Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníkůDatum konání:
7.10.2022
Datum ukončení:
20.10.2022

 

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků

V polovině září proběhly na naší škole adaptační kurzy určené pro žáky 6. ročníků.

Jejich hlavním cílem bylo nejenom seznámení s kolektivem žáků a třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurzy dávají příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou lehce přenést do školního prostředí. Zaměřili jsme se i na začlenění nově příchozích žáků a procesy rozvoje vztahů uvnitř kolektivu. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci vzniku nežádoucích projevů chování ve skupině.

Dvoudenní adaptační aktivity, které probíhaly ve škole i mimo ni, vedly zkušené členky Školního poradenského pracoviště – školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.

První den jsme podnikli turistický výlet do CHKO Broumovsko. Během něj žáci absolvovali několik sportovních aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci a toleranci. Vzájemné vztahy utužovali také při neřízených činnostech - pomáhali si, rozvíjeli své komunikační dovednosti a aktivní naslouchání při rozhovorech na různá témata. Po celou dobu panovala přátelská a uvolněná atmosféra. Druhý den převažovaly připravené aktivity, které jsme realizovali v dopoledních hodinách ve škole, jejichž hlavním cílem bylo podpořit vytváření spolupracujícího a funkčního kolektivu žáků. Odpolední část kurzu byla zaměřena na skupinové zážitkové sportovní činnosti, které přispěly k budování pozitivních vazeb mezi spolužáky.

Další zajímavosti o adaptačních kurzech naleznete pod odkazem zde.

 

ilustrační foto

 

 

Mgr. Veronika Slavětínská