Informace pro žáky budoucích 6. tříd o adaptačním kurzu v září 2019

Cílem akce je vytvořit z dětí, které se sejdou na začátku roku v šestých třídách a které zde společně prožijí následující roky školní docházky, spolupracující kolektiv. Vytvořit emoční zázemí, podporovat rozvoj kvalitních vztahů mezi dětmi tak, aby měly šanci zapojit se a najít své uplatnění všechny děti. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností dětí, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení. Pro třídního učitele jde o ideální příležitost poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu, vzájemné vztahy. Naopak i žáci se seznámí se svým novým třídním učitelem.

Program:

tematické interaktivní hry (sebepoznávací, seznamovací, podporující spolupráci) 

turistika, kolektivní hry, sport

exkurze do Muzea výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou, návštěva rozhledny Štěpánka (za příznivého počasí) 

Termín konání: 

VI. A 9. 9. - 11. 9. 2019, VI. B 11. 9. – 13. 9. 2019, VI. C 16. 9. – 18. 9. 2019 a VI. D 18. 9. – 20. 9. 2019; odjezd od školy v 8:00 hodin, návrat tamtéž cca do 15:00 hodin

Účastnický poplatek: 1 400,- Kč;  cena zahrnuje ubytování, stravu (3x denně + pitný režim), vstupné, dopravu autobusem, režii školy 

Místo konání: Jičínská chata, Příchovice 37, Kořenov Příchovice 468 48 (www.jicinskachata.cz)

Personální zabezpečení: pedagogický dozor zajišťuje třídní učitel (vede sportovní a zájmové aktivity) a pracovnice školského poradenského týmu (vede adaptační aktivity kurzu)

S sebou: turistické a sportovní oblečení, teplou bundu, pokrývku hlavy, pláštěnku, sportovní boty, přezůvky, osobní prádlo, hygienické potřeby, ručník, psací potřeby, pastelky, blok, průkaz pojištěnce, osobní léky

Závaznou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli v 5. ročníku. Platbu proveďte na účet školy č. 504 547 309/0800 do 28. 6. 2019. Do poznámky uveďte jméno Vašeho dítěte a stávající třídu jako nutnou identifikaci platby. Potvrzení o provedené platbě předejte rovněž třídnímu učiteli v 5. ročníku. V případě potřeby čerpání příspěvku z nadačních fondů či platby v hotovosti kontaktujte zást. řed. Mgr. J. Smíškovou, tel. 312 316 903. 

……………………………………………… odstřihnout ……………………………………….............

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA  NA  ADAPTAČNÍ  KURZ  ŽÁKŮ  6. ROČNÍKU

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556/II, okres Nymburk

Souhlasíme s tím, aby se náš syn/ naše dcera: 

jméno: .........................................……… datum narození: ................................ třída: ............... zúčastnil/la  adaptačního kurzu žáků 6. ročníku, který pořádá škola v rámci svého školního vzdělávacího programu a který bezprostředně souvisí s výukou a formováním kolektivu třídy. Zavazujeme se do 28. 6. 2019 zaplatit účastnický poplatek 1 400,- Kč. 

V Poděbradech ..................... 2019                                      Podpis rodičů:……………………. 

 

Aktuálně probíhají lyžařské výcviky

1. kurz: 7. B + 7. C kdy: 8. 2. – 15. 2. 2020;
2. kurz: 7. A + 7. D kdy: 15. 2. – 22. 2. 2020

kde: Jičínská chata, Příchovice v Jizerských horách

Přejeme všem pěkný pobyt a mnoho pozitivních zážitků!

Zahraniční zájezd do Německa 29. 3. 2020 - 3. 4. 2020

Více informací zde .

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče, ve středu 1. dubna 2020 a ve čtvrtek 2. dubna 2020 proběhne ve Školní ulici i v budově na Žižkově zápis do prvních tříd (místo zápisu je možné zvolit podle vlastního uvážení). Naše paní učitelky přivítají budoucí prvňáčky vždy v době od 13,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na shledání.