Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Zájmové útvary - kroužky

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  ÚTVARŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových útvarů - kroužků organizovaných školou. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, výši platby za školní rok, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo v budově na Žižkově. Do 23. 9. odevzdejte vyplněnou přihlášku vedoucímu kroužku, který vám může dát i další bližší informace. Celoroční kurzovné zaplaťte prosím na číslo účtu: 504 547 309/0800   nejpozději však do 21. října 2022. Do poznámky uveďte název kroužku/ů a jméno dítěte. Činnost kroužků bude zahájena v říjnu.

PŘIHLÁŠKA (ke stažení v MS Word)

 

 

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI

 

Předškoláček

Mgr. M. Vlčková a Mgr. D. Šafránková

900,-Kč                                                      

První krůčky do školní třídy, pohádkové příběhy, malování, zpívání, cvičení rukou, naslouchání, vyprávění, to vše si naši nejmenší vyzkouší hned při prvním setkání. Čeká je několik lekcí k tomu, aby se dobře připravili na vstup do školy. Setkávat se budeme pravidelně každý měsíc. Předškoláčci si s sebou přinesou: přezůvky, pastelky, nůžky, lepidlo. Předání dětí proběhne vždy před školou.         

Termín prvního Předškoláčka je 3. 10. 2022 od 15.00 hod. do 16.00 hod.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd

Mgr. Michal Čán

2 000,-Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně  v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.

Schůzky budou probíhat ve středu 11.55  - 12.40 hod pro 1. třídu a ve čtvrtek 12.50 -13.35 hod  pro 2. třídu.     

 

Kroužek keramiky

Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová

3 000,-Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Určeno pro žáky 1. až  3. ročníku.

Schůzky se budou konat vždy v úterý od 13.45 do 15.15 hod.

 

Kroužek španělštiny

Mgr. O. Rusová         

2 000,-

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Kroužek je určen pro děti od 2. ročníku. Naučíme se základní fráze, pozdravy, abecedu a výslovnost. Slovní zásobu zaměříme na okruh rodina, záliby a každodenní rutina.  Výuka bude probíhat zábavnou formou s využitím her a různých interaktivních materiálů. 

Termín konání: pátek 14.15 - 15.00 hod.

 

Miniházená 

Mgr. J. Weiszová 

2 000,-

Žáci se seznámí s pravidly miniházené a zúčastní se turnajů v miniházené mezi  ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“. Kroužek bude probíhat ve spolupráci s garantem projektu, který je zároveň metodik a trenér mládeže. Určeno pro žáky 2. – 5. ročníků 1x týdně.

Termín konání: ve středu 6. vyučovací hodinu (12.50 – 13.35)

 

Hudební hrátky nejen s flétničkou       

Mgr. Monika Vlčková

2 000,-Kč

Budeme se seznamovat s hudební teorií, hrát na zobcovou flétnu, zpívat a tančit. Kroužek je určen pro žáky 2. tříd.

Termín konání: úterý 6. vyuč. hodinu (12.50 – 13.35 hod.)

 

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám

Mgr. R. Martínková  

1 600,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: čtvrtek  14.40 - 15.25 hod., 15.30 – 16.15 hod.

 

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám

Mgr. L. Líbalová  

1 600,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Kroužek je určen pro žáky devátých tříd.

Termín konání: čtvrtek14.40 – 15.25 hod., 15.30 – 16.15 hod.

 

Kroužek polytechniky a výpočetní techniky pro žáky 4. a 5. tříd               

Mgr. L. Líbalová  

2 000,-Kč

Cílem kroužku je vytvořit u žáků pozitivní vztah k technickým oborům a seznámit je se základy robotiky. Rozvíjet manuální zručnost žáků, ale i kreativitu, samostatnost, výtvarné a technické cítění.

Termín konání: pondělí  13.45 - 14.30 hod.

 

Základy programování v jazyku Python pro začátečníky

Ing. Robert Hron

2 000,-Kč

Kroužek je určen pro žáky 2. stupně.

Termín konání: středa 13.45 – 14.30 hod.

(přihlášky odevzdejte paní asistentce J. Sýkorové – 3. patro, pracovna ŠPP)

 

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd        

Eliška Horáčková  

2 000,-Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně v malých skupinách. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roč. období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do práce“ desky na zakládání pracovních listů (portfolio), penál s pastelkami a sešit formátu A5 (např. č. 544)

Schůzky budou probíhat v úterý 6. vyuč. hodinu (12.50  - 13.35 hod.) pro 2. třídu a v pátek 5. vyuč. hodinu (11.55 – 12.40 hod.)  pro 1. třídu.     

  

Předškoláček

Mgr. I. Malínská

900,-Kč                                                      

První krůčky do školní třídy, pohádkové příběhy, malování, zpívání, cvičení rukou, naslouchání, vyprávění, to vše si naši nejmenší vyzkouší hned při prvním setkání. Čeká je několik lekcí k tomu, aby se dobře připravili na vstup do školy. Setkávat se budeme pravidelně každý měsíc. Předškoláčci si s sebou přinesou: přezůvky, pastelky, nůžky, lepidlo. Předání dětí proběhne vždy před školou.         

Termín prvního Předškoláčka je 3. 10. 2022 od 15.00 hod. do 16.00 hod.