Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Výjezdy do přírody na 1. stupni

Výjezdy do přírody pro žáky 1. stupně

Výjezdy do přírody umožňují výchovně – vzdělávací působení na žáky mimo školní prostředí. Žáci poznávají nová místa, seznamují se s nimi, prohlubují smyslové vnímání přírody, rozvíjí estetické a etické cítění a vytváří si správný vztah k životnímu prostředí. Výjezdy do přírody dávají příležitost ilustrační obrázekk formování a upevňování vztahů v třídních kolektivech, zdravého způsobu života a ochrany zdraví. Zároveň umožní učitelům žáky lépe poznat, vytvořit si lepší představy o jednotlivých osobnostech žáků, navázat s nimi liberálnější vztah, který pozitivně ovlivní další práci s třídním kolektivem ve školním prostředí. Velký význam přináší i posílení kompetence žáků, kteří jsou ve škole méně úspěšní. Snadněji získávají šanci prosadit se v mimoškolních činnostech.

Aktivity, které jsou neodmyslitelnou součástí každého výjezdu do přírody, jsou zaměřené na komunikaci mezi žáky, toleranci, vzájemnou úctu, přispívají k uspokojení sociálních potřeb žáků, k rozvoji tvořivosti a podpory samostatnosti.

Program:ilustrační foto - žáci první třídy sedí kolektivně na louce a fotografují se

  • výchovně – vzdělávací aktivity
  • turistika
  • kolektivní hry
  • sportovní soutěže
  • výlet

 

Termín konání:

  • duben – červen

 

Personální zabezpečení:

  • třídní učitel/ka
  • vychovatel/ka