Datum Obor Název soutěže Kolo Účastníci Výsledky - umístění
29. 9. Tv Minifotbal - Nymburk okresní 12 chlapců 2. st. 2. místo z 10 škol
5. 10. Čj, Inf Čtení pomáhá celostátní celoškolní 7. místo z 10 nelepších v ČR a 2. místo ve Stř. kraji
14.10. Přírodovědný klokan školní 25 žáků 2. st. 1. místo M. Zezulka 9. C, 2. místo P. Lange 9. C, 3. místo V. Klepač 8. B
10. 11. Tv Florbal - Nymburk okresní 14 chlapců z 2. st. 8. - 9. roč. 4. místo (z 11 škol)
11. 11. Ze Zeměpisná olympiáda školní 56 žáků 2. st. Kat. A 1. místo Š. Pácal 6. A, 2. místo V. Hrabal 6. B, 3. místo K. Dvořáková 6. B; Kat. B 1. místo J. Mareš 7. A, 2. místo V. Rosendorf 7. B, 3. místo Ž. Rožánková 7. B; Kat. C 1. místo J. Vítek 9. B, 2. místo V. Hraběta 9. B, 3. místo V. Kosobud 9. B
20. 11. Tv Florbal - Nymburk okresní 13 chlapců, 6. - 7. tř. 6. místo z 10 škol
říjen - listopad Ma BRLOH - korespondenční soutěž republiková A. Horáková 8. A, N. Havránková 8. A úspěšné řešitelky
22. 11. Eko Vezměte úroveň toalet do svých rukou republiková ŽP 1. st. vedlejší výhra - hygienické prostředky v hodnotě 13 418,- Kč
24. 11. Dějepisná olympiáda školní 29 žáků 8. a 9. roč. 1. místo D. Blažek 8. C, 2. - 3. místo S. Bednářová, D. Szaboó 9. C
1. 12. Fy Astronomická olympiáda školní 6 žáků 2. st. 5 úspěšných řešitelů postupuje do OK
9. 12. Čj Olympiáda v českém jazyce školní 25 žáků 2. stupně 1. místo S. Bednářová 9. C, 2. místo D. Průšová 9. B, 3. místo V. Hraběta 9. B
14. 12. OV Finanční gramotnost FG soutěž školní 9. B, 9. C  
prosinec Ma Matematická olympiáda 1. st. školní 22 řešitelů z 5. roč. 13 žáků postupuje do okresního kola
prosinec Ma Matematická olympiáda 2. st. školní 2 řešitelé z 9. roč. O. Soukup, Z. Svoboda 9. C postupují do okresního kola
leden Vv Sazka Olympijský víceboj celostátní 3 žáci 2. st.  
           
19. 1. Ma Matematická olympiáda 2. st. okresní 2 žáci z 9. roč. 4. místo O. Soukup, 9. místo Z. Svoboda - oba 9. C
25. 1. Ma Pythagoriáda školní 26 řešitelů z 5. roč. T. Musilová 5.A, A. Dugmuch 5. B, O. Horyna 5. D postupují do okresního kola
27. 1. Dějepisná olympiáda okresní 3 vítězové školního kola z 2 st. 8. místo S. Bednářová 9. C
4. 2. Aj Anglická olympiáda školní 42 žáků 2. st. kategorie I. A: 1. místo E. Matějková 7. C, 2. místo M. Brabec 7. B, 3. místo D. Hájek 6. B; kategorie II. A: 1. místo Z. Svoboda, 2. místo M. Popek, 3. místo T. Pavlíček (všichni 9. C)
8. 2.  Vv Víte dosti k bezpečnosti okresní 21 prací z 1. st., 5 prací z 2. st. účast bez umístění
16. 2. Ze Zeměpisná olympiáda okresní postupující ze školního kola - 3 žáci kat. A 2. místo Š. Pácal 6. A; kat. B 8. místo J. Mareš 7. A; kat. C 7. místo  J. Vítek 9. B
22. 2. Ov Finanční gramotnost FG soutěž okresní 3 členný tým z 9. roč. 2. místo v týmech
24. 2. Čj Olympiáda v českém jazyce okresní postupující ze školního kola 21. - 22. místo D. Průšová 9. B, 23. - 24. místo S. Bednářová 9. C
25. 2.  Čj Recitační soutěž školní 41 recitátorů z 1. i 2. st. I. kat. 1. místo B. Hrubá 3. B, 2. místo J. Špitálský 3. B, II. kat. A. Karbulka 5. C, 2. místo J. Žoha 4. D, II. kat. 1. místo V. Coufalová 7. B, 2. místo B. Matoušová 7. B, IV. kat. 1. místo D. Grešová 8. C, 2. místo V. Plačková 8. C
26. 2.  Aj Anglická olympiáda okresní postupující ze školního kola kategorie I. A: 7. - 8. místo E. Matějková 7. C ; kategorie II. A: 4. - 5. místo Z. Svoboda 9. C
únor - březen Biologická olympiáda školní 49 žáků z 2. st. kat. D - 1. místo J. Mareš, 2. místo V. Lonská, 3. místo D. Baštová (všichni 7. A), kat. C 1. místo K. Kučerová, 2. místo Z. Svoboda (oba 9. C), 3. místo D. Blažek 8. C, všichni postupují do okresního kola
březen Vv Jak je to s králem - Byl jednou jeden král celostátní 17 žáků 2. st. účast bez umístění
4. 3. Ma Sudoku regionální 1 žákyně z 1. st., 11 žáků z 2. st. z celkových 33 družstev 6., 18., 24. a 26. místo
4. 3.  Vv Požární ochrana očima dětí okresní 5 prací z 1. st., 6 prací z 2. st. kat. ZŠ 1 - 4. místo E. Matoušková 1. D,  kat. ZŠ 3 - 3. místo D. Henyš 7. C, kat. ZŠ 4 - 4. místo S. Forejtová 8. C, 5. místo L. Uherková 9. C
15. 3.  Ze Zeměpisná olympiáda krajské Š. Pácal - 6. A 24. místo (z 25)
16. 3.  Hv Soutěž v sólovém zpěvu školní 42 žáků 1. st. vítězové věkových kategorií Z. Cenková 1. B, K. Krubertová 2. C, A. Nicholls 3. B, J. Žoha 4. D, D. Hrstková 5. A
18. 3.  Ma Matematický klokan školní 45 žáků 1. st. v kategorii Cvrček, 44 žáků 1. st. v kategorii Klokánek v kategorii Cvrček 1. místo M. Lukavec 3. D, 2. místo L. Černá 3. B, 3. místo M. Kašpar 3. D;  v kategorii Klokánek 1. místo A. Kašparová 5. D, 2. místo V. Švorcová 5. A, 3. místo O. Horyna 5. D
18. 3. Ma Matematický klokan - kat. Benjamín školní 32 žáků 6. a 7. roč. 1. - 3. místo J. Kodeš 7. C, B. Matoušová 7. B
18. 3.  Ma Matematický klokan - kat. Kadet školní 26 žáků 8. a 9. roč. 1. místo M. Popek 9. C, 2. místo V. Klepač 8. B, 3. místo J. Prášil 8. B
21. 3. Vv Víte dosti k bezpečnosti okresní 33 žákú 1. a 2. tříd ocenění: K. Bečvářová 2. A, L. Paskovský 2. A
21. 3. Ma Pythagoriáda - kat. Cvrček okresní 369 žáků 1. st. 1. místo M. Lukavec 3. D
23. 3.  Fy Fyzikální olympiáda okresní 4 žáci 9. ročníku 3. místo O. Soukup, 5. místo M. Vláčil, 6. místo M. Popek, 8. místo Z. Svoboda (všichni 9. C)
30. 3. Čj Recitační soutěž okresní vítězové šk. kola (8 žáků 1. a 2. st.) v I. kat. postupuje do krajského kola J. Špitálský 3. B, ve II. kat. čestné uznání J. Žoha 4. D, ve IV. kat. D. Grešová 8. C 
8. 4. Pythagoriáda - kat. Benjamín školní 49 žáků ze 6. - 8. ročníku 1. - 2. místo V. Novotný 8. C a M. Pavlych 6. C, 3. místo V. Klepač 8. B
8.4. Čj, Vv Veverušák republiková 14 žáků 1. st. (2 texty, 12 obrázků) kolektivní výhra
9. 4. Tv Běh starosty městská 200 žáků, 32 rodičů žáků 1. místo pro školu, ocenění putovním pohárem
10. 4.  Vv Můj vysněný vláček celostátní 5 žáků z 1. D účast bez umístění
15. 4. Vv Škola z Marsu celostátní 40 žáků z druhých tříd účast bez umístění
15. 4.  Vv Vyučování bylo přísně zakázáno - památník Terezín celostátní 6 žáků z devátého ročníku účast bez umístění
21. 4.  Tv Aerobiková soutěž pro ZŠ a SŠ regionální 20 dívek   ve II. kat. 3. místo E. Fenclová 5. D, ve III. kat. 2. místo N. Havránková 8. A
21. 4. Vv Karel IV.  školní žáci 1. st. ocenění žáci: M. Bartáková 2. C, M. Benda 2. D, L. Trněná 3. C, N. Kňapová 4. E, E. Nicholls 5. A, E. Fenclová 5. D
21. 4. Vv Karel IV.  školní žáci 2. st. ocenění žáci: E. Kreuzová 6. A, Z. Vrzáčková 6. B, E. Rampouchová 6. B,  K. Míková 7. B, T. Kostková 7. C, L. Soukupová 7. C, M. Čejková 9. B, D. Szabó 9. C, L. Uherková 9. C
21. 4. Tv Vzpomínka na Regiho Schamse - soutěž ve sportovní střelbě meziškolní 10 žáků 7. roč. 2. místo tým 7. A - M. Chvojka, J. Mareš, V. Maršon, J. Týma, N. Velechovský  a 5. místo tým 7. C - M. Adamec, M. Kindl, V. Kvapil, R. Plaček, S. Vavřička
21. 4.  Biologická olympiáda  okresní vítězové šk. kola (6 žáků ze  2. st.) kat. C - 6. místo K. Kučerová 9. C, 11. místo Z. Svoboda z 9. C, 12. místo D. Blažek 8. C, kat. D 5. místo V. Lonská 7. A, 9. místo D. Baštová 7. A
29. 4. Fy Fyzikální olympiáda krajské 3 žáci - úspěšní řešitelé okresního kola M. Popek 12. místo, O. Soukup 18. místo, M. Vláčil 19. místo (všichni 9. C)
květen Vv Karel IV. očima dětí   odesláno 9 prací žáků 2. st. účast bez umístění
3. 5. Dv Dopravní výchova okresní 8 žáků z pátých a osmých tříd 1. kat. tým J. Matějka, V. Ondrová, T. Vyleťalová (všichni 5. B), T. Zelinger 5. C - 5. místo, 2. kat. tým J. Bělohoubek, P. Hrstka (oba  8. A), A. Jeníková, A. Kroulíková (obě 8. B) - 3. místo
5. 5.  Tv Mc Donalds Cup okrsková mladší a  starší chlapci 2. - 5. třída 1. místo oba týmy
6. 5.  Ma Pythagoriáda 6. r. okresní 40 36. místo M. Pavlych 6. C
6. 5. Ma Pythagoriáda okresní 13 10. místo V. Klepač 8. B
12. 5.  Tv Mc Donalds Cup okresní mladší a  starší chlapci 2. - 5. třída 1. místo oba týmy, postup do krajského kola
13. 5. Vz Hlídky mladých zdravotníků - soutěž v první pomoci okresní 6 žáků 5. C, 10 žáků z 2. st. 1. místo tým M. Čejková, D. Průšová (obě 8. A),  A. Kaplanová, S. Nováková, E. Rádlová (všechny 9. B), 2. místo tým G. a V. Lonská 7. A, D. Bíreš, T. Dolejšová, T. Vyhnálek 8. B, 3. místo tým 5. C T. Frolda, K. Gajdošová, O. Havlina, L. Ipserová, D. Mendík, V. Nováková
17. 5. Tv Atletika - pohár rozhlasu Nymburk okresní mladší chlapci a dívky (10 - 13 členné týmy) 5. místo (ze 16 škol)
18. 5. Tv Atletika - Pohár rozhlasu Nymburk okresní mladší chlapci a dívky (10 - 13 členné týmy) chlapci 3. místo, dívky 5. místo (ze 16 škol)
24. 5. Tv Mc Donalds Cup krajské mladší a  starší chlapci 2. - 5. třída oba týmy 3. místo v krajském kole
26. 5. Fy Archimediáda okresní 1 žák 6. místo úspěšný řešitel J. Rosendorf 7. B
27. 5. Vz Hlídky mladých zdravotníků - soutěž v první pomoci krajské 5 členný tým žákyň z 2. st. 8. místo týmu ve složení G. Lonská 7. A, M. Čejková, D. Průšová, A. Kaplanová, S. Nováková (všechny 9. B), náhradnice V. Lonská 7. A
červen Vv Exotika z blízka  - ZOO Chleby 2016 regionální 4 žáci  ze 3. a 4. třídy, 8 žáků 2. st. čestné uznání - K. Vokounová 3. A, B. Veselá 4. A, 1. místo ve III. kat. K. Míková 7. B
červen  Vv Šťastné stáří očima dětí celostátní 10 soutěžních prací ze 7. C a 9. B účast bez umístění
červen Vv Čeho si na škole vážíš - Obědy pro děti celostátní 17 soutěžních prací z 6. - 9. roč. Diplom za úspěch - P. Hrstka, K. Kňapová oba 8. A
22. 6.  Vz Soutěž v předlékařské první pomoci okresní 6 žákyň 9. B M. Čejková, S. Nováková, D. Průšová 2. místo, A. Kaplanová, E. Rádlová, V. Šarounová 8. místo

 

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Od pondělí 3. září 2018 do pátku 7. září 2018 zkrácené vyučování. Více informací zde. Od pondělí 10. září 2018 vyučování podle rozvrhu.

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Pondělí od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Jiné dny po telefonické dohodě na tel: 312 316 900.

ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 6. TŘÍD

Místo konání: Penzion Sport Seletice u Nymburka. Termíny konání: 6. A 10. - 12. 9.; 6. B 12. - 14. 9.; 6. C 19. - 21. 9.; 6. D 17. - 19. 9. Účastnický poplatek: 1.200,- Kč. Více informací zde.