ZAHRANIČNÍ VÝJEZD DO ŠPANĚLSKA

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady pořádá ve spolupráci s CK Monatour a. s. Kolín v termínu od 27. 5. do 5. 6. 2016 zahraniční výjezd do Španělska. Ten letošní je s pořadovým číslem tři. Cílem pobytu je schopnost využití cizího jazyka při komunikaci v cizí zemi, poznání přírody, historie, kultury a zvyků dané země. Součástí pobytu jsou pohybové aktivity a regenerace organismu v rámci zdravého životního stylu.

UKONČENÍ ŠK. DOCHÁZKY 9. ROČNÍKU

Každoroční akcí v závěru školního roku je vyhlášení a ocenění žáků 9. tříd, kteří úspěšně reprezentovali školu v krajských a celostátních soutěžích a olympiádách. Zvlášť bývají plaketou oceněni žáci, kteří v průběhu celé školní docházky úspěšně reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. Následuje vlastní rozloučení žáků 9. tříd se spolužáky a pedagogy, které si každá třída pečlivě připravuje. Poté je pro ně připraven slavnostní oběd a v odpoledních hodinách diskotéka.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka: Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ TGM, Žižkova 1252, Poděbrady

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Výjezd do přírody 3. C a 3. D 16. 5. - 20. 5. 2016 Výjezd do přírody 3. C a 3. D 16. 5. - 20. 5. 2016
30.05.2016

Žáci strávili pět dní v krásné přírodě Jizerských hor v Josefově Dole.

Adoptuj si své rajčátko! Adoptuj si své rajčátko!
26.05.2016

Zapojením do tohoto projektu jsme zdarma získali malá miminka - sazeničky rajčátek.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women