Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Poděbrady

Základní účel zřízení - poskytovat základní vzdělávání podle vzdělávacích programů v souladu s platnou právní úpravou

Hlavní činnost - vzdělávání, mimoškolní vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • základní škola, školní družina, zařízení školního a závodního stravování

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola T. G. Masaryka
  Školní 556
  290 01 Poděbrady

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola T. G. Masaryka
  Školní 556
  290 01 Poděbrady

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 312 316 900
  mobilní telefon:  +420 731 156 868

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zstgmpodebrady.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola T. G. Masaryka
  Školní 556
  290 01 Poděbrady

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zstgm@zstgmpodebrady.cz

 • 4.8 Datová schránka

  d9xmtd6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 100089081/0800 (úhrada stravování)

6. IČO

61631477

7. DIČ

CZ61631477 Škola je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zstgm@zstgmpodebrady.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): d9xmtd6

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, 290 01 Poděbrady

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Položka

  Sazba

  za každou  hodinu výkonu (vyhledávání, zpracování, apod.)

  100 Kč

  za pořízení jedné strany kopie A4

  2 Kč

  za pořízení oboustranné kopie A4

  3 Kč

  za odeslání informace na adresu udanou žadatelem

  běžné poplatky za poštovné

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou T. G. Masaryka poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.