Horní menu

Fulltextové vyhledávání

 

Základní škola
T. G. Masaryka v Poděbradech

Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Žáci se vzdělávají ve kvalitním zázemí, které tvoří školní hřiště, počítačové pracovny, odborné pracovny i s digitálním mikroskopem, vizualizérem nebo chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá ve školní dílně, cvičné kuchyni a také na školním pozemku, jehož součástí je také skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

Zobrazit více o škole