Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Tematický plán školní družiny

 Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, ul. Školní 556, okres Nymburk

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Školní rok 2022/2023

Témata uvedená v Ročním tematickém plánu se prolínají rekreačními, odpočinkovými a zájmovými činnostmi a přípravou na vyučování.  Vycházejí ze Školního vzdělávacího programu ŠD a volně navazují na Školní vzdělávací program školy.

 

Činnosti ve školní družině:

  • odpočinkové – četba, poslechy, videa, vyprávění, hry, spontánní aktivity, volné kreslení
  • rekreační – venku /denně/ – rekreační sport, pohybová spontánní aktivita, pohybové hry a soutěže
  • zájmové – výtvarná, tělovýchovná, hudebně pohybová, rukodělná, přírodovědná, dopravní, společensko-vědní, literární
  • tematické vycházky – navazují na program v ŠD
  • příprava na vyučování

organizaci a bezpečnost řeší: Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Přehled zaměstnání ve školní družině

Změny v tematickém plánu jsou možné podle zájmu dětí, počasí, nabídky zajímavých akcí.

 


1. oddělení Ladislava Pavlíčková – ŠD ul. Školní

2. oddělení Michaela Trněná – ŠD ul. Školní

3. oddělení Milena Filipová – ŠD ul. Školní

4. oddělení Denisa Novák – ŠD ul. Školní

5. oddělení Jana Volejníková – ŠD Žižkov

6. oddělení Ludmila Trajhanová – ŠD Žižkov

7. oddělení Eva Robovská – ŠD Žižkov

 

 

„KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ“

Cíle pro školní rok 2022/2023:

Hravou a zábavnou formou pomocí pestrých a zážitkových aktivit, her a činností získat nové poznatky o přírodě, vnímat a prožívat krásy přírodních i lidských výtvorů a vést k aktivnímu podílu na ochraně životního prostředí.

Posilovat mezilidské vztahy, upevňovat osobnostní a sociální vazby, respektovat individuální potřeby. Seznámit se s tradicemi, zvyky, obyčeji a svátky v době školního roku.

 

Září: V dobrém jsme se sešli

Naše škola a družina – pravidla, seznamování

Ve městě a na ulici

Čas sklizně a sběru

 

Říjen: Barevná příroda

Znaky podzimu, stromy, keře, listy

Ptačí loučení

 

Listopad: Listopade, už ti mlha světlo krade

Příroda usíná

Kde bydlí vítr

 

Prosinec: Šťastné a veselé

Adventní a vánoční zvyky, obyčeje a tvoření

Pospolu v rodině

 

Leden: Za kamny a pod peřinou

Moje zdraví

Podoby a barvy zimy

 

Únor: Masopuste, masopuste

Smím prosit, krásná maškaro?

Na krmítku, u krmelce

 

Březen: Přišlo jaro do vsi

Ptačí návraty, hnízdění

Probouzení a zrození

Promítání, cestovatelský projekt Motani

 

Duben: Prší, prší, Apríl vtipem srší

Jarní svátky, zvyky, obyčeje, pořekadla

Moje Země

 

Květen: Vítej máji

Příroda kvete, bylinky léčí

Beruška a kamarádi

 

Červen: Co přinese léto

Radost z pohybu

Slunce a voda zdroje života