáno do žákovské knížky

Je možné si zažádat o příspěvek od Občanského sdružení "Děti a sport". Příspěvek je ve výši maximálně 50 % z ceny lyžařského kurzu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 14. 3. 2018 se bude konat Den otevřených dveří nejenom pro rodiče budoucích prvňáčků, ale i pro širokou veřejnost a příznivce naší školy. Budou pro ně připraveny nejen ukázky učeben 1. stupně a odborné učebny 2. stupně, ale i ostatní prostory obou budov naší školy.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

25. 5. 2018 - 3. 6. 2018, cena 7.490,- Kč. Doprava lux busem, plná penze, hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar), výlet překvapení.

POPTÁVÁME POZICI UČITELE/KY NA 1. STUPEŇ

Nástup březen / duben 2018. Plný úvazek.