Vyhledávání

Důležité

Učivo pro 1. - 5. ročníky od 8. 3. 2021
Zobrazit
Rozpis online hodin při distanční výuce od 4. ledna 2021.
Zobrazit
Zde najdete deset nejdůležitějších informací k distanční výuce.
Zobrazit

Aktuální dění

 
Podpora žáků při přípravě na přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ
5. 2. 2021
 
Slavíme další úspěch v matematické soutěži
18. 2. 2021
 
Komentář k dotazníkovému šetření Mapa školy od společnosti Scio
25. 2. 2021

Základní škola
T. G. Masaryka v Poděbradech

Základní škola T. G. Masaryka v Poděbradech je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Žáci se vzdělávají ve kvalitním zázemí, které tvoří zrekonstruované školní hřiště, počítačové pracovny, odborné pracovny s digitálním mikroskopem, vizualizérem, chemická laboratoř. Výuka pracovních činností probíhá ve školní dílně, cvičné kuchyni a také na školním pozemku za budovou školy, jehož součástí je také skleník. V hodinách pracovního vyučování 1. stupně žáci využívají novou pracovnu s keramickou pecí. Pravidelně je vybavováno i materiální zázemí učeben.

Zobrazit více o škole

diplom_mlady_chemik_20201024_1.png