Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Organizace výuky od 17. května 2021

Organizace výuky od 17. května 2021Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. května 2021 bude výuka žáků 1. až 9. tříd probíhat prezenčním způsobem = ve škole podle rozvrhu.

 

Pokud se však někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

 

Mimořádným opatřením MZČR je osobní přítomnost na prezenční výuce podmíněna negativním testem na COVID-19.

Školám je uložena povinnost testovat žáky. ATG testy 1x týdně (první den v týdnu osobní přítomnosti žáka ve škole). Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Žáci před otevřením školy čekají na označeném místě. Do budovy vstupují s nasazenou rouškou od 7,40 hodin.

Hlavním vchodem – 1. CD, 2. CD, 3. CD

Družinovým vchodem – 4. CDE, 5. ABCD

Zadním vchodem – 6. ABC, 7. ABCD, 8. ABCD, 9. ABCD

Hlavním vchodem na Žižkově – 1. AB, 2. AB, 3. AB, 4. AB.

 

Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo.

Žáci mají po celou dobu výuky nasazenou roušku nebo respirátor.

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob. Při pobytu na školním hřišti tedy žák nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob.

Není povinné nosit ve venkovních prostorech ochranu nosu a úst pro cvičící osobu a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od jiné osoby.

Bude minimalizován kontakt mezi třídami i o přestávkách.

Při podezření na příznaky čeká žák v izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce.

Oběd je zajištěn ve školní jídelně.

Žáci přicházejí do jídelny po třídách s vyučujícím podle rozvrhu příchodů do jídelny.

Před vstupem do jídelny žáci použijí dezinfekci.

Roušku mají žáci sundanou jen při konzumaci.

Odchod organizuje vyučující tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a rozestupy.

Všestranná tělesná výchova, podpůrná tělesná výchova a sborový zpěv se konají.

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče se koná.

Zájmové útvary neprobíhají. Finanční částka bude žákům vrácena.

Provoz školní družiny (včetně ranní) je bez omezení.

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

 

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Mgr. Vlastislav Sýkora