VÝJEZDY PRO ŽÁKY

Školy v přírodě - 1. stupeň Adaptační výjezdy - 6. ročník Lyžařský výchovně vzdělávací kurz - 7. ročník Výjezdy k volbě povolání - 8. ročník Zahraniční poznávací zájezdy zaměřené na upevnění komunikačních dovedností a podporu multikulturních vztahů - 7. - 9. ročník - Legoland - Anglie - Španělsko

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk je městkou, plně organizovanou školou s maximální kapacitou 930 žáků a nachází se v krásném prostředí lázeňského města Poděbrady. Slavnostně byla otevřena v roce 1937. Dnes sídlí ve dvou budovách, ve Školní ulici se nachází ředitelství a učebny 1., 2. stupně a několik oddělení družiny. V Žižkově ulici je další část učeben 1. stupně a oddělení školní družiny. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu Spektrum, č. j.: Dok 22/13.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Vánoční a jarní koncerty Vánoční nebo velikonoční jarmark Vánoční besídky Rozsvěcení vánočního stromu s kulturním programem Školní akademie Dílny pro rodiče Den otevřených dveří Odemykání školy předškolákům Předškoláček - pravidelná příprava pro budoucí žáky Pravidelné besedy s rodiči před zápisy do 1. tř. Ochutnávka obědů ve školní jídelně

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Sešity a potřeby pro jednotlivé předměty - 6. ročník
28.07.2015

Zde naleznete potřeby pro školní rok 2015/2016

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament sedmikraska women-for-women