Datum Obor Název soutěže Kolo Účastníci Výsledky - umístění
září Vv Architektura zahrad a parků republikové 2. st.
29. 9. Tv Coca-Cola-cup - okresní kolo v kopané okresní chlapci 2. místo (ze 2)
8. 10. Tv Okresní kolo v minikopané okresní chlapci 3. místo (ze 6)
10. 10. Vv Rodinný portrét republikové 2. st.  
           
           
říjen VpŽ Logická olympiáda nominační kategorie A V. Pácal 5. A 8. - 10. místo
           
           
říjen Vz Hravě žij zdravě celostátní žáci 5. ročníku účast
říjen Vz Kraje pro bezpečný internet školní žáci školy v on - line testu účast
           
6. 11. Tv Turnaj ve stolním tenise okresní chlapci 6. místo (ze 6)
6. 11. Tv Turnaj ve stolním tenise okresní dívky 2. místo (z 5)
11. 11. Tv Florbalový turnaj okresní chlapci 1. místo (z 10)
listopad/prosinec Vv Vánoční malování - Konto Bariery celorepublikové žáci 2. st. účast
8. 12. ČJ Olympiáda v českém jazyce školní 29 žáků 8. a 9. roč. A. Kaplanová 8. B, P. Malínská 9. B postupují do okresního kola
11. 12. Tv Florbalový turnaj krajské chlapci 5. místo (z 12)
prosinec Vv Vánoční malování republikové 2. st. účast
prosinec Ma Matematická olympiáda školní 3 žáci 5. ročníku A. Darakevová 5. A, O. Navrátil 5. B, P. Kašpar 5. C postupují do okresního kola
září - prosinec Čj Čtení pomáhá školní 12 žáků 5. A získali 3 300,- Kč na charitativní účely
prosinec - Čj Čtení pomáhá školní celá 5. A účast
leden In Finanční gramotnost I. kategorie školní M. Hrstková 9. A, K. Novotná 9. B., D. Jiroudek 9. C postupují jako tým do okresního kola
16. 1. Ze Zeměpisná olympiáda školní 66 žáků 6. - 8. ročníku do okresního kola postupují J. Mareš 6. C, J. Král 7. C, V. Jírovec 9. C
19. 1. Dějepisná olympiáda okresní 3 žáci 2. st. J. Šťáva 9. A 9. - 10. místo, M. Popek 24. 25. místo, M. Vrbenský 27. místo
20. 1. Aj Olympiáda v AJ školní kat I.A 30 žáků 6. - 7. roč., kat. II.A 22 žáků 8. - 9. roč. 1. místo D. Niedermirtl 7. A, 2. místo J. Král 7. C, 3. - 5. místo M. Jelínková 7. A, A. Kroulíková 7. B., O. Kukla 7. C; 1. - 2. místo M. Popek 8. A, O. Ziman 9. A , 3. - 6. místo E. Folprechtová 9. C, J. Rejchrt 9. A, J. Šťáva 9. A, A. Vrbenský 9. B
21. 1. Ma Matematická olympiáda okresní 3 žáci 5. roč. P. Kašpar 5. C 11. místo, A. Darakevová 5. A 25. místo, O. Navrátil 5. B 32. místo
23. 1. Aj Olympiáda v Aj školní vybraní žáci 8. - 9. roč. O. Ziman 9. A a M. Popek 8. A 1. - 2. místo, O. Ziman postupuje do okresního kola
23. - 28. 1. Biologická olympiáda školní vybraní žáci 6. - 9. roč., v kategorii C 22 žáků, v kategorii D 32 žáků v kategorii C 8. - 9. ročníků A. Malachová 9. A, A. Vrbenský 9. B, B. Formánková 8. C a v kategorii D 6. - 7. ročníků D. Bárta 7. A, V. Lonská 6. A, J. Richter 7. C postupují do okresního kola
únor Tv Talent roku 2015 celostátní E. Fenclová 4. D, kategorie 1. - 4. tř., D. Herzánová 7. A, kategorie 5. - 9. tř. E. Fenclová postup do užší nominace ve své kategorii, kde obsadila dělené 3. místo
únor Vv Tulipánový měsíc regionální žáci 2. st. práce žáků vystaveny v kolínské nemocnici
únor Vv Silnice, to není hřiště celostátní žákyně 9. třídy 3. místo E. Folprechtová 9. C
5. 2. Čj Olympiáda v Čj okresní výherci školního kola A. Kaplanová 8. B 33. - 34. místo, P. Malínská 9. B 32. místo
17. 2. Ze Zeměpisná olympiáda okresní A. Černý 6. A, M. Snížek 7. A, V. Jírovec 9. C A. Černý 6. A 6. místo v kategorii A, M. Snížek 7. A 7. místo v kategorii B, V. Jírovec 9. C 2. místo v kategorii C a postup do krajského kola
18. 2. Tv And 1. cup basketbal kategorie III. dívky 2. st. okresní tým dívek ze 6. a 7. roč. 1. místo a postup do krajského kola
25. 2. Tv Školní kolo soutěže v aerobiku školní 57 žáků z 1. st., 1 žák z 2. st. 1. místo ve skupině mladších žáků B. Hrubá 2. B, 1. místo ve skupině starších žáků E. Fenclová 4. D, z každé kategorie postupuje 6 nejlepších do okresního kola
27. 2. Aj Olympiáda v Aj okresní vítězové šk. kola v kat. I.A a II.A 8. místo D. Niedermirtl 7. A, 4. místo O. Ziman 9. A
březen Vv Kniha a já celostátní žáci 2. st. účast
11. 3. Čj Recitační soutěž Dětská scéna školní 52 žáků zn 1. a 2. st. na 1. místech podle kategorií J. Žoha 3. D, A. Karbulka 4. C, V. Novotný 7. C, V. Hraběta 8. A, na 2. místě J. Špitálský 2. B, K. Hlaváčková 5. C, D. Grešová 7.C, na 3. místě A. Bílá 2. C, E. Reichertová 5. A, S. Vavřička 6. C
17. 3. Ze Zeměpisná olympiáda krajské V. Jírovec 9. C 19. místo
17. 3. Hv Soutěž v sólovém zpěvu školní 40 žáků 1. st. v 1. kategorii 1. místo K. Bečvářová 1. A a P. Kališová 1. C, ve 2. kategorii 1. místo J. Žoha 3. D, 2. místo N. Málková 3. D, 3. místo Z. Rosendorfová 3. E a A. Homolová 2. C, ve 3. kategorii 1. místo E. Fenclová 4. D, 2. místo E. Cibulková 5. B a L. Heryánová 5. C
20. 3. Ma Matematický klokan školní 96 žáků 1. a 2. st. ve třech kategoriích Klokánek - 1. místo F. Prášil 5. C, 2. místo P. Kašpar 5. C, 3. místo A. Seifertová 5. B, Benjamín - 1. místo V. Klepač 7. B, 2. místo V. Novotný 7. C, 3. místo N. Velechovský 6. A, Kadet - 1. místo T. Svoboda 8. A, 2. místo O. Soukup 8. C, 3. místo M. Popek 8. A
24. 3. Fy Fyzikální olympiáda okresní 1 žák v kategorii E, 3 žáci v kategorii F 7. místo J. Šťáva 9. A, 3. místo M. Zezulka 8. C, 4. místo M. Vláčil 8. C, 5. místo O. Soukup 8. C
24. 3. Dv Silnice, to není hřiště městská žáci 1. a 2. stupně oceněné práce J. Lovětínský 1. D, L. Klímová 1. D, K. Míková 6. B, E. Folprechtová 9. C
24. 3. Ma Pythagoriáda školní 22 žáků 5. roč., 40 žáků 6. - 8. roč. úspěšní řešitelé: O. Král 5. C, F. Prášil 5.C, A. Seifertová 5. B, M. Popek 8. A, M. Vláčil 8. C, M. Zezulka 8. C, V. Hraběta 8. A, Z. Svoboda 8. C, O. Soukup 8. C
25. 3. TV Soutěž v aerobiku okresní 9 žákyň I. kategorie, 4 žákyně II. kategorie 1. místo E. Fenclová 4. D, 2. místo K. Mandousová 3. C, 3. místo B. Jirečková 3. A, cena poroty A. Škaloudová 3. E, T. Langrová 2. D
25. 3. Čj Recitační soutěž Dětská scéna okresní v I. kategorii J. Žoha 3. D, J. Špitálský 2. B, ve II. kategorii A. Karbulka 4. C, K. Hlaváčková 5. C, ve III. Kategorii V. Novotný 7. C, D. Grešová 7.C, ve IV. kategorii V. Hraběta 8. A čestné uznání J. Špitálský 2. B
26. 3. Tv And 1. cup basketbal kategorie III. dívky 2. st. krajské L. Soukupová 6. C, V. Šťastná 6. B, V. Coufalová 6. B, Ž. Rožánková 6. B, J. Csicsayová 7. A, V. Růžičková 7. A, A. Horáková 7. A, M. Toupalová 7. A, N. Černá 7. C. N. Valentová 8. A 3. místo
26. 3. Ma Plus okresní pro žáky 5. tříd Z. M. Vrzáčková 4. místo ze 117 zúčastněných
27. 3. Ma Sudoku městské 5 tříčlenných týmů 5. místo tým 9. C: V. Jírovec, D. Jiroudek, A. Malachová, 8. místo tým 8. C: M. Vláčil, O. Soukup, Z. Svoboda
29. 3. Ma Cvrček a Klokánek školní kat. 2 - 3. roč. 41 žáků, kat. 4. - 5. roč. 43 žáků úspěšný řešitel M. Ledroit 2. C
březen/duben Vv Hasiči a záchranáři (Požární ochrana očima dětí) postupová kola až k celorepublikovému 3. žáci z 5. A, žáci z 2. st. účast
duben Vv, Evvo Zahradní architektura v průběhu staletí celostátní 7 žáků z 5. A, žáci 2. st. účast
9. 4. Ma Matematická olympiáda okresní 9 žáků 2. st. kat. 6. roč.: 9. místo N. Velechovský 6. A, 16. místo V. Coufalová 6. B, 20. místo V. Rosendorf 6. B, 22. místo Ž. Rožánková 6. B, kat. 7. roč. 3. místo D. Niedermirtl 7. A, 5. místo O. Tomek 7. A, kat. 8. roč. 8. místo J. Vítek 8. B, 12. místo D. Szabó 8. C, 13. místo E. Skalická 8. B
9. 4. Tv Vybíjená základních škol okresní tým 1. stupně 2. místo
10. 4. Tv Štafetový běh školní 65 soutěžících kategorie mladších chlapců - 1. místo M. Havlina 3. E, 2. místo M. Benda 1. D., 3. místo D. Jandl 3. E, 4. místo M. Souček, kategorie mladších dívek - 1. místo K. Žohová 2. E, 2. místo E. Štěpánová 2. D, 3. místo A. Havlinová 3. E, 4. místo M. Hájková 3. E, kategorie starších chlapců - 1. místo L. Soukal 5. A, 2. místo J. M. Vraspír 4. A, 3. místo L. svoboda 5. A, 4. místo F. Hampl 5. A, kategorie starších dívek - 1. místo A. Balcarová 4. D, 2. místo D. Hrstková 4. A, 3. místo E. Rejchrtová, 4. místo E. Fenclová
11. 4. Tv Dancefonie městské 11 dívek z 1. st. I. kategorie 3. místo B. Jirečková 3. A, D. Braunová 4. D, 6. místo L. Gütterová 3. C, veb II. kategorii 3. místo Z. Vrzáčková 5. B a Z. Háková 5. B
11. 4. Tv Pohár starosty městské 211 žáků školy účast
16. 4. Tv Štafetový pohár okresní 16 žáků z 1.st. Bronzový štafetový pohár
           
21. 4. Tv Střelecká soutěž - Vzpomínka na Regiho Schamse meziškolní 10 žáků 7. tříd 1. a 2. místo v týmech, v jednotlivcích 1., 2. a 3. místo
4. 5. Dv Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní z 1. st. D. Koppová 5. A., Paulusová 5. A, M. Soukal 5. C, M. Svoboda 5. A, z 2. st. P. Lange 8. C, A. Procházková 8. C, E. Skalická 8. B, D. Szabó 8. C 5. třídy 8. místo, 8. třídy 7. místo
6. 5. Tv McDonald´s Cup - fotbal okresní tým mladších chlapců 1. místo v kategorii 2. - 3. tř., 2. místo 4. - 5. třída
11. 5. Tv Pohár rozhlasu - atletika okresní tým mladších žáků chlapci 1. místo ze 13 škol, dívky 2. místo
12. 5. Soutěž v první pomoci okresní 2 družstva z 1. a 2. st. 2. místo tým: P. Čivrná 9. A, M. Hrstková 9. A, K. Nečasová 9. A, H. Nedbalá 9. A, M. Šimáčková 9. C, 3. místo tým: M. Adamec 5. B, P. Bočková 5. B, K. Dvořáková 5. B, D. Koppová 5. A, A. Paulusová 5. A
12. 5. Tv Pohár rozhlasu - atletika okresní tým starších žáků 1. místo ze 13 škol, dívky 6. místo
13. 5. Ma Pythagoriáda okresní 6 žáků 8. roč. - V. Hraběta, O. Soukup, Z. Svoboda, M. Vláčil, M. Zezulka 3. místo M. Popek 8. A
14. 5. Tv McDonald´s Cup - fotbal okresní tým mladších chlapců 1. místo ze 4 škol
14. 5. Mladý zahrádkář okresní A. Malachová 9. A postup do republikového kola
19. 5. Tv Pohár rozhlasu - atletika krajské tým mladších a starších žáků starší chlapci 2. místo, mladší dívky 6. místo
22. 5. Evvo Sběr papíru Wega recycling s.r.o. republiková žáci 1. a 2.st. účast
28. 5. Tv McDonald´s Cup - fotbal krajské tým mladších chlapců 4. místo ze 6 týmů
červen Vv Nejznámější pohádky na poštovních známkách celostátní žáci 1. e, 4. D, 5. A, žáci 2. st. vyhlášení bude v září 2015
16. 6. tanec Barbie celostátní žákyně ze 6. účast

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.