Víte dosti k bezpečnosti?

09.02.2018

Dopravní výchově věnujeme na naší škole nejednu vyučovací hodinu, a tak jsme se rádi zapojili do soutěže.

Paní učitelky 1. stupně využily hodiny výtvarných výchov a českého jazyka k zamyšlení 
nad problematikou špatné viditelnosti v zimních měsících, kdy se pohybujeme hlavně za šera a úplné tmy. S žáky vytvořily křížovky s tajenkami, příběhy nebo obrázky. Některé se týkají chování cyklistů a chodců v silničním provozu. Jiné zase řidičů a dopravních nehod způsobených porušováním předpisů a nepřizpůsobení se podmínkám. Jsme rády, že si žáci uvědomují i velké nebezpečí chůze po ulici s mobilním telefonem u ucha, psaní sms zpráv a se sluchátky v uších, protože pozornost je rozptýlená. Neštěstí a následky bývají fatální.
 
Šmí
 

PROHLÍDKA BUDOVY VE ŠKOLNÍ ULICI I BUDOVY V ŽIŽKOVĚ ULICI a PLÁN AKCÍ ŠKOLY SPOJENÉ SE 100. VÝROČÍM VZNIKU ČSR

Dne 23. října 2018 v době od 8:00 do 15:00 hodin si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout obě budovy školy. Návštěvníci uvidí výzdobu školy ke 100. výročí ČSR a také se budou moci seznámit s činností našich žáků ve třídách. Více informací zde.

PŘEDŠKOLÁČEK VE ŠK. ROCE 2018/2019

Více informací o předškoláčkovi zde.

POPTÁVÁME PRACOVNÍ POZICI ASISTENTA PEDAGOGA

Nástup ihned. Zástup za nepřítomného pracovníka.