ADAPTAČNÍ KURZ pro žáky budoucích 6. tř. v září 2016

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující čtyři roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Více...

PLÁN NA PRVNÍ DNY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO PRVŇÁČKY

Zde naleznete podrobný harmonogram na první školní dny budoucích prvňáčků.

SEŠITY A POMŮCKY PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY

Zde naleznete seznam sešitů a pomůcek pro žáky 2. stupně na školní rok 2016/2017.

VÍTEJTE

Zveme vás formou virtuální prohlídky na návštěvu ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. 

Prohlédněte si plně vybavené učebny 1. stupně s dataprojektory, kmenové třídy 2. stupně, jejichž součástí jsou také dataprojektory a které jsou zároveň zaměřeny dle odbornosti, oddělení družiny i školní jídelnu. Nedílnou součástí školy je kvalitní zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny s postupně obnovovaným softwarem, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá nejen ve školní dílně, cvičné kuchyni, ale také na nově vybudovaném školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je i moderní skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

 

více o škole

AKTUALITY

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
26.08.2016

Z objektivních provozních důvodů bylo oproti původnímu záměru nutno rozdělit žáky budoucího prvního ročníku ve školním roce 2016/2017 v budově ve Školní ulici do dvou tříd.

Učitel/ka 1. stupně Učitel/ka 1. stupně
12.08.2016

Hledáme učitele/ku na první stupeň naší základní školy s nástupem od 29. 8. 2016 (zástup za mateřskou dovolenou).

Nová malba na budově tělocvičny Nová malba na budově tělocvičny
03.08.2016

Na budově tělocvičny byla v minulém týdnu realizována malba od předního českého výtvarníka Jana Kalába.

zobrazit starší novinky

PROJEKTY

comenius skolni-parlament women-for-women