Vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Spolupráce a podpora školy > Předškoláček

Předškoláček 2021/2022

Březnový Předškoláček v ulici Školní

Kulaté sluníčko, rozdělíme maličko.

Přidáme čepičku, dvě anténky na špičku.

Tři nožičky napravo, tři nožičky nalevo.

Ještě tečky na záda, aby byla paráda.

 

Kdo hádal, že jsme měli Předškoláčka již v duchu nadcházejícího jara, uhodl správně. Po třídě létali ptáčkové, ozývaly se zvuky mláďat všeho druhu, žabí král si s námi hrál na počtáře a jarní písničky vyletěly až na ulici. A na co se můžeme těšit příště? No přece na Velikonoce.

Na další setkání se těší paní učitelky Vlčková a Šafránková

Předškoláčci s paní učitelkou na koberci při rozhovoru   skupinové foto předškoláčkůvyfocené splněné pracovní listy od předškoláčků

Lednový Předškoláček v ulici Školní

Předškoláček se sněhuláky na hlavní budově

I když neuhodily kruté mrazy, v Předškoláčkovi byl mráz, sníh i sněhuláci. Tanec s mrazíky nás rozehřál, puzzle se sněhuláky procvičilo ve skládání a sudoku ověřilo náš postřeh a logické uvažování. Pracovní list, s dokreslováním částí těla sněhuláků a trénování grafomotoriky u šál, upevnil naše správné držení psacího náčiní. Kdo nevěří, nemusí nikam běžet – může se podívat na naše fotografie.

ilustrační foto - předškoláčci pracují u tabule   

Lednový přeškoláček na Žižkově

Na lednovém setkání kroužku Předškoláček jsme si povídali o zimě. Děti se naučily báseň o sněhulákovi, na interaktivní tabuli zlepšovaly zrakové vnímání vyhledáváním stejných dvojic obrázků zimních rukavic. Nakonec si vytvořily papírovou sněhovou kouli a házely s ní na cíl. Zadané úkoly se dětem dařilo úspěšně splnit. Těším se na setkání v únoru, zacvičíme si v tělocvičně.

ilustrační foto - předškoláček řeší úlohu u tabule   ilustrační foto - pohled na předšklačku, jak pracuje v lavici

                                                                                           

Prosincový Předškoláček na Žižkově

Na prosincovém setkání v kroužku Předškoláček se děti naučily poznávat geometrické tvary a barvy. Na koberci pomocí víček sestavovaly různé geometrické obrazce. Doplňovaly pracovní list, pracovaly na interaktivní tabuli, kde získané vědomosti procvičovaly. Úkoly se všem dětem dařilo úspěšně plnit. Těším se na další setkání v lednu.

Hezké vánoční svátky přeje Mgr. Monika Kučerová

prosincový předškoláček - děti u tabule   prosincový předškoláček - děti u tabule   prosincový předškoláček - děti na koberci pracují ve skupince

Prosincový Předškoláček v ulici Školní

Tentokrát jsme si procvičili matematické představy /první, poslední, nad, pod, vedle.../Pomohli nám čerti a andílci. Uvolňovali jsme ruku pomocí grafomotorických cvičení a nechyběla ani tematická básnička doprovázená pohybem, poslech lidové koledy a společná práce na IT tabuli. Rozšířili jsme si také slovní zásobu na adventní téma a vytleskávali jsme slabiky. Za měsíc na viděnou!

 

prosincový předškoláček, děti u tabule   prosincový předškoláček, děti pracují s pracovním listem   prosincový předškoláček, záběr na třídu dětí, jak pracují

 

Listopadový Předškoláček na Žižkově

Na listopadovém setkání v kroužku Předškoláček se děti naučily novou podzimní říkanku. Také doplňovaly pracovní list, kde obtahovaly a domalovávaly předtištěné kresby. Nejvíce zábavy měly s porovnáváním jednoho motivu zobrazeného v různých ročních obdobích. Nakonec pracovaly na interaktivní tabuli, kde k těmto obdobím přiřazovaly odpovídající obrázky. Úkoly se všem dětem dařilo úspěšně plnit. Těším se na další setkání v prosinci.

Mgr. Monika Kučerová

záběr na tabuli, kde je příprava aktivit pro žáky  záběr na práci jedné z předškolaček - pracuje na aktivitě z tabule  záběr na práci jedné z předškolaček - pracuje na aktivitě z tabule

 

Listopadový Předškoláček v ulici Školní

Než přijede svatý Martin do našeho kraje, vločka čeká na mraku a s hvězdičkou si hraje. Martin rukou ukáže jí, že už může dolů. Jedna vločka, druhá, třetí - letí na zem spolu.

Druhé setkání Předškoláčků se školou na začátku listopadu bylo Svatomartinské. Nechyběl tedy koník ani Martin. Zpívali jsme, o Martinovi si vyprávěli, nechyběly ani skoky, jako to umí koníci.

V prosinci nás čeká adventní setkání.

Paní učitelky Dana Šafránková a Monika Szabóová

záběr na předškoláčky v lavicích   záběr na předškoláčky v lavicích s paní učitelkou   záběr na předškoláčky ve skupině na koberci, hlásí se a pracují s paní učitelkou

Zahájení činnosti kroužku Předškoláček na Žižkově

Kroužek Předškoláček zahájil svoji činnost 4. října. Na začátku setkání se rodiče a děti seznámili s plánem činností kroužku. Děti si prohlédly školu a následně usedly poprvé do školních lavic. Budoucí prvňáčci procvičovali znalost svého jména a bydliště, pracovali na interaktivní tabuli, naučili se nové říkadlo a vyplňovali pracovní list. Uvedené aktivity všichni zvládli na výbornou.
Mgr. Monika Kučerová, Mgr. Iveta Niedermirtlová

záběr na paní učitelku u tabule, jak vysvětluje aktivitu, dále záběr na pracovní knížku s obrázkem domu se zahradou a s panelovým domem - malované

Zahájení činnosti kroužku Předškoláček v ul. Školní

Dneska jsme šli do školy a nemuseli jsme mít žádné úkoly.

Nejsme ještě řádní žáčci, ale už jsme PŘEDŠKOLÁČCI.

 

První setkání Předškoláčků se školou bylo milé a příjemné. Poznávali jsme jeden druhého, zpívali jsme a vyprávěli si příběh o Kaštánkovi. Přestože hodina nebyla dlouhá, stihli jsme si procvičit ruce ke psaní a založit si školní desky, které se za rok zaplní našimi pracovními listy.

Za měsíc se těšíme na další svatomartinské setkání.

Paní učitelky Monika Szabóová, Dana Šafránková

záběr na předškoláčky v lavicích a dále záběr na předškoláčky na koberci s paní učitelkou, jak pracují na úloze