Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Školní knihovna

Školní knihovna

Školní knihovna slouží nejen jako knihovna, ale i jako studovna

Ve školní knihovně je především zastoupena beletrie. Knihovna nabízí rovněž cizojazyčnou literaturu, populárně – naučnou literaturu, encyklopedie a jazykové slovníky. Žáci zde naleznou také velké množství společenských her, které jsou nejen zábavné, ale i přinášejí dětem ve formě vědomostních kvízů mnoho nových informací z různých oblastí lidského života.

Během školního roku zajišťujeme ve spolupráci s metodickým sdružením a předmětovou komisí českého jazyka pro žáky 1. a 2. stupně mimočítankovou četbu, kterou aktualizujeme, doplňujeme, a tak naplňujeme programy Čtení pomáhá, Čtenářská gramotnost a Mosty ke knihám.

Školní knihovna poskytuje možnost výpůjčky knih na dobu jednoho měsíce podle řádu školní knihovny.

Poskytujeme také kopírovací služby. Školní knihovna nabízí žákům k dalšímu studiu a k přípravě referátů a prezentací nové notebooky. Žáci mají tak lepší přístup k vyučovacím počítačovým programům a k internetu. Získávají dovednosti pracovat s tištěnými i elektronickými databázemi, získávají nové informace a doplňují si znalosti, ale hlavně získávají dovednosti a návyky potřebné k práci s informacemi jako základ pro další studium a celoživotní vzdělávání.

Školní knihovna se účastní městských a celorepublikových akcí. První říjnový týden patří už tradičně akci nazvané Týden knihoven a na přelomu března a dubna akci Noc či Odpoledne s Andersenem. Při této akci si připomínáme Mezinárodní den dětské knihy, který se každoročně slaví 2. dubna na celém světě v den narození tohoto známého dánského pohádkáře.

S nejmenšími čtenáři oslavujeme tyto akce v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Pro starší žáky, žáky 2. stupně, připravujeme různé přednášky, vzdělávací programy o významných osobnostech, a tak podporujeme zájmy dětského čtenáře.

Připomínáme si každý měsíc významná výročí. Ve školním roce vzpomeneme nejen na známé spisovatele a básníky, ale také na politiky, ekonomy, vynálezce, architekty či malíře.

Seznamujeme naše malé čtenáře s moderní literaturou pro děti a mládež, aby se v ní dobře orientovali a aby si dobře vybírali knihy, které je budou nejen bavit, ale také učit je žít v toleranci se spolužáky, kteří mají různé handicapy, a jsou tudíž odlišní.

Všemi těmito akcemi rozvíjíme slovní zásobu a tvořivost žáků, mravní hodnoty, estetické cítění a vztah k umění a k literatuře.

 

Provozní doba pro školní rok 2023/2024

pondělí

11.55 – 14.30

úterý

11.55 – 12.45

13.40 – 14.30

středa

11.55 – 13.35

čtvrtek

11.55 – 14.30

pátek

11.55 – 13.35

 

    ilustrační foto - žáci sedí u stolu v knihovně a společně pracují s četbou