Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Adaptační kurz pro žáky budoucích 6. tříd

Adaptační kurzy pro žáky 6. třídilustrační obrázek

Podstatou adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali jinak, než jim nabízí školní třída. Naučí se spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu je nejen seznámení s kolektivem žáků a třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurz dává příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou lehce přenést do školního prostředí. Třídnímu učiteli umožňuje poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu a vzájemné vztahy i mimo rámec školní třídy. Naopak žáci se seznámí se svým novým třídním učitelem. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení.

 

Program:

  • tematické interaktivní hry (sebepoznávací, seznamovací, podporující spolupráci)
  • turistika, kolektivní hry, sportilustrační foto - žáci šesté třídy projíždí na lodičce soutěskami v Českém Švýcarsku
  • výlet (exkurze)

Termín konání: 

  • zpravidla začátek září

Personální zabezpečení:

  • třídní učitel (vede sportovní a zájmové aktivity)
  • pracovnice školního poradenského pracoviště (vede adaptační aktivity kurzu)