Víte dosti k bezpečnosti?

09.02.2018

Dopravní výchově věnujeme na naší škole nejednu vyučovací hodinu, a tak jsme se rádi zapojili do soutěže.

Paní učitelky 1. stupně využily hodiny výtvarných výchov a českého jazyka k zamyšlení 
nad problematikou špatné viditelnosti v zimních měsících, kdy se pohybujeme hlavně za šera a úplné tmy. S žáky vytvořily křížovky s tajenkami, příběhy nebo obrázky. Některé se týkají chování cyklistů a chodců v silničním provozu. Jiné zase řidičů a dopravních nehod způsobených porušováním předpisů a nepřizpůsobení se podmínkám. Jsme rády, že si žáci uvědomují i velké nebezpečí chůze po ulici s mobilním telefonem u ucha, psaní sms zpráv a se sluchátky v uších, protože pozornost je rozptýlená. Neštěstí a následky bývají fatální.
 
Šmí
 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900. Více informací o předškoláčkovi zde.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.