Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace

Základní informace

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,

po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."
(Jan Ámos Komenský)


Základní škola T. G. Masaryka je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Ředitelem školy je Mgr. Vlastislav Sýkora. Statutární zástupkyní ředitele školy je Mgr. Jana Smíšková a zástupkyní ředitele školy Mgr. Iveta Zahajská. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum. Od roku 2000 je škola zapojena do programu Státního zdravotního ústavu Škola podporující zdraví. Je moderně vybavena a disponuje nejnovějšími technologiemi. Nedílnou součástí školy je Školní poradenské pracoviště, jehož tým tvoří výchovná poradkyně pro oblast kariérového poradenství a 2. stupeň, výchovná poradkyně pro oblast specifických poruch učení a chování, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, školní metodici prevence rizikového chování a školní psycholog. Součástí školy jsou školská zařízení - školní jídelna a školní družina, která navazuje svým zaměřením a programem na výchovnou a vzdělávací činnost školy. Žáci mohou využívat školní knihovnu a studovnu. V rámci mimoškolní činnosti nabízí škola zájmové útvary např. anglického jazyka, keramiky, přípravu k přijímacímu řízení na střední školy, sportovní aktivity, Předškoláček a další. Žáci školy zaznamenávají úspěchy ve vědomostních, sportovních i uměleckých disciplínách. Naše škola nabízí i speciální výchovné a vzdělávací aktivity formou výjezdů do přírody, specializovaných kurzů různého zaměření u nás i v zahraničí. Kvalitní tým pedagogů podporuje propojení tradičních hodnot s novými pedagogickými postupy.

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady