Vyhledávání

úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí od 8:00 do 12:00; jiné dny po telefonické dohodě na tel.: 312 316 900


Důležité

slova pana ředitele - poděkování rodičům
Zobrazit
dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021
Zobrazit
vyhlášení ředitelského volna
Zobrazit

Aktuální dění

 
pro školní rok 2021/2022
30. 6. 2021
 
v přílohách plán na první dny a "dvacatero" pro rodiče
14. 7. 2021
 
ocenění našich žákyň - GRATULUJEME!
14. 7. 2021
 
rozloučení s kolegy a finanční pomoc ZŠ Moravská Nová Ves
27. 7. 2021

Základní škola
T. G. Masaryka v Poděbradech

Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Žáci se vzdělávají ve kvalitním zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá ve školní dílně, cvičné kuchyni a také na školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je také skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

Zobrazit více o škole