Víte dosti k bezpečnosti?

09.02.2018

Dopravní výchově věnujeme na naší škole nejednu vyučovací hodinu, a tak jsme se rádi zapojili do soutěže.

Paní učitelky 1. stupně využily hodiny výtvarných výchov a českého jazyka k zamyšlení 
nad problematikou špatné viditelnosti v zimních měsících, kdy se pohybujeme hlavně za šera a úplné tmy. S žáky vytvořily křížovky s tajenkami, příběhy nebo obrázky. Některé se týkají chování cyklistů a chodců v silničním provozu. Jiné zase řidičů a dopravních nehod způsobených porušováním předpisů a nepřizpůsobení se podmínkám. Jsme rády, že si žáci uvědomují i velké nebezpečí chůze po ulici s mobilním telefonem u ucha, psaní sms zpráv a se sluchátky v uších, protože pozornost je rozptýlená. Neštěstí a následky bývají fatální.
 
Šmí
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 14. 3. 2018 se bude konat Den otevřených dveří nejenom pro rodiče budoucích prvňáčků, ale i pro širokou veřejnost a příznivce naší školy. Budou pro ně připraveny nejen ukázky učeben 1. stupně a odborné učebny 2. stupně, ale i ostatní prostory obou budov naší školy.

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA PRO ŽÁKY 8. A 9. ROČNÍKŮ

25. 5. 2018 - 3. 6. 2018, cena 7.490,- Kč. Doprava lux busem, plná penze, hotel Royal Beach **** (pobřeží Costa Brava, letovisko Lloret de Mar), výlet překvapení.

POPTÁVÁME POZICI UČITELE/KY NA 1. STUPEŇ

Nástup březen / duben 2018. Plný úvazek.