Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Školní poradenské pracoviště > Preventivní aktivity 2021/2022

Preventivní aktivity 2021 2022

Internetem bezpečně, kybergrooming

V měsíci březnu jsme se velmi aktivně věnovali prevenci bezpečného chování na internetu. Otevřeli jsme mj. jedno velké téma – Kybergrooming. Žáci I. a II. stupně odhalovali nebezpečí, která plynou z anonymity uživatelů a seznámili se, jak se jim účinně bránit a případně kde hledat pomoc. Více na platformě Jamboard od společnosti Google:

https://jamboard.google.com/d/19PDPHbPEi-T5MO9Snv1l8RhcBtXwc-yWlIVVHnIa0jo/edit?usp=sharing

 

internet.png

Mgr. Veronika Slavětínská

Odkazy s psychologickou pomocí k současné situaci na Ukrajině

Předáváme odkazy s psychologickou pomocí k současné situaci na Ukrajině.
 
Poradenství mohou vyhledávat samozřejmě i děti. Žáci se ptají, situaci silně vnímají, vlivem moderních technologií mají přístup k obrovskému množství informací včetně obrazových záznamů. Více viz přiložené obrázky - kliknout, zvětšit.
 
Žáci a rodiče mohou kontaktovat také kohokoli z našeho Školního poradenského pracoviště, kontakty zde: https://www.zstgmpodebrady.cz/skolni-poradenske-pracoviste.
 
1.jpg7.jpg  5.jpg

 

6.jpg  2.jpg

3.jpg  4.jpg

 

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků

Adaptační kurzy žáků šestých tříd se staly na naší škole neodmyslitelným pomocníkem při přechodu žáků na druhý stupeň ZŠ. Tento školní rok jsme museli kurzy přizpůsobit mimořádné epidemiologické situaci, neznamenalo to však, že by ztrácely na významu a efektivitě. Cílem kurzu bylo seznámení s kolektivem žáků a třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurzy dávají příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou lehce přenést do školního prostředí.

Adaptační kurzy probíhaly v první polovině října a celkem se jich zúčastnilo 83 žáků šestých ročníků. Pro žáky jsme připravili dvoudenní aktivity, které probíhaly ve škole i mimo ni. První den jsme podnikli turistický výlet do NP České Švýcarsko. Během něj jsme absolvovali několik sportovních aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci a toleranci. Vzájemné vztahy jsme utužovali také při neřízených činnostech. Druhý den převažovaly připravené aktivity, které jsme realizovali v dopoledních hodinách ve škole, jejíž hlavním cílem bylo podpořit vytváření spolupracujícího a funkčního kolektivu žáků. Zaměřili jsme se i na začlenění nově příchozích žáků a procesy rozvoje vztahů uvnitř kolektivu. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci vzniku nežádoucích projevů chování ve skupině. Odpolední část kurzu byla zaměřená na skupinové zážitkové sportovní činnosti, které přispěly k budování pozitivních vazeb mezi spolužáky. Ze závěrečného zhodnocení kurzu vyplynula jednoznačná spokojenost žáků i učitelů.

Další zajímavosti o adaptačních kurzech naleznete pod odkazem zde.

Mgr. Veronika Slavětínská