Lyžařský kurz pro 7. ročníky

28.11.2017

1. kurz

 • 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018
 • Penzion Kamenice
 • třída 7. A
 • vedoucí kurzu: Mgr. Marcela Vorlíčková
 • instruktoři lyžování: Mgr. Radka Martínková, Mgr. Lucie Líbalová

2. kurz

 • 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018
 • Jičínská chata
 • třída 7. B, 7. C
 • vedoucí kurzu: Mgr. Oldřich Budka
 • instruktoři lyžování: Mgr. Veronika Jeníková, Mgr. Jana Malachová

Nutné vybavení

 • sjezdové carvingové lyže (nutné nechat odborně seřídit!)
 • sjezdové boty
 • hůlky
 • helma
 • brýle

Běžky půjčuje škola
Snowboard neučíme
Učíme carvingový oblouk na lyžích

Další nutnost

 • potvrzení od lékaře (smí se účastnit akce /tábory/, toto potvrzení platí rok - bude se vybírat a dělat kopie těsně před odjezdem); formulář na stránkách školy nebo u třídních učitelů

Pokud dítě onemocní a má potvrzení od lékaře, vrací se celá částka. Jinak platí storno podmínky uvedené ve smlouvě s poskytovatelem. Smlouva je k nahlédnutí u Mgr. Vorlíčkové.

Cena

 • 3.800,- Kč (ubytování, strava, autobus, režie školy)
 • + nutno připočíst min. 1.300,- Kč - 1.500,- Kč na vleky
 • + kapesné

Přihláška se odevzdává do 20. 9. 2017 třídní učitelce
Záloha 1.500,- Kč je splatná do 20. 10. 2017 (u třídní učitelky)
Doplatek 2.300,- Kč je splatný do 15. 1. 2018 (u třídní učitelky)
Potvrzení o zaplacení bude zapsáno do žákovské knížky

Je možné si zažádat o příspěvek od Občanského sdružení "Děti a sport". Příspěvek je ve výši maximálně 50 % z ceny lyžařského kurzu.

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI a PLÁN AKCÍ ŠKOLY SPOJENÉ SE 100. VÝROČÍM VZNIKU ČSR

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách. Více informací zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTA PEDAGOGA

Nástup ihned. Zástup za nepřítomného pracovníka.