Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Výjezd žáků 8. ročníků k volbě povolání

Výjezd žáků 8. ročníků k volbě povolání

Hlavním cílem této akce je poskytnout žákům pomoc při rozhodování se o dalším studiu a vytvoření představ o možnostech výběru následného vzdělávání, seznámení se se schématem vzdělávacího systému České republiky, pomoc v orientaci při vyhledávání informací o jednotlivých školách v Atlasech škol a zjišťování svých studijní předpokladů a schopností. 

Nedílnou součástí je nahlédnutí do některého provozu a návštěva střední školy.

Program:    

  • exkurze: Pivovar Nymburk, ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské
  • zjišťování studijních předpokladů 
  • průvodce volbou povolání – Projekt VIP KARIÉRA 
  • interaktivní hry – představovací, na podporu sebevědomí, na posílení pozitivních vztahů ve třídě, na podporu emočního prožívání dětí 
  • turistika, terénní hry, sport 
  • společenské večery připravované žáky 

Termín konání:

21. 9. – 23. 9. 2020 současná VIII. A a VIII. D

23. 9. – 25. 9. 2020 současná VIII. B a VIII. C

                                        (v termínu konání již deváté ročníky)

Místo konání:

Penziony Kamenice Josefův Důl (http://www.penzionykamenice.cz/), ubytování v hotelu ADLER

 

Personální zabezpečení: pedagogický dozor zajišťuje třídní učitel (vede sportovní a zájmové aktivity) a pracovnice školského poradenského týmu (vede aktivity kurzu zaměřené na profesní volbu)