Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Základní informace k distanční výuce

Základní informace k distanční výuceVážení rodiče,

na naší škole byl zřízen tým pracovníků, který koordinuje distanční vzdělávání. Skládá se z ředitele školy, zástupkyň ředitele, koordinátorky ICT, předsedů předmětových komisí a metodického sdružení a školní psycholožky.

Níže jsme pro Vás připravili „desatero“ nejdůležitějších informací.

  1. Žáci prvního stupně – obsah výuky/úkoly budou zveřejněny v pátek během dne na WEBU ŠKOLY v týdenním plánu, a to z důvodu možnosti naplánovat si činnosti spojené se školou na celý týden. Součástí přípravy budou i termíny online setkání. Tištěná verze tohoto plánu bude viset na dveřích hlavního vchodu v ulici Školní – na hlavní budově.
  2. Žáci druhého stupně pracují převážně přes platformu Google Classroom. Vyučující konkrétního předmětu zadal svým žákům unikátní kód učebny (ještě během výuky ve škole), kde již nyní probíhá výuka. Tato platforma mimo jiné umožňuje tzv. meetingy (video/audio konferenci). Pokud žák v učebně chybí, řeší tuto skutečnost třídní učitel ve spolupráci s vyučujícím konkrétního předmětu.
  3. Při distančním vzdělávání se zaměřujeme na „hlavní“ předměty, nevyučují se výchovy.  
  4. Nemá-li žák připojení k internetu či IT techniku, zákonný zástupce kontaktuje třídního učitele. Situaci spolu vyřeší tak, aby se žák mohl vzdělávat „offline“, tzn. papírovou verzi je možno po předchozí dohodě vyzvednout v kanceláři školy.
  5. Distanční výuka je pro žáky povinná. Neúčast na výuce omlouvá rodič. Ozve se e-mailem/telefonicky třídnímu učiteli/do kanceláře školy. Po nástupu žáka do školy bude omluveno přes žákovskou knížku, kde omluvenka bude zapsána.
  6. Učitelé se při distanční výuce a jejím hodnocení řídí Školním řádem, kapitolou IV. Hodnocení žáků.
  7. Během distanční výuky je Vám k dispozici školní psycholožka.
  8. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na třídní učitele, taktéž na učitele odborného předmětu.
  9. Obracet se také můžete na vedení školy, které je připraveno zodpovědět Vaše dotazy.
  10. Pravidelně sledujte web školy – oficiální zdroj aktuálních informací.

 

Děkujeme za spolupráci v nelehké době!

 

Kontakty na zaměstnance školy najdete zde: https://www.zstgmpodebrady.cz/kontakty