Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka uspěli v celostátní soutěži

Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka uspěli v celostátní soutěžiDatum konání:
3.10.2022
Datum ukončení:
6.10.2022

 

Žáci ze ZŠ T. G. Masaryka uspěli v celostátní soutěži

Páté třídy se přihlásily do prvního ročníku internetové soutěže „V rytmu zdraví“, které se zúčastnilo celkem 74 tříd, 100 učitelů a 981 žáků z celé České republiky. Tento vzdělávací kurz správného životního stylu probíhal u nás ve škole v hodinách informatiky. Byl rozdělen do pěti lekcí, které na sebe navazovaly. Žáci se v něm postupně seznámili s jednotlivými patry výživové pyramidy, ale také s pravidly nakupování a se správným uskladněním potravin. Zorientovali se v informacích na obalech potravin a v jejich složení. Jedna část byla věnována udržitelnosti a ochraně životního prostředí. V jednotlivých hodinách žáci rozvíjeli a naplnili své kompetence k učení, k řešení problémů i kompetence pracovní. Byla začleněna průřezová témata a došlo k propojení mezipředmětových vztahů.

Vítězství v krajském kole patřilo našim žákům z 5. C. Organizátoři projektu přijeli osobně žákům popřát k 1. místu a předali všem krásné a hodnotné ceny. Od roku 2000 jsme „Škola podporující zdraví“. V praxi to znamená, že veškeré činnosti a procesy, které ve škole probíhají, jsou ze strany vedení a nás pedagogů nahlíženy i optikou přínosu pro zdraví našich žáků. Děkujeme tedy za účast a vzornou reprezentaci školy.

Na základě těchto vynikajících výsledků v soutěži jsme byli osloveni Potravinářskou komorou, zda bychom nevyslali zástupce školy na Výroční konferenci platformy pro reformulace v Praze dne 15. září 2022. Pozvání jsme přijali a účast potvrdili.

Letos šestá výroční konference se konala v Národní technické knihovně v areálu ČVUT a vystoupila zde řada odborníků. Jednalo se o doprovodnou akci českého předsednictví v Radě EU. Záštitu nad konáním konference převzal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula, který se ujal úvodního slova.

Celou akci moderovala Ing. Hana Langrová, předsedkyně Platformy pro reformulace, která předala slovo Ing. Daně Večeřové,  prezidentce Potravinářské komory ČR. Ta uvedla první blok „Potraviny pro spotřebitele“. Následně vystoupili zahraniční hosté z Itálie a Francie, kteří představili jejich výživovou politiku a zhodnotili výživové systémy. Vliv potravin na zdraví dále představila paní profesorka Adámková, ukázala příklady potravin, které jsou vhodné/nevhodné pro danou skupinu spotřebitelů. Potraviny máme vhodné/nevhodné, nikoliv "zdravé/nezdravé". Příspěvkem přispěla také náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, která se zaměřila především na prevenci a aktivity orgánů ochrany veřejného zdraví.

V druhém bloku nazvaném „Edukace, výživa a spotřebitel“ se nutriční terapeutky věnovaly výživovým údajům na obalech potravin - jak je číst a jak jim rozumět a zaměřily se především na význam vzdělávání v oblasti výživy.

Třetí blok byl věnován tématu „Edukace, výživa a dětská populace“. Kromě zástupců MŠMT, kteří nastínili účastníkům pohled na vzdělávání dětí v oblasti potravin, výživy a zdravého životního stylu v edukačním procesu, byla podrobně představena soutěž „V rytmu zdraví“. Uplatnění tohoto projektu ve školském systému představila zástupkyně naší ZŠ a s problematikou výživy dětí účastníky seznámila nutriční terapeutka.

Závěrečný čtvrtý blok „Výrobci a spotřebitel“ se věnoval výrobcům, jejich strategiím a závazkům v oblasti výživy. Pozornost byla věnována také projektům společností, které cílí na vzdělávání spotřebitelů o vyváženém životním stylu. 

Vážíme si příležitosti, prezentovat naši školu veřejně a ukázat tak většinu činností a aktivit, které v oblasti zdravého životního stylu pro žáky ve škole děláme. Získané informace z přednášek určitě dále využijeme a zapracujeme do výuky. Snad tak naplníme slova moudrého muže a pedagoga, která platí i dnes. Je úkolem nás pedagogů, vštípit jejich obsah do myslí našich žáků. „Základem zdraví a štěstí je střídmost ve všem, v jídle, v pití i v jiných požitcích. To je tajemství dlouhověkosti“. /J. A. Komenský/

 

Mgr. Kateřina Šmídová