Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Moderní dějiny na Základní škole T. G. Masaryka Poděbrady

Moderní dějiny na Základní škole T. G. Masaryka PoděbradyDatum konání:
6.1.2023
Datum ukončení:
12.1.2023

 

 

Dějepis je pro někoho vášní, zajímavou exkurzí do minulosti, možná i odpočinkovým předmětem, pro jiné zas nutným zlem či nudou. Bezesporu se však jedná o velmi důležitý předmět. Ač to tak mnohým žákům nepřipadá. Výuka dějepisu hraje klíčovou roli při utváření, rozvíjení a upevňování základních znalostí, dovedností a postojů u budoucích občanů demokratické společnosti. Možná také proto klademe na naší škole důraz na výuku dějin 20. století a zároveň rozvíjíme mezipředmětové vztahy. Přitom se nebráníme novým trendům, které do výuky zařazujeme – ať už se jedná o nové didaktické pomůcky a technologie, audiovizuální lekce či metody práce.

Řada lidí má ale tento předmět spojený s úmorným a ubíjejícím memorováním holých historických faktů. Výuka tohoto předmětu však za poslední léta udělala velký krok vpřed. Zní to možná neuvěřitelně, ale i hodiny dějepisu podléhají novým trendům. Učitelé dějepisu se s nimi snaží držet krok, využívají při svých hodinách inovativní metody, které mají za cíl žáky motivovat, aktivizovat a přimět je k činorodé práci během výuky. Do popředí se v dnešní době dostává především badatelská výuka, která vychází z principu analýzy a interpretace dobových pramenů a následné zodpovězení úvodní badatelské otázky. I tato metoda má na naší škole dveře otevřené. Žáci devátých ročníků mají možnost pracovat s novou učebnicí Soudobé dějiny, která je na tomto principu práce postavena. Zároveň se také snažíme propojit poznatky žáků i o regionální dějiny, aby pochopili souvislost probíraného tématu i s nejbližším okolím.

Žáci i vyučující dějepisu se aktivně zapojují do různých dějepisných projektů. Jde například o projekt Příběhy našich sousedů, kterého se pravidelně účastníme. Jedná se o projekt organizovaný neziskovou organizací Post Bellum, jehož náplní je práce s pamětníkem a vytvoření audio či video reportáže. Dále pak je naše škola zapojená do projektu Dějepis+ pod záštitou MŠMT a NPI, jehož cílem je orientace na již zmiňovanou badatelskou výuku. V květnu na naší škole proběhne pod záštitou společnosti Člověk v tísni vzdělávací program JSNS - Měsíc filmu na školách věnovaný tématu Normalizace.

Svůj zájem o moderní dějiny prokazují naši žáci i aktivním přístupem k dějepisným soutěžím. V loňském roce jsme se zúčastnili Dějepisné olympiády a mezinárodní soutěže Lidice pro 21. století. V těchto soutěžích dosáhli žáci devátých ročníků skvělého umístění a získali zajímavé ceny.

Pro přiblížení dějin 20. století považujeme důležité i exkurze, které pro naše žáky plánujeme a realizujeme. Dbáme na to, aby žáci historii poznali zblízka a měli příležitost konkrétní místa spjatá s našimi dějinami navštívit. Právě tyto školní akce přinášejí žákům nejen možnost zopakovat si probrané učivo ale i dozvědět se další zajímavé informace.

Každý rok mají naši deváťáci možnost v prvním pololetí navštívit Památník holocaustu v bývalém koncentračním táboře Osvětim a seznámit se hlouběji s průběhem holocaustu. V druhém pololetí máme v plánu se s žáky vydat do Památníku Lidice a Památníku Vojna u Příbrami, bývalého tábora nucených prací při uranovém dole.

Exkurze dodávají našim žákům širší, kulturně historický rozhled a mají vliv na jejich hodnoty, postoje a sociální rozvoj. Součástí výuky dějepisu je totiž i výchova demokratického člověka, jejímž smyslem je rozvíjet občanskou gramotnost – vychovávat žáky ve smyslu spravedlnosti, odpovědnosti a tolerance. V tomto duchu se snažíme zprostředkovat dějiny žákům i my. Učíme žáky se získanými informacemi pracovat, kriticky je posuzovat a vytvářet si vlastní názory a postoje. Během výuky moderních dějin vytváříme pro žáky bezpečné prostředí, kde se nebojí vyjádřit různé názory. Zároveň však klademe důraz na kritické hodnocení informačních zdrojů. Naším cílem je otevřít dětem obzory, naučit je rozlišovat mezi důvěryhodnými zdroji a nenechat se ovlivnit fake news a hoaxy. Je pro nás důležité, aby žáci přistupovali k informacím otevřeně a nebylo jim lhostejné dění okolo nich.

Mgr. Eva Ernstová