Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Organizace výuky od 4. ledna 2021

Organizace výuky od 4. ledna 2021Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 bude od pondělí 4. ledna 2021 pro 3. až 9. ročníky probíhat distanční způsob vzdělávání.

Žáci se vyučují doma podle zadaných pokynů, plnění úkolů je podle školského zákona povinné.

Žáci druhého stupně se distančně vzdělávají prostřednictvím aplikace Google Classroom.

Podklady pro distanční vzdělávání žáků prvního stupně budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Se žáky na obou stupních školy budou vyučující komunikovat i prostřednictvím aplikace Google Meet. Žáci, případně rodiče mohou také konzultovat s učiteli i mimo stanovený čas videokonference - po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Výuka žáků 1. a 2. tříd bude probíhat prezenčním způsobem podle rozvrhu (nejsou umožněny sportovní činnosti a zpěv).

Při přesunu třídy nebo skupiny budou dodržovány odstupy nejméně 1,5 m.

Po vstupu do třídy žáci použijí dezinfekci na ruce a mýdlo.

Žáci i pedagogičtí pracovníci mají po celou dobu výuky nasazenou roušku.

Bude minimalizován kontakt mezi skupinami i o přestávkách.

Před začátkem vyučování se žáci shromáždí před školou na označeném místě.

Do budovy vstupují pouze žáci (ne doprovod) s pedagogickým dohledem.

Výuka bude zahájena v 8,00 hodin.

Při podezření na příznaky infekce nesmí žák vstoupit do školy, pokud se podezření objeví ve škole, je žák přesunut do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce.

Oběd je zajištěn ve školní jídelně.

Žáci prvních a druhých tříd, kteří platí bezhotovostně, mají obědy od 4. 1. 2021 přihlášeny. Hotově platící strávníci si musí obědy sami přihlásit na tel: 312 316 991-2, jidelna@zstgmpodebrady.cz nebo na stránkách www.strava.cz

Žáci přicházejí do jídelny po skupinách s paní učitelkou.

Před vstupem do jídelny žáci použijí dezinfekci.

Roušku mají žáci sundanou jen při konzumaci.

Při výdeji se nesmí potkávat skupiny a platí zmíněné rozestupy.

Odchod organizuje vyučující tak, aby byla dodržena hygienická pravidla a rozestupy.

Až do odchodu ze školy je skupina stále pospolu.

Rozvrh příchodů do jídelny je pevně stanoven.

Všestranná tělesná výchova a sborový zpěv se nekonají.

S ohledem na zajištění homogenity skupin nebude v provozu ranní družina.

Pobyt ve školní družině je žákům 1. a 2. ročníků umožněn od 11,45 do16,00 hodin.

 

 

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Vlastislav Sýkora