Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Základní informace pro uchazeče o SŠ

Základní informace pro uchazeče o SŠDatum konání:
14.4.2021
Datum ukončení:
30.6.2021

Základní informace pro uchazeče o SŠ

  • Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
    • negativní test a
    • žádné příznaky onemocnění COVID-19.
  • Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
  • Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.
  • Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-C oV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Text vychází z dokumentu MŠMT. Celé znění dokumentu najdete zde: Informace k testování uchazečů o SŠ

 

Termín testování

Testování se týká

Úterý 27. dubna 2021 ve své kmenové třídě

9. A v 8,00

9. B v 8,55

9. C v 10,05

9. D v 11,00

Uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ

Čtvrtek 29. dubna 2021 ve své kmenové třídě

5. A v 8,00

5. B v 8,55

5. C v 8,00

5. D v 8,55

Uchazečů o víceletá gymnázia

Čtvrtek 27. května (v případě konání JPZ v náhradním termínu).

Čas bude upřesněn.

Uchazečů o čtyřleté obory vzdělání s MZ

Uchazečů o víceletá gymnázia