Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Zájmové útvary - kroužky

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  ÚTVARŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových útvarů - kroužků organizovaných školou. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, výši platby za školní rok, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo v budově na Žižkově. Do 25. 9. odevzdejte vyplněnou přihlášku vedoucímu kroužku, který vám může dát i další bližší informace. Celoroční kurzovné zaplaťte prosím na číslo účtu: 504 547 309/0800           nejpozději však do 22. října 2023. Do poznámky uveďte název kroužku/ů a jméno dítěte. Činnost kroužků bude zahájena v říjnu.

 

PŘIHLÁŠKA (ke stažení v MS Word)

 

 

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI

 

Předškoláček

Mgr. M. Vlčková a Mgr. K. Šmídová

900,-Kč                                                       

První krůčky do školní třídy, pohádkové příběhy, malování, zpívání, cvičení rukou, naslouchání, vyprávění, to vše si naši nejmenší vyzkouší hned při prvním setkání. Čeká je několik lekcí k tomu, aby se dobře připravili na vstup do školy. Setkávat se budeme pravidelně každý měsíc. Předání dětí proběhne vždy před školou.

Termín prvního Předškoláčka je 2. 10.  15.00 - 16.00 hod.

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd

Mgr. Michal Čán

2 000,-Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo a svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5.

Schůzky budou probíhat v pondělí v 11.55 – 12.40 pro 1. třídu a ve čtvrtek v 11.55 – 12.40 pro 2. třídu.

 

Kroužek keramiky

Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová

3 000,-Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Určeno pro žáky 1. až  3. ročníku.

Schůzky se budou konat vždy v úterý od 13.45 do 15.15 hod.

 

Motáme, háčkujeme, pleteme 

Mgr. M. Vlčková 

2 000,-                 

kroužek pro tvořivé nadšence.

Termín konání: pondělí, 6. vyučovací hodina (12.50 – 13.35 hod.)

 

Kroužek španělštiny pro začátečníky 

Mgr. O. Rusová

2 000,-Kč

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Naučíme se základní fráze, pozdravy, abecedu a výslovnost. Slovní zásobu zaměříme na okruh rodina, popis a vlastnosti osob, zvířata a profese. Součástí kurzovného není učebnice Explora 1. Učebnice bude zakoupena hromadně, cena 350,- Kč.

Termín konání: úterý 6. vyučovací hodina (12.50 – 13.35 hod.)

 

Kroužek španělštiny pro mírně pokročilé 

Mgr. O. Rusová

2 000,- Kč

Kroužek navazuje na předchozí kurz. Rozšíříme slovní zásobu o výrazy týkající se školy a vzdělávání, aktivit ve volném čase, potravin a bydlení. Výuka bude pokračovat podle učebnice Explora 1.

Termín konání: pátek 7. vyučovací hodina (13.45 – 14.30 hod.)

 

Miniházená                                                         

Mgr. J. Weiszová 

2 000,-

Žáci se seznámí s pravidly miniházené a zúčastní se turnajů v miniházené mezi  ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“. Kroužek bude probíhat ve spolupráci s garantem projektu, který je zároveň metodik a trenér mládeže. Určeno pro žáky 2. – 5. ročníků 1x týdně.

Termín konání: ve středu 6. vyučovací hodinu (12.50 – 13.35 hod.)

 

Němčina pro začátečníky

Mgr. Eva Ernstová

2 000,-Kč

Kroužek je určen pro žáky 5. – 6. ročníku. Žáci si jednoduchou formou osvojí základy jazyka, kterým hovoří naši sousedé. Pomocí textových a audiovizuálních pomůcek, her a písniček snadno a rychle porozumí slovíčkům, krátkým větám a frázím. Hlavním cílem bude, aby děti získaly k učení se cizímu jazyku kladný vztah a nebály se komunikovat.

Termín konání: úterý – 14.00 – 14.45 hod.

 

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám

Mgr. R. Martínková  

1 600,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí.

Termín konání: úterý 14.40 - 15.25 hod., 15.30 – 16.15 hod.

 

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám

Mgr. L. Líbalová  

1 600,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Kroužek je určen pro žáky devátých tříd.

Termín konání: úterý 14.40 – 15.25 hod., 15.30 – 16.15 hod.

 

Kroužek polytechniky a výpočetní techniky pro žáky 4. a 5. tříd                 

Mgr. L. Líbalová  2 000,-Kč

Cílem kroužku je vytvořit u žáků pozitivní vztah k technickým oborům a seznámit je se základy robotiky. Rozvíjet manuální zručnost žáků, ale i kreativitu, samostatnost, výtvarné a technické cítění.

Termín konání: pondělí  14.40 – 15.25 hod.

 

Malý čtenář – 1. + 2. třída

Mgr. Dana Šafránková

2 000,-Kč     

Kroužek je určený pro žáky, kteří již umí číst, čtení je baví a chtějí objevovat nové a zajímavé knížky. Cílem kroužku je vytvářet vztah ke knihám, čtení, rozvíjet fantazii, udržovat zdravou paměť a zároveň přinášet radost z četby.                                          

Termín konání: úterý 5. vyuč. hodinu (11.55 – 12.40 hod.)

 

Šachový kroužek

pí asistentka M. Škrabánková

2 000,-Kč

Šachy učí děti logicky myslet a vybrat si ,,nejlepší" volbu z velkého množství možností. Učí děti nejprve myslet a až potom konat.

Termín konání: pátek 14.00 – 15.00 hod.

 

Věda nás baví

Ing. M. Kratochvílová

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás (např. statická elektřina, lidské tělo, atmosféra, hvězdy, vítr, daktyloskopie, roztoky, gravitace...). Děti provádějí zajímavé experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují. Kroužek je určen zvídavým dětem na prvním stupni, od 2. do 5. třídy a bude se konat jednou týdně v učebně a laboratoři chemie.

Termín konání: úterý: 14.00 – 15.00 hod.

Děti převezme lektor ve stanovený čas na stanoveném místě.

Více informací a přihlašování na stránkách https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlaska

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

Hravá angličtina pro 1. třídu a 2. třídu

Mgr. A. Kurková

2 000,-Kč

Kroužek je určen pro nejmenší žáky, kteří se s jazykem teprve seznamují. Výuka je vedena hravou formou s cílem vybudovat si kladný vztah k anglickému jazyku. Během celého kurzu si žáci procvičí drobnou motoriku, naučí se spoustu slovíček, jednoduchých frází a písniček.

Částka za pracovní sešit v hodnotě cca 100 Kč není zahrnuta v ceně a bude se vybírat při úvodní lekci.

  1. třída termín: čtvrtek 13.00 – 13.45 hod.
  2. třída termín: středa 12.10 – 12.55 hod. (učebny a cena za PS bude upřesněna)

 

Angličtina pro 3. třídu

Mgr. A. Kurková

2 000,-Kč

Náplní kroužku je seznámení se s anglickým jazykem hravou formou. Žáci si pomocí písniček a zábavných aktivit rozšíří učivo probírané ve škole. Důraz je kladen na rozvíjení schopnosti porozumět mluvenému slovu a umět reagovat na otázky.

Částka za pracovní sešit v hodnotě cca 100 Kč není zahrnuta v ceně a bude se vybírat při úvodní lekci.

Termín konání: úterý 13.00 – 13.45 hod. (učebna a cena za PS bude upřesněna)

 

Angličtina pro 4. třídu

Mgr. A. Kurková

2 000,-Kč

Náplní kroužku je upevňování a rozšiřování již získaných znalostí prostřednictvím zábavných a interaktivních metod výuky. Důraz je kladen na úkoly vyžadující soustředění, práci s krátkými texty a konverzaci.

Částka za pracovní sešit v hodnotě cca 100 Kč není zahrnuta v ceně a bude se vybírat při úvodní lekci.

Termín konání: středa 13.00 – 13.45 hod. (učebna a cena za PS bude upřesněna)

 

Předškoláček

Mgr. R. Vrchotová, Mgr. O Švorcová  

900,-Kč                                                      

Cílem  Předškoláčka  je  posílení  dovedností  a schopností, které usnadní dítěti začátek školní docházky. Zaměříme se na zrakové a sluchové vnímání, důležité nejen ke správnému čtení a psaní. Zábavnou formou budeme rozvíjet  základní znalosti o světě kolem nás, rodině, okolí domova, upevníme správné hygienické  návyky. Zaměříme se na samostatnost a sebeobslužnost budoucích prvňáčků. V neposlední řadě budeme rozvíjet dovednosti sociální,  zejména schopnost spolupracovat. Budeme si zpívat, tančit, rytmizovat písničky a říkadla.

Termíny setkání: 2. 10., 6. 11., 4. 12., 8. 1., 5. 2., 4. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6. (od 15.00 - 16.00 hod.)