Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace

Základní informace

"Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,

po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."
(Jan Ámos Komenský)


Základní škola T. G. Masaryka je městskou plně organizovanou školou založenou v roce 1937. Sídlí ve dvou budovách: ve Školní ulici, kde je ředitelství školy, učebny 2. stupně a část učeben 1. stupně, a v Žižkově ulici, kde je druhá část učeben 1. stupně. Ředitelem školy je Mgr. Vlastislav Sýkora. Statutární zástupkyní ředitele školy je Mgr. Jana Smíšková a zástupkyní ředitele školy Mgr. Iveta Zahajská a Mgr. Jiřina Weiszová. Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od roku 2000 je škola zapojena do programu Státního zdravotního ústavu Škola podporující zdraví. Je moderně vybavena a disponuje nejnovějšími technologiemi. Nedílnou součástí školy je Školní poradenské pracoviště, jehož tým tvoří výchovná poradkyně pro oblast kariérového poradenství a 2. stupeň, výchovná poradkyně pro oblast specifických poruch učení a chování, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, školní metodici prevence rizikového chování, speciální pedagog a školní psycholog. Součástí školy jsou školská zařízení - školní jídelna a školní družina, která navazuje svým zaměřením a programem na výchovnou a vzdělávací činnost školy. Žáci mohou využívat školní knihovnu a studovnu. V rámci mimoškolní činnosti nabízí škola zájmové útvary např. anglického jazyka, keramiky, přípravu k přijímacímu řízení na střední školy, sportovní aktivity, Předškoláček a další. Žáci školy zaznamenávají úspěchy ve vědomostních, sportovních i uměleckých disciplínách. Naše škola nabízí i speciální výchovné a vzdělávací aktivity formou výjezdů do přírody, specializovaných kurzů různého zaměření u nás i v zahraničí. Kvalitní tým pedagogů podporuje propojení tradičních hodnot s novými pedagogickými postupy.

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady