Vyhledávání

 

Důležité

testování a přijímací zkoušky
Zobrazit
Učivo pro třídy 1. ABCD, 2. ABCD, 4. D, 5. AC od 19. 4. 2021
Zobrazit
Návrhy aktivit k výchovným předmětům + online rozvrh
Zobrazit

Aktuální dění

 
učitel/ka matematiky a fyziky
14. 4. 2021
 
Aktivity k prevenci bezpečného chování
7. 4. 2021
 
Aktivity k bezpečnému chování v dopravě
9. 4. 2021

Základní škola
T. G. Masaryka v Poděbradech

 

Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Žáci se vzdělávají ve kvalitním zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá ve školní dílně, cvičné kuchyni a také na školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je také skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

 

Zobrazit více o škole