Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Důležité > PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠDatum konání:
16.11.2023
Datum ukončení:
30.4.2024

 

 

Vybrané informace o podávání přihlášek na střední školy

Na tomto odkazu najdete veškeré informace týkající se přijímacího řízení:

https://www.prihlaskynastredni.cz/

 

I. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

Elektronické podání přihlášek na střední školy bude spuštěno 1. února 2024 na doméně www.dipsy.cz.

Přihlášku je nutné podat do 20. února 2024.

Uchazeč má možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 oborů vzdělání (až 5 v případě podání 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

Také pro osmiletá gymnázia platí možnost podat přihlášku na tři školy. Nevyžaduje se potvrzení od lékaře.

 

Přihláška se podává třemi způsoby:

  1. elektronicky prostřednictvím informačního systému na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – tento způsob podání je nejvýhodnější
  2. v podobě výpisu získaného z informačního systému – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli střední školy zpřístupní údaje z přihlášky
  3. na tiskopisu, který stanoví ministerstvo školství a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup – v tomto případě je třeba donést vyplněnou přihlášku na každou vybranou střední školu

Po podání přihlášky obdržíte registrační číslo, které je třeba uschovat, abyste se dostali do výsledků.

 

Všechny střední školy musí do 31. ledna zveřejnit kritéria přijímacího řízení – sledujte webové stránky jednotlivých škol.

Pokud bude škola požadovat potvrzení o zdravotní způsobilosti, je zde formulář, který si vytisknete, dáte potvrdit u lékaře a při podávání přihlášky přiložíte jeho fotografii nebo ho naskenujete. Na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání.

 

Přílohy přihlášky

Přílohy přihlášky, které vybrané školy budou požadovat, se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně.

Přílohu „Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ žáci naší školy obdrží 31. 1. 2024 ve formě potvrzeného výpisu ze systému naší školy. Tento dokument stačí pouze ofotit nebo naskenovat a přiložit k elektronické přihlášce. Jeho originál si ponechte uložený doma. Ředitel střední školy ho může chtít dodatečně předložit ke kontrole.

 

II. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Všichni žáci, kteří se hlásí alespoň na jeden maturitní obor, budou mít nově 2 pokusy konání jednotné přijímací zkoušky.

Místo konání obou přijímacích zkoušek bude uchazeči přiděleno podle výběru školy a podle místa bydliště. Může se stát, že obě přijímací zkoušky bude vykonávat na jedné škole.

Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (jednotné přijímací zkoušky a školní části) na základě prioritizace (pořadí škol určené uchazečem) přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol – zde je doporučena varianta, kdy pořadí škol odpovídá přání uchazeče, nedoporučuje se dávat si na přední pozice školu, kterou má uchazeč v záloze jako jistotu. Mohlo by se stát, že bude systémem přiřazen na ni a na další školy se tudíž nebude přesouvat.

Pro pochopení prioritizace je dobré zhlédnout toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4&t=215s

 

III. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

15. května 2024 po potvrzení přijatých uchazečů v informačním systému budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení dle seznamu, a to zároveň i na veřejně přístupném místě ve střední škole, čímž se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolat se lze pouze proti špatnému vyhodnocení přijímacího testu, ne proti nepřijetí na školu.

 

Mgr. Radka Martínková, kariérová poradkyně

 

Informační web MŠMT k přijímacím zkouškám - klikněte na obrázek.

sš.png