Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně ve škole

Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně ve školeDatum konání:
6.5.2020

Nuda rozvíjí zvědavost, vytváří myšlenky, zvyšuje kreativitu a probouzí smysly. Nebojme se jí!

Nuda je důležitý milník ve vývoji dítěte. Nepodsouvejme dětem pouze činnosti, které baví nás nebo ještě hůře činnosti, které nebaví ani nás a myslíme si, že by měly bavit naše děti. Nechme je chvilku se nudit, ať samy zjistí, co je láká. Dnešní děti jsou přestimulované. V důsledku přehnaného množství podnětů často trpí nedostatkem soustředění, velkou aktivitou nebo naopak upadají do apatie.  Čekají, až jim aktivitu vymyslíme my. Pěstujeme v nich nesamostatnost. Naše generace se zabavila sama – doma i venku. Vzpomeňte na naše dětství, kdy jsme si vystačili s málem – strom, klacky, kaluž… Vyrostli jsme v jiné době, v jiných podmínkách. Ale nezapomínejme, že nuda je přirozenou součástí i našich dospělých životů. Pokud tu vlastní nudu zašlápneme tím, že si vezmeme mobil do ruky, ucpeme si uši sluchátky nebo si sedneme před počítač, tak jen ukazujeme dětem jak s nudou NEDOBŘE NALOŽIT! A děti to budou dělat podle nás! Jsou totiž jako houby. Nasávají vše kolem sebe. Dobré i nedobré. 

Nuda nám dává možnost vzít knihu, pero, barvy a vypnout. Odpojit se a být sami se sebou. 

Z NUDY VZNIKAJÍ NÁPADY!

Být celý den doma, nechodit do školy a nenavštěvovat kamarády může být pro děti náročné. Po chvíli jim mohou dojít nápady co dělat. Začnou zlobit. Proto je dobré, aby děti rozvíjely pracovní kompetence a naučily se praktickým dovednostem, které potřebují pro život a na které normálně nezbývá moc času. Starší si určitě zvládnou vymyslet aktivity a hry sami, těm mladším pomozte. Něco nového se naučí a tím povyrostou. 

V době karantény se mnoho činností přesouvá do digitálního světa. Neuškodí se tedy odpojit a číst si knihy. Vyrobte si vlastní rodinné noviny nebo si pište deník, budete mít památku. Omezení vlády se nevztahuje na pobyt v parcích a přírodě. Vyrazte tedy na výlet blízko vašeho bydliště, kde je malá koncentrace lidí a zahrajte si šipkovanou nebo hledejte „kešky“ = malé poklady podle souřadnic /Geocaching.cz/. Zároveň je seznamte s mapou a ukažte si, kde jste byli vloni na dovolené. Vyrábějte origami, malujte, tvořte a buďte kreativní. Zacvičte si jógu, jezděte na kole nebo přijměte týdenní výzvy od Sazka olympijského víceboje. S dětmi hrajte stolní deskové hry. Naučte je něco uvařit, upéct, vyprat prádlo, přišít knoflík, vygruntovat, zkontrolovat olej v autě, ušít panenku nebo roušku. Hrajte spolu Kymovu hru, Město, jméno, zvíře, věc… a jiné hry se slovy, naučte se skládat Rubikovu kostku, přebírejte

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky ve skupinách s maximálně 15 žáky. Účast žáků je stanovena jako dobrovolná.

Vzdělávací aktivity budou pravidelně probíhat každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 11:50 hodin – po dvou vyučovacích hodinách českého jazyka a dvou hodinách matematiky.

Pravidla o cestě do školy a ze školy, příchodu ke škole a pohybu před školou, vstupu do budovy školy, pobytu v budově školy a ve třídě stanovuje dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Zákonní zástupci budou individuálně osloveni třídními učiteli a budou moci přihlásit své dítě k docházce do 7. 5. 2020 za těchto podmínek:

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. umožněno žákům 1. stupně účastnit se vzdělávacích aktivit. 

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den od 8:00 a jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Dítě si bude možné vyzvednout jen v přesně daných časech.

Ranní družina není poskytována.

Obědy zajišťuje školní jídelna za dodržení předepsaných pravidel.

Pravidla o cestě do školy a ze školy, příchodu ke škole a pohybu před školou, vstupu do budovy školy, pobytu v budově školy a ve třídě stanovuje dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

1) Před první vyučovací hodinou odevzdá žák zákonnými zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory (formulář zde):

2) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Při rozdělování do skupin zohledníme zejména třídu, ročník a čas odchodu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020. Pro přihlášené žáky je účast na vzdělávacích aktivitách povinná, škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budou zákonní zástupci školu informovat o důvodu nepřítomnosti (do ŽK) a o tom, zda žák bude nadále do skupiny docházet. Opakovaná bezdůvodná neúčast, neplnění povinností nebo další porušení pravidel může být důvodem k vyloučení ze vzdělávací aktivity.

3) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny): 

• pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

• vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu ze školy.

• všichni žáci nosí ve společných prostorách mimo třídu roušky

• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vyhovující jsou látkové roušky. 

• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 během vyučování, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O skutečnosti bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

4) Doporučujeme zvážit vstup žáků do školy v případě těchto zdravotních potíží:

-  Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

- Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

-  Poruchy imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně)

-  Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

-  Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

-  Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Mgr. Vlastislav Sýkora

ředitel školy

1) Před první vyučovací hodinou odevzdá žák zákonnými zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory (formulář Zde)

2) Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Pro přihlášené žáky je účast na vzdělávacích aktivitách povinná, nepřítomnost bude omluvena v omluvném listu v žákovské knížce. Opakovaná bezdůvodná neúčast, neplnění povinností nebo další porušení pravidel může být důvodem k vyloučení ze vzdělávací aktivity.

3) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny): 

• pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

• vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu ze školy.

• všichni žáci nosí ve společných prostorách mimo třídu roušky

• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vyhovující jsou látkové roušky. 

• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 během vyučování, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O skutečnosti bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

4) Doporučujeme zvážit vstup žáků do školy v případě těchto zdravotních potíží:

- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

- Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

- Poruchy imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně)

-  Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

-  Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

-  Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

-  Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Mgr. Vlastislav Sýkora

ředitel školy

provázek, skákejte gumu, cvrnkejte kuličky. Pracujte na zahradě  anebo v dílně. 

Užijme si to, co máme a neřešme to, co není k dispozici.

Rodina není zrušena.

Příroda není zrušena.

Hudba není zrušena.

Čtení není zrušeno.

Hra není zrušena.

Zpěv není zrušen.

Smích není zrušen.

Naděje není zrušena.

Zdroje: Facebook, internetové články, kniha Retrohraní

Čestné prohlášení ředitele.pdf