Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Tematický plán školní družiny

 

 Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, ul. Školní 556, okres Nymburk

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Školní rok 2023/2024

Témata uvedená v Ročním tematickém plánu se prolínají rekreačními, odpočinkovými a zájmovými činnostmi a přípravou na vyučování.

Vycházejí ze Školního vzdělávacího programu ŠD a volně navazují na Školní vzdělávací program školy.

 

Činnosti ve školní družině:

 • Odpočinkové – četba, poslechy, videa, vyprávění, hry, spontánní aktivity, volné kreslení.
 • Rekreační – venku /denně/ – rekreační sport, pohybová spontánní aktivita, pohybové hry a soutěže.
 • Zájmové – výtvarná, tělovýchovná, hudebně pohybová, rukodělná, přírodovědná, dopravní, společensko-vědní, literární.
 • Tematické vycházky – navazují na program v ŠD.
 • Příprava na vyučování.

Organizaci a bezpečnost řeší: Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Přehled zaměstnání ve školní družině.

Změny v tematickém plánu jsou možné podle zájmu dětí, počasí, nabídky zajímavých akcí.

 


 1. oddělení Ladislava Pavlíčková – ŠD ul. Školní
 2. oddělení Michaela Trněná – ŠD ul. Školní
 3. oddělení Veronika Richterová – ŠD ul. Školní
 4. oddělení Michaela Beranová – ŠD ul. Školní
 5. oddělení Jana Volejníková – ŠD Žižkov
 6. oddělení Bc. Lenka Ottová – ŠD Žižkov
 7. oddělení Eva Robovská – ŠD Žižkov
 8. oddělení Iveta Křížová – ŠD Žižkov

 

DRUŽINOVÉ KALENDÁRIUM

Cíle pro školní rok 2023/2024: Prostřednictvím činností, aktivit, her a četby přirozeně prohloubit znalosti o světě, seznámit děti se zajímavými výročími, významnými dny a měsíci. Podporovat kladný vztah ke knihám, rozvíjet výtvarné a hudební cítění, přirozený pohyb, učení prožitkem.

 

Září – Měsíc seznamování

Seznámení se školní družinou, režim dne, pravidla soužití, bezpečnost, vnitřní řád ŠD.

Seznamovací hry, ledolamky.

Světový den srdce. Den malování mandal.

 

Říjen – Měsíc poznávání

Mezinárodní den zvířat – tematický blok.

Den stromů.

Světový den pošty.

 

Listopad – Měsíc zdvořilosti

Společenská etiketa – tematický blok.

Světový den pozdravů. Mezinárodní den tolerance.

 

Prosinec – Měsíc tradic

Advent a Vánoce – tematický blok.

 

Leden – Měsíc zdraví a bezpečí

Zdraví a bezpečnost – tematický blok.

Mezinárodní den Braillova písma.

 

Únor – Měsíc komunikace

Média a vynálezy – tematický blok

Mezinárodní den mateřského jazyka.

 

Březen – Měsíc přírody

Mezinárodní den lesů a Světový den vody – tematický blok.

MOTANI – cestovatelsko-geografický projekt, Florida a Havaj na Havaji.

 

Duben – Měsíc knihy

Mezinárodní den dětské knihy a Světový den knihy – tematický blok.

Mezinárodní den ptactva a ptačího zpěvu – tematický blok.

 

Květen Měsíc mezilidských vztahů

Máje – tematický blok.

Svátek matek - Mezinárodní den rodiny – tematický blok.

 

Červen – Měsíc pohybu a tance

Indiánské léto – tematický blok.

Světový den hudby.

Mezinárodní den triček.