Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Hlavní budova > Úhrada a vyúčtování stravného

Úhrada a vyúčtování stravného

Stravné se platí zálohově předem.

Platba musí být provedena do 25. dne předcházejícího měsíce.

 

Platbu je možno provést:

  • inkasem z účtu k 15. dni předcházejícího měsíce (u své banky je nutné zřídit souhlas s inkasem ve prospěch účtu školní jídelny, č.ú. 100 089 081 / 0800 v dostatečné výši - neuvádějte variabilní symbol)

Strávník platící tímto způsobem má obědy vždy automaticky přihlášeny od začátku měsíce.

Optimální výše pro žáky je 800 Kč.

Pokud chcete platit z jednoho účtu stravné za dva a více strávníků, žádáme o nastavení odpovídající výše limitu.

Pokud platba neproběhne, je nutné ji uhradit v hotovosti nebo jednorázovým příkazem k úhradě.

  • hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny

Strávník platící tímto způsobem si musí obědy sám přihlašovat

Toto platí i pro začátek školního roku.

  • jednorázovou platbou z banky – u tohoto způsobu je nutné zadat variabilní symbol strávníka, který si vyžádejte v kanceláři školní jídelny

Strávník platící tímto způsobem má obědy přihlášeny od začátku měsíce do výše konta.

 

 

Při změně způsobu úhrady stravného vždy informujte vedoucí školní jídelny e-mailem nebo telefonicky!

Informace o stavu svého konta stravného obdrží každý strávník na požádání v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Strávníkům, kteří si aktivují připojení na webovou stránku www.strava.cz, je přehled o stavu konta zasílán 1 x měsíčně na zadanou e-mailovou adresu.

Případné přeplatky stravného jsou automaticky převedeny do následujícího měsíce (následujícího školního roku).

 

Vyúčtování stravného

Strávníci, kteří končí stravování, se musí odhlásit e-mailem a zároveň zaslat číslo účtu, na které má být přeplatek zaslán.