Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně ve škole

Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně ve školeDatum konání:
1.6.2020

V souladu s Harmonogramem uvolnění škol a školských zařízení je umožněna žákům 2. st. osobní přítomnost ve škole od 8. 6. 2020 za účelem skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020, dále také zejména za účelem socializačních aktivit - třídnických hodin. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Rozhodnutí začít navštěvovat školu je dobrovolné.

Žáci se nemusí předem nijak přihlašovat, při první hodině je žák zapsán do seznamu skupiny. Vzdělávací aktivity budou probíhat podle následujícího rozpisu:

Den, čas Třída Učebna
Pondělí 8:30 - 10:00 6. A 48
8., 15. a 22. června 6. A - 2. polovina 38
  6. B 28
  6. B - 2. polovina 29
  6. C 52
  6. C - 2. polovina 36
Úterý 8:30 - 10:00 6. D 31
9., 16. a 23. června 6. D - 2. polovina 33
  7. A 21
  7. A - 2. polovina 22
  7. B 29
  7. B - 2. polovina 28
Středa 8:30 - 10:00 7. C 34
10., 17. a 24. června 7 C - 2. polovina 33
  7. D 25
  7. D - 2. polovina 28
  8. A 42
  8. A - 2. polovina 36
Čtvrtek 8:30 - 10:00 8. B 17
11., 18. a 25. června 8. B - 2. polovina 28
  8. C 33
  8. C - 2. polovina 31
  8. D 36
  8. D - 2. polovina 48
Pátek 8:30 - 10:00 9. A 22
12., 19. a 26. června 9. A - 2. polovina 21
  9. B 40
  9. B - 2. polovina 48
  9. C 38
  9. C - 2. polovina 36

Pravidla o cestě do školy a ze školy, příchodu ke škole a pohybu před školou, vstupu do budovy školy, pobytu v budově školy a ve třídě stanovuje dokument MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 aktualizace k 27. 5. 2020 viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss. Žáci čekají před školou na příchod vyučujícího.

Docházka žáka může být realizována pouze za těchto podmínek:

1) Před prvním vstupem do školy odevzdá žák zákonnými zástupci podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory (formulář Zde)

2) O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Pro zapsané žáky je účast na vzdělávacích aktivitách povinná, nepřítomnost bude omluvena v omluvném listu v žákovské knížce. Opakovaná bezdůvodná neúčast, neplnění povinností nebo další porušení pravidel může být důvodem k vyloučení ze vzdělávací aktivity.

3) Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny): 

• pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti)

• vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv rodičům. To platí i při odchodu ze školy.

• všichni žáci nosí ve společných prostorách mimo třídu roušky 

• každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Vyhovující jsou látkové roušky. 

• nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 během vyučování, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O skutečnosti bude škola informovat  spádovou hygienickou stanici.

4) Doporučujeme zvážit vstup žáků do školy v případě těchto zdravotních potíží:

- Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

- Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

- Poruchy imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě, při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně)

- Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

- Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

- Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

-  Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

5) Žáci si s sebou přinesou klíček od šatní skříňky, psací potřeby a žákovskou knížku. Z provozních důvodů není možné pro žáky 2. st. poskytovat oběd ve školní jídelně.

Mgr. Vlastislav Sýkora

ředitel školy

Čestné prohlášení.pdf