Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Organizace výuky od 3. května 2021

Organizace výuky od 3. května 2021Vážení rodiče, milí žáci,

od 3. května 2021 bude výuka žáků 1. až 9. tříd probíhat rotačním způsobem = týden ve škole podle rozvrhu a týden distanční výuky doma.

 

Od 3. května 2021 prezenční výuku absolvuje: 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 3. C, 3. D, 4. C, 4. E, 5. B, 5. D; 8. ABCD, 9. ABCD

Od 10. května 2021 prezenční výuku absolvuje: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 1. C, 1. D, 2. C, 2. D, 4. D, 5. A, 5. C; 6. ABC, 7. ABCD

 

Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

 

Mimořádným opatřením MZČR je osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat žáky Ag testy. K testování bude použit neinvazivní Ag test Singclean. Proces testování se bude řídit „Manuálem covid – 19 testování ve školách duben 2021“ vydaným MŠMT.

Žáci před otevřením školy čekají na označeném místě. Do budovy vstupují s nasazenou rouškou a na pokyn dozoru = asistentka pedagoga (bez doprovodu dospělých). 1. stupeň v 8,00 hodin. 2. stupeň od 7,40 hodin.

Hlavním vchodem – 1. CD, 2. CD, 3. CD

Družinovým vchodem – 4. CDE, 5. ABCD

Zadním vchodem – 6. ABC, 7. ABCD, 8. ABCD, 9. ABCD

Hlavním vchodem na Žižkově – 1. AB, 2. AB, 3. AB, 4. AB.

 

Při přesunu třídy nebo oddělení budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m.

Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo.

Žáci mají po celou dobu výuky nasazenou roušku nebo respirátor.

Bude minimalizován kontakt mezi třídami i o přestávkách.

Při podezření na příznaky čeká žák v izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce.

Oběd je zajištěn ve školní jídelně.

Žákům, kteří zůstávají doma na distanční výuce, bude strava automaticky odhlašována. Zájemci o stravování mohou kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Žáci přicházejí do jídelny po třídách s vyučujícím podle rozvrhu příchodů do jídelny.

Před vstupem do jídelny žáci použijí dezinfekci.

Roušku mají žáci sundanou jen při konzumaci.

Odchod organizuje vyučující tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a rozestupy.

Všestranná tělesná výchova a sborový zpěv se nekonají.

S ohledem na zajištění homogenity oddělení nebude v provozu ranní družina.

Pobyt ve školní družině je žákům na prezenční výuce umožněn od 11,45 do16,00 hodin.

 

Děkuji za spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Mgr. Vlastislav Sýkora