Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Tematický plán školní družiny

 

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní rok 2020/2021

Témata uvedená v ročních tematických plánech se prolínají rekreačními, odpočinkovými a zájmovými činnostmi a přípravou na vyučování. Vycházejí ze ŠVP ŠD a volně navazují na ŠVP školy. Probíhají formami uvedenými v ŠVP ŠD.

 

Činnosti ve školní družině:

Odpočinkové – četba, poslechy, videa, vyprávění, hry, spontánní aktivity, volné kreslení.

Rekreační – venku /denně/ – rekreační sport, pohybová spontánní aktivita, pohybové hry a soutěže.

Zájmové – výtvarná, tělovýchovná, hudebně pohybová, rukodělná, přírodovědná, dopravní, společensko-vědní, literární.

Tematické výchazky – navazují na program v ŠD.

Příprava na vyučování.

 

Organizaci a bezpečnost řeší: Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Přehled zaměstnání ve školní družině.

Změny v tematickém plánu jsou možné podle zájmu dětí, počasí, nabídky zajímavých akcí.

 

1. oddělení Ladislava Pavlíčková – ŠD ul. Školní

2. oddělení Jana Volejníková – ŠD ul. Školní

3. oddělení Michaela Trněná – ŠD ul. Školní

4. oddělení Jaroslava Abelová – ŠD ul. Školní

5. oddělení Milena Filipová – ŠD Žižkov

6. oddělení Pavla Čivrná – ŠD Žižkov

 

 

1. a 2. oddělení - vychovatelky Ladislava Pavlíčková, Jana Volejníková

KNIHA – MŮJ PRŮVODCE, UČITEL A KAMARÁD

Cíle pro školní rok 2020/2021:

Přitažlivou formou dětem přiblížit svět knížek, upoutat je a získat pro četbu knih.

Zpracovávat daná témata formou her a příběhů – prožitkové vzdělávání.

Rozvíjet osobnost žáka pomocí pestrých aktivit, respektovat jeho individuální potřeby, upevňovat osobnostní a sociální vazby.

Posilovat komunikační dovednosti, vztah k přírodě a společnosti.

 

Září

Dopravní pohádky (Dana Hlavatá).

Chod školní družiny, pravidla, organizace.

Odlet tažných ptáků.

Říjen

Návštěva malé smrti (Kitty Crowthel).

Houbové království.

Návštěva školní knihovny.

Listopad

K čertu! (Helena Lehečková).

Projekt Papuchalk Petr.

Promítání v divadle: Cestovatelský projekt Motani (nebo termín v březnu 2021).       

Prosinec

Zachráněné Vánoce (Lenka Rožnovská).

Vánoční strom.

Leden

Jak bacit bacila (Daniela Krolupperová).

Zima za oknem.

Návštěva městské knihovny.

Únor

Kluk a pes (Ivona Březinová). Mezilidské vztahy.

Zvířata v zimě.

Březen

Pohádkové včely (Jan Lebeda). Hmyzáci.

Příroda se probouzí + vzdělávací program - Ekocentrum Huslík.

Duben

Smíchula čaruje (Lenka Rožnovská).

Den Země – Příběh semínka.

Květen

Tatínku, ta se ti povedla (Zdeněk Svěrák). Rodina.

Rozkvetlá příroda.

Červen

Nedáš, dostaneš (Petr Diviš, Roman Casado).

Sport je pro každého. Den dětí.

Voda zdroj života.

 

                                                     

3. a 4. oddělení – vychovatelky Michaela Trněná, Jaroslava Abelová

ČESKO – ZEMĚ MÁ

Cíle pro školní rok 2020/2021:

Přitažlivou formou seznámit děti s historií, krásami a zajímavostmi naší rodné země.

Zpracovávat daná témata formou her, příběhů a kvízů – prožitkové vzdělávání.

Rozvíjet osobnost žáka pomocí pestrých aktivit, respektovat jeho individuální potřeby, upevňovat osobnostní a sociální vazby.

Posilovat komunikační dovednosti, vztah ke své zemi a přírodě.

 

Září

Škola začíná

Základy první pomoci

Podzimní sklizeň

Říjen

Naše země v minulosti

Přírodní krásy naší země

Kouzlo podzimních barev

Listopad

Moje město Poděbrady

Světový den dětí

Promítání v divadle: Cestovatelský projekt Motani (nebo termín v březnu 2021)

Prosinec

Vánoční tradice české země

Zvířata v zimě

Návštěva městské knihovny

Leden

Zima na českých horách

Zimní sporty

Únor

Na srdce jsou Poděbrady

Péče o zdraví

Březen

Dětské knihy českých autorů

Vítání jara + vzdělávací program – Ekocentrum Huslík

Duben

Naše hlavní město Praha

Velikonoce

Den Země

Květen

Chráněná území naší země

Den matek

Letní květy

Červen

Důležité osobnosti českého národa

Těšíme se na prázdniny

Ovoce na českých zahrádkách

 

5. a 6. oddělení - vychovatelky Milena Filipová, Pavla Čivrná

Z POHÁDKY DO POHÁDKY ANEB JAK SE STÁT DOBRÝM ČLOVĚKEM A POUČIT SE Z POHÁDEK

Cíle pro školní rok 2020/2021:

Cílem je získat hravou a zábavnou formou spoustu vědomostí a dovedností, které budou motivované pohádkami.

Prostřednictvím nabízených činností rozvíjet představivost, fantazii, myšlení, pobízet k přirozené soutěživosti.

Dále také porozumět sobě, svým kamarádům, lépe mezi sebou komunikovat, učit se řešit situace.

 

Září

„O perníkové chaloupce“

Chod školní družiny, pravidla, organizace

Celodružinová akce: Byla jednou jedna chaloupka

Říjen

„ Zlatovláska!“

Multikulturní výchova

Celodružinová akce: Cesta za princeznou

Listopad

„Bubáci a hastrmani“

Voda jako nekonečný zdroj

Celodružinová akce: Přednáška o rybách

Dušičkové hrníčky – výtvarná soutěž

Cestovatelský projekt Motani (nebo termín v březnu 2021)

Prosinec

„Čertův švagr“

Pohádkové Vánoce, zvyky a tradice

Celodružinová akce:  Tři oříšky pro Popelku

Leden

„Otesánek“

Zdravý životní styl

Celodružinová akce: Žižkovský slavík

Netradiční loutky

Únor

„O dvanácti měsíčkách“

Větru, dešti neporučíš – Čas, počasí, pranostiky

Celodružinová akce: Pohádkový karneval

Březen

„Sůl nad zlato“

Čtenářská gramotnost

Celodružinová akce: Pohádkové maxi leporelo

Klobouk kouzelníka Pokustóna

Duben

„Malá čarodějnice“

Environmentální výchova

Celodružinová akce: Slet čarodějnic

Květen

„Jak dědeček měnil, až vyměnil“

Finanční gramotnost

Celodružinová akce: Netradiční olympiáda

Červen

„Chytrá horákyně“

Osobnostní a sociální výchova

Celodružinová akce: Oblečená x neoblečená

Koloběžky – výtvarná soutěž