Vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Tematický plán školní družiny

 

 Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, ul. Školní 556, okres Nymburk

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní rok 2021/2022

 

 

Témata uvedená v ročních tematických plánech se prolínají rekreačními, odpočinkovými a zájmovými činnostmi a přípravou na vyučování.

Vycházejí ze ŠVP ŠD a volně navazují na ŠVP školy.

Probíhají formami uvedenými v ŠVP ŠD.

 

Činnosti ve školní družině:

Odpočinkové – četba, poslechy, videa, vyprávění, hry, spontánní aktivity, volné kreslení.

Rekreační – venku /denně/ – rekreační sport, pohybová spontánní aktivita, pohybové hry a soutěže.

Zájmové – výtvarná, tělovýchovná, hudebně pohybová, rukodělná, přírodovědná, dopravní, společensko-vědní, literární.

Tematické vycházky – navazují na program v ŠD.

Příprava na vyučování.

Organizaci a bezpečnost řeší: Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Přehled zaměstnání ve školní družině.

Změny v tematickém plánu jsou možné podle zájmu dětí, počasí, nabídky zajímavých akcí.

 

 

1. oddělení Ladislava Pavlíčková – ŠD ul. Školní

2. oddělení Jana Volejníková – ŠD ul. Školní

3. oddělení  Michaela Trněná – ŠD ul. Školní

4. oddělení Jaroslava Abelová – ŠD ul. Školní

5. oddělení Milena Filipová – ŠD Žižkov

6. oddělení  Pavla Čivrná – ŠD Žižkov

7. oddělení Eva Robovská – ŠD Žižkov

 

Oddělení 1, 2 – vychovatelky Ladislava Pavlíčková, Jana Volejníková

 

BYLO TO TAK, ANEB STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

 

Cíle pro školní rok 2021/2022:

Přitažlivou a zajímavou formou děti seznámit s historií, zvyky, tradicemi a symboly rodné vlasti pomocí českých, moravských i pomístních pověstí a dětských knih o České republice.

Zpracovávat daná témata formou her a příběhů – prožitkové vzdělávání.

Rozvíjet osobnost žáka pomocí pestrých aktivit, respektovat jeho individuální potřeby, upevňovat osobnostní a sociální vazby.

Posilovat komunikační dovednosti, vztah k přírodě, společnosti a rodné vlasti.

 

Září

Příchod Čechů – tak jsme tady!

Jaké si to uděláme/pravidla, organizace

Bezpečně na cestě

Říjen

Tři dcery/O Krokovi a jeho dcerách

Česká lípa/stromy, plodiny

Listopad

Silný Bivoj

Život v lese

Příroda usíná      

Prosinec

Bruncvík a jeho lev

Státní symboly

Slovanské Vánoce

Leden

Chodící hodiny/Staroměstský orloj

Čas a kalendář

Na co můžeme být hrdí

Únor

Hliněný robot/O Golemovi

Moje tělo, moje zdraví

Březen

Koncert z věže/O Daliborovi

Ta naše písnička česká/Co Čech, to muzikant

Promítání v divadle: Cestovatelský projekt Motani

Duben

Zlato nebo chleba/O Horymírovi

Když koníček pádí

Svátky po našem

Květen

Rytíři z hory/Blaničtí rytíři

Zlaté české ručičky

Červen

Holky vs kluci/Dívčí válka

Slavní Češi. Slavné Češky

Soutěžíme fair play

                                                                                                                                                                                      

Oddělení 3, 4 – vychovatelky Michaela Trněná, Jaroslava Abelová

 

KNIHA – MŮJ KAMARÁD, MOJE ZÁBAVA, MOJE POZNÁNÍ

 

Cíle pro školní rok 2021/2022

Zábavnou formou seznámit děti s rozmanitostí dětské literatury. Snahou je vzbudit v dětech touhu po knize, která jim může být kamarádem, utěšitelem, učitelem, rádcem. Rozvíjet osobnost žáka prostřednictvím různorodých aktivit, respektovat jeho individuální potřeby, upevňovat osobnostní a sociální vazby.

 

Září

Dopravní pohádky (D. Hlavatá)

Pravidla a organizace školní družiny

Návštěva státní policie

Říjen

Úsměvné starosti vrabce Kašpara (J. Vítová)

Mezinárodní den úsměvu

Znaky podzimního období

Listopad

Pohádky o domovních znameních (J.Teper.)

Pátráme po historii původů domů

Světový den dětí

Prosinec

Vánoce pro kočku (T. Radoměřská)

Vánoční zdobení stromů pro zvířátka

Vánoční pečení

Leden

Řád sladkého sněhuláka (I. Březinová)

Zimní sporty

Tři Králové

Únor

Hurá na bacila (D.Krolupperová)

Naše zdraví

Zima čaruje

Březen

To si piš (I. Březinová)

Měsíc knihy

Promítání v divadle: Cestovatelský projekt Mottani

Duben

Jedeme na výlet do knížky (M.Hladký a J.Hladká)

Den Země

Návštěva městské knihovny

Květen

Sportovní pohádky (Z. Pospíšilová)

Postavení matek ve světě

Kvetoucí příroda

Červen

Smíchula čaruje (I. Rožnovská)

Včelí svět

Chystáme se na prázdniny

 

Oddělení 5, 6 – vychovatelky Milena Filipová, Pavla Čivrná

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Cíle pro školní rok 2021/2022:

Uvědomit si, že jsme součástí přírody, ale ne její vládci. Rozvíjet se a porozumět sám sobě pomocí pestrých aktivit, respektovat individuální potřeby, upevňovat osobnostní a sociální vazby. Posilovat vztahy mezilidské, k přírodě, k zemi, k tradicím. Prostřednictvím nabízených různorodých činností rozvíjet představivost, fantazii, myšlení, pobízet k přirozené soutěživosti. 

 

Září

Člověk jako součást přírody

Chod školní družiny, pravidla, organizace

Celo-družinová akce: Orientační hra

Říjen

Člověk je tvor společenský

Kultura, koníčky, zábava

Celo-družinová akce: Žižkovský slavík

Listopad

Člověk si usnadňuje život

Technika, vynálezy, vymoženosti dnešní doby

Celo-družinová akce: Doprava aneb frčí to kolem nás

Prosinec

Člověk a tradice

Vánoční čas. Zvyky, tradice a pověry

Celo-družinová akce: Mikulášská obchůzka

Leden

Člověk a zdraví

Pohyb, výživa, hygiena

Celo-družinová akce: Vědomostní soutěž

Únor

Šaty dělají člověka

Oblékání dle ročního období, móda, účesy, verbální a neverbální komunikace

Celo-družinová akce: Crazy karneval

Březen

Člověk a nešvary

Zlozvyky, povahové vlastnosti, jak škodíme přírodě

Celo-družinová akce: Den naruby

Duben

Člověk a svět práce

Povolání, hry, čím bych chtěl/a být

Celo-družinová akce: Bez práce nejsou koláče

Květen

Člověk za hranicemi všedních dnů

Cestování a poznávání jiných kultur, kempování, prevence, zásady první pomoci

Celo-družinová akce: Kdo má židli, ten bydlí

Červen

Člověk a to, co se jinam nevešlo (vesmír, rekordy)

Celo-družinová akce: Zahradní slavnost

 

Oddělení 7 – vychovatelka Eva Robovská

 

CESTA KOLEM SVĚTA

 

Cíle pro školní rok 2021/22:                                  

Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést děti k poznávání

různých kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou.

Nabízenými činnostmi rozvíjí představivost, fantazii, myšlení, soutěžení a komunikaci mezi sebou. Každý měsíc ukončíme téma soutěží, nebo vědomostním kvízem.

 

Září

Vyrážíme na výlet, objevíme celý svět

Chod školní družiny, pravidla, poučení o bezpečnosti, šikaně, chování            

Seznamujeme se – hry

Říjen

Evropa, domovský světadíl, zvířata, řeč, země

Podzim – změna přírody

Význam svátku

Listopad

Severní Amerika, zvířata, řeč, objevení Ameriky

Podzimní příroda – poznáváme stromy podle listů a plodů

Význam svátku

Prosinec

Vánoce v jednotlivých zemích a světadílech, aneb stále cestujeme

Vánoční tradice a zvyky. Tvoření – vánoční přání, ozdoby, stromeček

Vánoční besídka a dárky

Leden

Antarktida – nejchladnější kontinent, aneb život v zimě a ledu

Zimní radovánky – stavíme sněhuláky a iglú – soutěž

Zima v přírodě – zvířátka, lidové pranostiky, Tři Králové

Únor

Asie – největší světadíl

ZOH 2022 – Peking – vše kolem sportu

Masopust, Sv. Valentýn

Březen

Jižní Amerika

První jarní den. Březen – měsíc knihy

Duben

Afrika

Velikonoce – tradice, zvyky, koledy

Den Země, Měsíc bezpečnosti

Čarodějnice

Květen

Austrálie – země protinožců, světadíl jednoho státu

Týden barev

Den matek, význam svátků v květnu

Červen

Konec putování – vracíme se domů – konečné shrnutí

Den dětí – soutěže. Sportovní den – hřiště

První letní den