Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Víme, proč mají žáci naši školu rádi

Víme, proč mají žáci naši školu rádiDatum konání:
25.2.2021
Datum ukončení:
6.4.2021

Víme, proč mají žáci naši školu rádi 

Škola je místem, kde dochází k intenzivnímu sociálnímu učení žáků. Význam sociálně-emocionálního klimatu školy a třídy přispívá k socializaci dítěte, kultivaci sociálních dovedností, utváření postojů, hodnot i sebevědomí a sebeúcty. Dobré školní klima má vliv na sociální chování žáků, na jejich motivaci, na průběh a výsledky učení a v neposlední řadě i na to, jací z našich žáků vyrostou lidé. Každá škola má své specifické klima, které nevzniká samo o sobě, ale cíleně se utváří. Budování a zkvalitňování klimatu školy je dlouhodobý a náročný proces. Tvorba kvalitního klimatu by proto měla být považována za jeden z klíčových úkolů současné školy. Proto jsme využili nabídku firmy Scio a pomocí dotazníkového šetření Mapa školy jsme zjišťovali silné a slabé stránky naší školy jako celku – od vnímání sociálního klimatu ve třídě přes analýzu potřeb rodičů, učitelů a provozních zaměstnanců až po zdánlivě okrajové téma spokojenosti žáků s vybavením školy. Celkově se anonymního dotazování v naší škole ZŠ TGM Poděbrady zúčastnilo 279 žáků 1. stupně, 293 žáků 2. stupně, 540 rodičů, 59 pedagogických pracovníků a 20 provozních zaměstnanců. Nástroj Mapa školy umožňuje i srovnání s ostatními školami (výzkumný vzorek v rámci ČR zahrnoval 99 ZŠ, 16 SŠ a 52 MŠ).

Nejlépe hodnocenou oblastí školy z pohledu žáků je výuka informatiky, její hodnocení je výrazně nadprůměrné i ve srovnání s ostatními sledovanými školami. S výukou informatiky jsou značně spokojeni žáci i jejich rodiče.

Osmdesát šest procent žáků prvního stupně většinou baví, o čem se učí, 14 % probírané učivo většinou nebaví. To odpovídá průměru ostatních sledovaných škol. Nejoblíbenějšími předměty žáků 2. stupně jsou tělesná výchova, informatika a zeměpis. Za záživnou, zajímavou a přínosnou výuku žáci oceňují především učitele fyziky.

Žáci prvního stupně mají ve třídě mnoho kamarádů, setkávají se jen minimálně s fyzickým násilím, nepociťují strach z jiných dětí a setkávají se relativně málo s posmíváním od jiných dětí. Osmdesát sedm procent žáků 2. stupně se cítí mezi svými spolužáky dobře, podle 95 % žáků se nestává vůbec, případně jen výjimečně, že by někdo někomu ve třídě fyzicky ubližoval. Ve srovnání s ostatními školami se jedná o nadprůměrně dobré hodnocení.

Dvacet osm procent rodičů by chtělo od školy dostávat více informací o chování svého dítěte (u ostatních škol je to jen 22 % rodičů), 72 % je se současným stavem spokojeno, a tak je nejlépe hodnocenou oblastí rodiči prvního i druhého stupně komunikace s třídními učiteli a způsob předávání informací ze strany školy. Rodiče zajímají zejména informace o prospěchu, o chování a o silných a slabých stránkách dítěte.

Přístup ze strany vedení k pedagogům je ze srovnávaných oblastí v rámci naší školy tou, s níž jsou vyučující na naší škole spokojeni nejvíce. Vztahy ve sboru jsou pak oblastí s druhou nejvyšší mírou spokojenosti. Ve srovnání s ostatními školami je spokojenost s těmito dvěma oblastmi mírně nadprůměrná. Vyučující jsou nadprůměrně spokojeni se vstřícností vedení při tvorbě rozvrhu, vnímají také ve srovnání s ostatními školami velmi nadprůměrně vedení školy jako podporu při řešení problémů. Téměř všichni vyučující si myslí, že jejich kolegové dělají svou práci dobře a že dostatečně spolupracují při plánování výuky. Vzájemné vztahy hodnotí vyučující zpravidla pozitivně, ve srovnání s ostatními školami mírně nadprůměrně. Toto zjištění je velmi důležité, žáci totiž velmi vnímají, jak se k sobě učitelé chovají, jak o sobě mluví, zda se podporují, nebo naopak, a často jejich chování napodobují.

Výsledky mapy školy přinesly i mnohá témata k zamyšlení a jsou pro nás zpětnou vazbou pro další práci. Souhrnné výstupy nám ale ukázaly, že žáci navštěvují naši školu rádi a i u rodičovské veřejnosti vnímáme vzrůstající trend zájmu o vzdělávání jejich dětí v naší škole.

 

Mgr. Jana Smíšková