Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > Zrušení úvodních třídních schůzek

Zrušení úvodních třídních schůzekVážení rodiče,

třídní schůzky s rodiči původně plánované na středu 9. září (Žižkov) a na čtvrtek 10. září (Školní ulice) se vzhledem k aktuální epidemiologické situaci neuskuteční. Níže jsou uvedeny základní informace, které měly být na třídních schůzkách sděleny. Pro bližší informace či v případě nejasností kontaktujte třídního učitele Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení!

 

 • vstup žáků do nového školního roku – adaptace na školní práci po období poznamenaném opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci covid-19 i po prázdninách, tzn. denní režim během školní docházky, zmapování situace u žáků, nutná podpora rodiny
 • hygienická a epidemiologická pravidla školy k aktuální epidemiologické situaci – žák by měl být vybaven dostatečným množstvím papírových kapesníků; rodiče při vstupu do budovy žádáme, aby používali roušky z preventivních důvodů a aby zvážili opodstatněnost svého vstupu do budovy školy; děti s příznaky respiračních onemocnění do školy neposílejte; od středy 2. 9. je v provozu za zvýšených hygienických a organizačních opatření školní jídelna i školní družina; ve škole jsou zavedena zvýšená hygienická opatření (mytí rukou, dezinfekce, úklid)
 • rozvrhy hodin – žáci obdrželi, na webu školy v nejbližších dnech budou (vliv spuštění nového webu a „zkušební“ týden provozu rozvrhů)
 • přechod žáků na 2. stupeň – poskytujeme adaptační období, pomáháme žákům zorientovat se ve fungování výuky na 2. stupni
 • přijímací řízení na SŠ – informace poskytnuty na druhých třídních schůzkách (listopad), na škole kariérní poradkyně - Mgr. Radka Martínková; pozor - školy s talentovými zkouškami požadují přihlášky dříve - talentové zkoušky
 • platný školní řád, tj. od 1. září 2020 – seznámení rodičů se školním řádem, zejména: Vnitřní řád školy pro žáky + kapitola Práva a povinnosti rodičů (celé znění školního řádu dostupné zde: https://www.zstgmpodebrady.cz/skolni-dokumenty)
 • dojíždění do školy na kole – v budově ve Školní ulici je umístěn žákovský kolostav z boku budovy od vchodu do základní umělecké školy, pro naše žáky je určen uzamčený oplocený kolostav, vedlejší volně přístupný z chodníku je pro žáky ZUŠ, klíček u pana školníka
 • polední pauza žáků před odpoledním vyučováním – viz školní řád
 • aktualizace osobních údajů – viz komunikace s třídními vyučujícími a předané formuláře na začátku školního roku
 • školská rada – při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Bližší informace zde: https://www.zstgmpodebrady.cz/skolska-rada
 • školní jídelna – jídelníček na webu školy (https://www.zstgmpodebrady.cz/jidelni-listek), ZPRAVIDLA volba ze 2 jídel (1 jídlo = provozní důvody), při absenci je nutné obědy odhlásit den předem do 14:00, zpětné odhlašování obědů není možné – pokud si strávník oběd neodhlásí, strava mu propadne bez náhrady. Informace o stavu svého konta, dostane každý strávník na požádání v kanceláři školní jídelny. Strávníkům, kteří si aktivují připojení na webovou stránku www.strava.cz, je přehled o stavu konta zasílán 1x měsíčně na jeho e-mailovou adresu. Případné přeplatky stravného jsou automaticky převedeny na září dalšího školního roku. Strávníci, kteří končí stravování, se musí osobně odhlásit a přeplatky si vyzvednout u vedoucí ŠJ, pokud tak neučiní do konce září následujícího školního roku, přeplatek propadne ve prospěch školní jídelny. Pokud jsou v nabídce 2 hlavní jídla, má každý strávník vždy přihlášený oběd č. 1. Přeobjednávku na oběd č. 2 je nutné provést nejpozději týden předem do 14.00 hodin. Pokud nebude na jeden z druhů jídla přihlášeno více než 20 strávníků, jídlo se nevaří! V době prázdnin a ředitelského volna se nevaří, strávníci jsou včas informováni a automaticky odhlášeni. Žižkovští žáci si přihlašují a odhlašují obědy v MŠ Budovcova.
 • školní akce – škola plánuje akce, dle vývoje situace mohou být měněny (sledujte web školy Školní akce nebo: https://www.zstgmpodebrady.cz/prehled-planovanych-akci)
 • Zpravodaj – žáci obdrželi na začátku školního roku, zde mají rodiče užitečné kontakty a termíny dalších třídních schůzek a akcí
 • sběrové akce školy – pořádáme tradičně sběr papíru, baterií. Bližší informace budou mít žáci v žákovských knížkách včas před plánovaným sběrem
 • zájmové kroužky – budou na webu školy, žáci obdrží leták, zahájení v říjnu
 • žákovský parlament a školní Ekotým – zástupci jednotlivých tříd (např. se vyjadřují k jídelníčku, organizují charitativní akce, podporují ekologizaci školy a ekologické chování apod.), aktuálně bude probíhat nábor nových členů v rámci jednotlivých tříd
 • žákovský diář – objednáván v červnu, nyní je možnost doobjednání přes třídního učitele, díky němu učíme žáky životním dovednostem plánování, pokud si žák nezakoupil školní diář, bude mít jakýkoliv jiný na zapisování a plánování – nejlépe od 3. třídy
 • zajištění bezpečnosti žáků čipovým systémem – čip umožňuje příchod a odchod ze školy dle rozvrhu žáka; pro rodiče: rodič při vstupu do budovy školy zvoní na zvonek kanceláře, jídelny, zástupců nebo ředitele (na Žižkově na vyučující nebo školní družinu) a oznámí svůj vstup do budovy školy, při odchodu si vždy vyzvedne odchodový čip v kanceláři, v rámci bezpečnosti se rodiče při vstupu do školy zároveň zapisují u služby nebo v kanceláři školy

Žádáme o pravidelné sledování webu školy a akceptaci nařízení vyplývajících z epidemiologických nařízení!