Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Preventivní aktivity 2022/2023

Preventivní aktivity 2022/2023

Třídní setkání: Jak bezpečně prožít prázdniny

V měsíci červnu jsme pro žáky 1. a 2. stupně uskutečnili třídní setkání na téma: „Jak bezpečně prožít prázdniny. Cílem setkání bylo zopakovat a seznámit žáky s pravidly bezpečného chování v letních měsících a upozornit je na rizika spojená s běžnými aktivitami. V neposlední řadě je naučit ohleduplnosti a zodpovědnosti k sobě samým a k ostatním. Žáci diskutovali, spolupracovali a motivovali ostatní k dodržování pravidel. Výsledkem naší práce byla výroba plakátů s jednotlivými riziky a vhodnou prevencí.

Mgr. Veronika Slavětínská, ŠMP

 

 

Psychohygiena a přijímací zkoušky

Jak být dětem oporou při přijímacím řízení.pngJak zatočit se stresem z přijímaček.png

Krabička první pomoci v průběhu přijímaček.png340639637_205854465490929_8168522441481048581_n.jpg

340462449_457876426531781_6816527859852142412_n.jpg340608442_944106809960523_939084925345446939_n.jpg

 

Internetem bezpečně – Jak na YouTube?

Nejenom březen patří internetu. Tak zní naše heslo. Uvědomujeme si stále větší vliv sociálních sítí a online technologií na naše žáky, a proto do výuky pravidelně zařazujeme preventivní aktivity. Tentokrát jsme se zaměřili na bezpečné chování na největším internetovém serveru pro sdílení videí – YouTube. Žáci 2. stupně si také rozšířili mediální gramotnost, kterou si následně mohli ověřit ve třech úrovních.

Ukázky žákovských prací můžete zhlédnout na platformě Jamboard od společnosti Google zde.

Desatero bezpečného internetu zde.

q.png

Mgr. Veronika Slavětínská, ŠMP

Mgr. Monika Hronová

Akce pro ukrajinské žáky

9. března se 21 ukrajinských žáků z naší školy starších 13 let zúčastnilo dvouhodinového online programu UPLIFT ORIENT. Cílem aktivity bylo představit žákům srozumitelně v jejich ukrajinském jazyce informace o české kultuře, možnostech cestování a o českém finančním, podnikatelském a pracovním systému. Lektor přitažlivou formou prezentoval témata Zajímavosti v ČR, Cestujeme po ČR, Svět práce, Podnikání a Finance. Své znalosti si žáci bezprostředně ověřovali ve zkušební aplikaci a porovnávali se s ostatními účastníky z jiných škol. Závěrem proběhla soutěž pro všechny zúčastněné a byla zveřejněna první čtyři místa. Jako první se umístil žák naší školy Oleksandr Tomkin - Sasha z 9. B, třetí místo obsadila Ivanna Lesko z 9. A a na čtvrtém místě byla Daria Palamarchuk - Dasha z 9. C, obě rovněž z naší školy. Vítězové budou odměněni věcnými cenami od pořadatelské JA Czech o. p. s., která je součástí mezinárodní neziskové organizace JA Worldwide.

Žáci absolvovaný program velmi ocenili, protože měli možnost se ještě více seznámit s Českou republikou a zorientovat se v oblastech, které jsou důležité pro jejich život v ní.

Ukázka aktivit školní psycholožky ve třídách

Ve třídách realizujeme měření vztahů mezi žáky – sociometrii, na kterou navazují další hodiny, jež mají podpořit dobré vztahy a klima ve třídách.

 

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků

V polovině září proběhly na naší škole adaptační kurzy určené pro žáky 6. ročníků.

Jejich hlavním cílem bylo nejenom seznámení s kolektivem žáků a třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurzy dávají příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou lehce přenést do školního prostředí. Zaměřili jsme se i na začlenění nově příchozích žáků a procesy rozvoje vztahů uvnitř kolektivu. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci vzniku nežádoucích projevů chování ve skupině.

Dvoudenní adaptační aktivity, které probíhaly ve škole i mimo ni, vedly zkušené členky Školního poradenského pracoviště – školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.

První den jsme podnikli turistický výlet do CHKO Broumovsko. Během něj žáci absolvovali několik sportovních aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci a toleranci. Vzájemné vztahy utužovali také při neřízených činnostech - pomáhali si, rozvíjeli své komunikační dovednosti a aktivní naslouchání při rozhovorech na různá témata. Po celou dobu panovala přátelská a uvolněná atmosféra. Druhý den převažovaly připravené aktivity, které jsme realizovali v dopoledních hodinách ve škole, jejichž hlavním cílem bylo podpořit vytváření spolupracujícího a funkčního kolektivu žáků. Odpolední část kurzu byla zaměřena na skupinové zážitkové sportovní činnosti, které přispěly k budování pozitivních vazeb mezi spolužáky.

Další zajímavosti o adaptačních kurzech naleznete pod odkazem zde.

 

Kopie návrhu Kopie návrhu Jak přihlásit dítě.gif 

 

 

Mgr. Veronika Slavětínská