Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Organizace výuky od 18. listopadu 2020

Organizace výuky od 18. listopadu 2020Vážení rodiče, milí žáci,

od 18. listopadu 2020 pro 3. až 9. ročníky bude i nadále pokračovat distanční způsob vzdělávání.

Výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat prezenčním způsobem podle rozvrhu (nejsou umožněny sportovní činnosti a zpěv).

Při přesunu třídy nebo skupiny budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m.

Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo.

Žáci i pedagogičtí pracovníci mají po celou dobu výuky nasazenou roušku.

Bude minimalizován kontakt mezi skupinami i o přestávkách.

Před začátkem vyučování se žáci shromáždí před školou na označeném místě.

Do budovy vstupují pouze žáci (ne doprovod) s pedagogickým dohledem.

Výuka bude zahájena v 8,00 hodin.

Při podezření na příznaky infekce nesmí žák vstoupit do školy, pokud se podezření objeví ve škole, je žák přesunut do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce.

Oběd je zajištěn ve školní jídelně.

Žákům, kteří zůstávají doma na distanční výuce, bude strava i nadále automaticky odhlašována. Žáci prvních a druhých tříd, kteří platí bezhotovostně, mají obědy od 18. 11. 2020 přihlášeny. Hotově platící strávníci si musí obědy sami přihlásit na tel: 312 316 991-2, jidelna@zstgmpodebrady.cz nebo na stránkách www.strava.cz

Žáci přicházejí do jídelny po skupinách s paní učitelkou.

Před vstupem do jídelny žáci použijí dezinfekci.

Roušku mají žáci sundanou jen při konzumaci.

Při výdeji se nesmí potkávat skupiny a platí zmíněné rozestupy.

Odchod organizuje vyučující tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a rozestupy.

Až do odchodu ze školy je skupina stále pospolu.

Rozvrh příchodů do jídelny je stanoven.

Všestranná tělesná výchova a sborový zpěv se nekonají.

S ohledem na zajištění homogenity skupin nebude v provozu ranní družina.

Pobyt ve školní družině je žákům umožněn od 11,45 do16,00 hodin.

 

Na této stránce najdete aktuální informace k návratu žáků do školy od 18. 11. 2020, dokument MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

 

Děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Mgr. Vlastislav Sýkora