Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Zájmové útvary - kroužky

NABÍDKA  ZÁJMOVÝCH  KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

I v novém školním roce přinášíme ověřenou nabídku zájmových útvarů - kroužků organizovaných školou. V přehledu uvádíme název kroužku, jméno vedoucího, výši platby za školní rok, náplň, věk účastníků, pro které je určen, termín, kdy bude kroužek pravidelně probíhat. Všechny kroužky se budou konat v prostorách školy buď v budově ve Školní ulici, nebo na v budově na Žižkově. Do 25. 9. odevzdejte vyplněnou přihlášku vedoucímu kroužku, který vám může dát i další bližší informace. Celoroční kurzovné zaplaťte prosím na prvním setkání kroužku, nejpozději však do 23. října 2020 hotově vedoucímu kroužku. Činnost kroužků bude zahájena v říjnu .

PŘIHLÁŠKA (ke stažení v MS Word)

 

BUDOVA VE ŠKOLNÍ ULICI

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd        Mgr. O. Rusová  1 700,- Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně v malých skupinách dětí. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako jsou např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roční období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě chuti do práce desky na zakládání pracovních listů, penál s pastelkami a sešit formátu A5. Schůzky budou probíhat v pondělí 11,55 - 12,40 hod pro 1. třídu a v úterý 12,50 -13,35 hod  pro 2. třídu.     

 

Kroužek keramiky        Mgr. S. Máčalíková, Mgr. P. Skryjová 1 900,- Kč

Na žáky čekají rozmanité tvořivé činnosti, různé výtvarné techniky a především práce s keramickou hlínou. Určeno pro žáky 1. až  4. ročníku. Schůzky se budou konat vždy ve čtvrtek od 13.45 do 15.15 hod.

 

Kroužek španělštiny        Mgr. O. Rusová 1 700,-

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Kroužek je určen pro děti od 2. ročníku. Naučíme se základní fráze, pozdravy, abecedu a výslovnost. Slovní zásobu zaměříme na okruh rodina, záliby a každodenní rutina.  Výuka bude probíhat zábavnou formou s využitím her a různých interaktivních materiálů. Schůzky se budou konat v pondělí od 13,45 do 14,30 hod.

 

Miniházená        Mgr. J. Weiszová  1 700,-

Žáci se seznámí s pravidly miniházené a zúčastní se turnajů v miniházené mezi  ZŠ v rámci projektu „Poděbradská školní liga miniházené“. Kroužek bude probíhat ve spolupráci s garantem projektu, který je zároveň metodik a trenér mládeže. Určeno pro žáky 2. – 5. ročníků 1x týdně. Termín konání: ve středu 6. vyučovací hodinu (12,50 – 13,35). 

 

Příprava z českého jazyka k přijímacím zkouškám        Mgr. R. Martínková  1 400,- Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Termín konání: úterý  14.40 - 15.25 hod.

 

Příprava z matematiky k přijímacím zkouškám        Mgr. L. Líbalová  1 400,-Kč

Na jednotlivých hodinách si budou žáci rozmanitými výukovými metodami upevňovat a prohlubovat učivo potřebné k přijímacím zkouškám. V rámci procvičování si žáci také vyzkouší testy Cermat. Po přijímacích zkouškách v měsíci dubnu kroužek končí. Kroužek je určen pro žáky devátých tříd. Termín konání: úterý 14.40 - 15.25 hod.

 

Kroužek polytechniky        Mgr. L. Líbalová 1 400,-Kč

Cílem kroužku je vytvořit u žáků pozitivní vztah k technickým oborům a seznámit je se základy robotiky. Rozvíjet manuální zručnost žáků, ale i kreativitu, samostatnost, výtvarné a technické cítění. Termín konání: čtvrtek  13.35 - 14.30 hod.

 

BUDOVA NA ŽIŽKOVĚ

 

Kroužek angličtiny pro žáky 1. a 2. tříd        Ing. J. Klabanová   1 700,-Kč

Kroužek se schází jedenkrát týdně v malých skupinách. Pracujeme se slovíčky z oblastí jako např. barvy, čísla, zvířátka, hračky, rodina, dům, škola, oblečení, jídlo, roč. období, svátky. Učíme se písničky a říkanky, rozumět jednoduchým pokynům a používáme velmi jednoduchou konverzaci k výše zmíněným okruhům. Žák potřebuje kromě „chuti do práce“ desky na zakládání pracovních listů (portfolio), penál s pastelkami a sešit formátu A5 (např. č. 544). Schůzky budou probíhat ve čtvrtek 13.15 - 14.00 hod. pro 1. třídu a 14.10 - 14.55 hod. pro 2. třídu.