Informace pro žáky budoucích 6. tříd o adaptačním kurzu v září 2019

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Vytvořit emoční zázemí, podporovat rozvoj kvalitních vztahů mezi dětmi tak, aby měly šanci zapojit se a najít své uplatnění všechny děti. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Naopak i žáci se seznámí se svým novým třídním učitelem.

Program:

tematické interaktivní hry (sebepoznávací, seznamovací, podporující spolupráci) 

turistika, kolektivní hry, sport

exkurze do Muzea výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou, návštěva rozhledny Štěpánka (za příznivého počasí) 

Termín konání: 

VI. A 9. 9. - 11. 9. 2019, VI. B 11. 9. – 13. 9. 2019, VI. C 16. 9. – 18. 9. 2019 a VI. D 18. 9. – 20. 9. 2019; odjezd od školy v 8:00 hodin, návrat tamtéž cca do 15:00 hodin

Účastnický poplatek: 1 400,- Kč;  cena zahrnuje ubytování, stravu (3x denně + pitný režim), vstupné, dopravu autobusem, režii školy 

Místo konání: Jičínská chata, Příchovice 37, Kořenov Příchovice 468 48 (www.jicinskachata.cz)

Personální zabezpečení: pedagogický dozor zajišťuje třídní učitel (vede sportovní a zájmové aktivity) a pracovnice školského poradenského týmu (vede adaptační aktivity kurzu)

S sebou: turistické a sportovní oblečení, teplou bundu, pokrývku hlavy, pláštěnku, sportovní boty, přezůvky, osobní prádlo, hygienické potřeby, ručník, psací potřeby, pastelky, blok, průkaz pojištěnce, osobní léky

Závaznou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli v 5. ročníku. Platbu proveďte na účet školy č. 504 547 309/0800 do 28. 6. 2019. Do poznámky uveďte jméno Vašeho dítěte a stávající třídu jako nutnou identifikaci platby. Potvrzení o provedené platbě předejte rovněž třídnímu učiteli v 5. ročníku. V případě potřeby čerpání příspěvku z nadačních fondů či platby v hotovosti kontaktujte zást. řed. Mgr. J. Smíškovou, tel. 312 316 903. 

……………………………………………… odstřihnout ……………………………………….............

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  NA  ADAPTAČNÍ  KURZ  ŽÁKŮ  6. ROČNÍKU

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556/II, okres Nymburk

Souhlasíme s tím, aby se náš syn/ naše dcera: 

jméno: .........................................……… datum narození: ................................ třída: ............... zúčastnil/la  adaptačního kurzu žáků 6. ročníku, který pořádá škola v rámci svého školního vzdělávacího programu a který bezprostředně souvisí s výukou a formováním kolektivu třídy. Zavazujeme se do 28. 6. 2019 zaplatit účastnický poplatek 1 400,- Kč. 

V Poděbradech ..................... 2019                                      Podpis rodičů:……………………. 

 

ADAPTAČNÍ KURZ ŽÁKŮ 6. ROČNÍKŮ

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

I v letošním školním roce jsme připravili pestrou nabídku zájmových útvarů

Nabídku si můžete prohlédnout zde.

Odemykání školy budoucím prvňáčkům

Dne 20. 9. 2019 přivítáme na hlavní budově ve Školní ulici předškolní děti z mateřských škol, pro které si žáci 9. ročníku připravili rozmanité úkoly.