Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Organizace výuky od 12. dubna 2021

Organizace výuky od 12. dubna 2021Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. dubna 2021 pro 6. až 9. ročníky bude i nadále pokračovat distanční způsob vzdělávání.

Výuka žáků 1. až 5. tříd bude probíhat rotačním způsobem = týden ve škole podle rozvrhu (nejsou umožněny sportovní činnosti a zpěv) a týden distanční výuky doma.

Od 12. dubna 2021 prezenční výuku absolvuje:

1. A

1. B

2. A

2. B

 

1. C

1. D

2. C

2. D

4. D

5. A

5. C

 

Od 19. dubna 2021 prezenční výuku absolvuje:

3. A

3. B

4. A

4. B

 

3. C

3. D

4. C

4. E

5. B

5. D

 

Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Mimořádným opatřením MZČR je osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky 2x týdně (pondělí, čtvrtek) Ag testy. K testování bude použit neinvazivní Ag Lepu Rapid Test. Proces testování se bude řídit „Manuálem covid – 19 testování ve školách duben 2021“ vydaným MŠMT.

testování leták MŠMT

testování leták pro žáky MŠMT

Před začátkem vyučování se žáci shromáždí před školou na označeném místě.

Do budovy žáci vstupují s nasazenou rouškou a na pokyn dozoru v 8,00 hodin.

Hlavním vchodem – 1. CD, 2. CD, 3. CD

Družinovým vchodem – 4. CDE, 5. ABCD

Hlavním vchodem na Žižkově – 1. AB, 2. AB, 3. AB, 4. AB

 

Při přesunu třídy nebo skupiny budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m.

Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo.

Žáci mají po celou dobu výuky nasazenou roušku nebo respirátor.

Bude minimalizován kontakt mezi skupinami i o přestávkách.

Při podezření na příznaky je žák přesunut do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce.

Oběd je zajištěn ve školní jídelně.

Žákům, kteří zůstávají doma na distanční výuce, bude strava automaticky odhlašována. Zájemci o stravování mohou kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Žáci přicházejí do jídelny po skupinách s paní učitelkou podle rozvrhu příchodů do jídelny.

Před vstupem do jídelny žáci použijí dezinfekci.

Roušku mají žáci sundanou jen při konzumaci.

Při výdeji se nesmí potkávat skupiny a platí zmíněné rozestupy.

Odchod organizuje vyučující tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a rozestupy.

Až do odchodu ze školy je skupina stále pospolu.

Všestranná tělesná výchova a sborový zpěv se nekonají.

S ohledem na zajištění homogenity skupin nebude v provozu ranní družina.

Pobyt ve školní družině je žákům na prezenční výuce umožněn od 11,45 do16,00 hodin.

 

Pro žáky 5., 7. a 9. ročníků:

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Celý text Mimořádného opatření viz příloha: Mimořádné opatření MZ ČR.

 

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Mgr. Vlastislav Sýkora