Datum Třída/Ročník Aktivita
23. prosince
-
2. ledna
  Vánoční  prázdniny
8. ledna 6. - 7. r. Biologická olympiáda
  8. - 9. r. Biologická olympiáda
9. ledna 4. D, 5. C Lekce bruslení
10. ledna 5. C Přírodovědné předměty a badatelská výuky ve spolupráci s Ekogymnáziem
  7. A Projekt "Setkání" ve spolupráci se Základní školou speciální
11. ledna 3. B, C, D Lekce bruslení
16. ledna 4. D, 5. C Lekce bruslení
17. ledna 6. - 9. r.  Biologická olympiáda, laboratorní práce
    Pololetní pedagogická rada
18. ledna 3. B, C, D Lekce bruslení
22. ledna 3. B, C, D Beseda se spisovatelkou
23. ledna 4. D, 5. C Lekce bruslení
  3. A, 4. A, B Beseda se spisovatelkou
  1. r., 2. r. Divadelní představení
25. ledna 3. B, D Lekce bruslení
27. ledna -
3. února
7. A Lyžařský výchovně vzdělávací zájezd
30. ledna 1. st. Plnění soutěže "Hejtmanův pohár"
31. ledna 2. st. Taneční program na závěr 1. pololetí
  1. r. Slavnostní oběd pro žáky 1. tříd
    Ukončení prvního pololetí

Mgr. Vlastislav Sýkora

LYŽAŘSKÝ KURZ PRO 7. ROČNÍKY

1. kurz 27. 1. 2018 - 3. 2. 2018 Penzion Kamenice 2. kurz 3. 2. 2018 - 10. 2. 2018 Jičínská chata Více informací zde

AKCE K UKONČENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ

Již v úterý 30. ledna si žáci 1. stupně připomenou olympijský rok plněním sportovních disciplín \"Hejtmanova poháru\". Ve středu 31. ledna se žáci druhého stupně naučí další tanec - tentokrát v rytmu country. Lekce společenského chování je samozřejmou součástí celého dopoledne. Všem prvňáčkům připravujeme slavnostní oběd a těšíme se na setkání s nimi v den předávání jejich prvního vysvědčení.

PŘEDŠKOLÁČEK

Kroužek je určen pro budoucí prvňáčky, kteří se hravou formou seznámí s prostředím školy i s budoucími spolužáky. Setkání se budou konat 1x měsíčně vždy první pondělí v měsíci od 15 do 16 hodin, stejně v obou budovách školy. Těšíme se na vás 6. listopadu a 4. prosince 2017, 8. ledna, 5. února, 5. března, 9. dubna, 7. května a 4. června 2018.