Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Školní knihovna

Školní knihovna

Školní knihovna slouží nejen jako knihovna, ale i jako studovna

Ve školní knihovně je především zastoupena beletrie, knihovna nabízí rovněž cizojazyčnou literaturu, populárně – naučnou literaturu, encyklopedie a jazykové slovníky.

Během školního roku zajišťujeme ve spolupráci s metodickým sdružením a předmětovou komisí českého jazyka pro žáky 1. a 2. stupně mimočítankovou četbu, kterou aktualizujeme a doplňujeme.

Školní knihovna poskytuje možnost výpůjčky knih na dobu jednoho měsíce podle řádu školní knihovny.

Poskytujeme také kopírovací služby. Školní knihovna nabízí žákům k dalšímu studiu a k přípravě referátů a prezentací nové notebooky, které byly zakoupeny v letošním roce 2022. Žáci mají tak lepší přístup k vyučovacím počítačovým programům a k internetu. Získávají dovednost pracovat s tištěnými i elektronickými databázemi, získávají nové informace a doplňují si znalosti, ale hlavně získávají dovednosti a návyky potřebné k práci s informacemi jako základ pro další studium a celoživotní vzdělávání.

Školní knihovna chce obnovit svou účast na celorepublikových akcí na podporu dětského čtenářství. První říjnový týden patří už tradičně akci nazvané Týden knihoven a na přelomu března a dubna akci Noc či Odpoledne s Andersenem. Při této akci si připomínáme nejen narozeniny Hanse Christiana Andersena, ale zároveň také Mezinárodní den dětské knihy, který se každoročně slaví 2. dubna na celém světě v den narození tohoto známého dánského pohádkáře.

S nejmenšími čtenáři oslavujeme tyto akce v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Pro starší žáky, žáky 2. stupně, připravíme v tomto školním roce různé přednášky, vzdělávací programy o významných osobnostech.

Připomínáme si významná výročí. V letošním roce 2023 vzpomeneme nejen na Jaroslava Haška, ale i na další spisovatele, politiky, ekonomy, vynálezce, architekty či malíře.

Seznamujeme naše malé čtenáře s moderní literaturou pro děti a mládež, aby se v ní dobře orientovali a aby si dobře vybírali knihy, které je budou nejen bavit, ale také učit je žít v toleranci se spolužáky, kteří mají různé handicapy, a jsou tudíž odlišní.

Všemi těmito akcemi rozvíjíme slovní zásobu a také tvořivost žáků, mravní hodnoty, estetické cítění a vztah k umění a k literatuře.

 

Provozní doba pro školní rok 2022/2023

pondělí

11.55 – 14.30

úterý

11.55 – 12.45

13.40 – 14.30

středa

11.55 – 13.35

čtvrtek

11.55 – 14.30

pátek

11.55 – 13.35

 

    ilustrační foto - žáci sedí u stolu v knihovně a společně pracují s četbou