Nenechte si ujít
dění ve škole!

Chci dostávat novinky a školní bulletin na e-mail:

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Škola je účastníkem projektu Zdravá škola Město Poděbrady


ESF EU

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady

přesný název Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk
sídlo Školní 556/II, 290 38 Poděbrady
IČO 616 314 77

Budova ve Školní ulici - ředitelství, 2. stupeň, část 1. stupně

Ing. Miriam Piskačová, ředitelka školy 312 316 901, 603 960 572
Mgr. Jana Smíšková, zástupkyně ředitelky 312 316 903, 733 708 162
Mgr. Vlastislav Sýkora, statutární zástupce ředitelky 312 316 902, 733 708 162
Lenka Čechová, hospodářka školy 312 316 900, 733 746 080
Lucie Vrbická, rozpočtářka školy 312 316 905
Kateřina Kvízová 312 316 909

Školní družina

Ladislava Pavlíčková, vedoucí vychovatelka 312 316 960

Školní jídelna

Irena Nováková, vedoucí školní jídelny 312 316 991

Budova v ulici Žižkova - část tříd 1. stupně

kabinety vyučujících 312 316 981, 312 316 982
školní družina 312 316 970, 312 316 971, 312 316 972

Obecný mailový kontakt

e-mail zstgm@zstgmpodebrady.cz

Facebook školy

Adresa facebooku školy http://www.facebook.com/zstgmpdy

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Martina Kastnerová 

Mgr. Jana Smíšková, školní metodička prevence, výchovná poradkyně pro oblast speciálních  vzdělávacích potřeb žáků

312 316 993

312 316 903

Mgr. Radka Martínková, výchovná poradkyně, kariérové poradenství

Mgr. Drahoslav Novotný, výchovný poradce pro oblast specifických poruch učení a chování

Mgr. Radka Vrchotová,  školní metodička prevence  rizikového chování

312 316 950

312 316 947

312 316 982

Mgr. Oldřich Budka, školní metodik prevence  rizikového chování 312 316 950

Školní parlament   

e-mail

parlament@zstgmpodebrady.cz

Vyučování probíhá podle vzdělávacích programů:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Spektrum
 
   
   

Školská rada při základní škole

Školská rada při základní škole má devět členů, předsedou je pan Ing. Tomáš Hála.


 

Doplňková činnost školy

Škola nabízí každoročně mnoho zájmových útvarů.

Škola pronajímá prostory školních tělocvičen a učeben.

Škola podporující zdraví

Škola je zařazena v síti škol projektu „Škola podporující zdraví“.