Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní jídelna > Hlavní budova > Základní informace

Základní informace

Školní jídelna je součástí Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady.

Vedoucí školní jídelny: Irena Nováková

Hlavní kuchařka: Miroslava Kibusová

Tel.: 312 316 991

E-mail: jidelna@zstgmpodebrady.cz

Číslo účtu: 100 089 081 / 0800 vedený u České spořitelny, a.s.

Provozní doba: 6:00 – 15:30 hod

Školní jídelna připravuje obědy pro žáky, zaměstnance, vlastní důchodce a cizí strávníky.

Součástí oběda je polévka, hlavní jídlo, nápoj, zeleninový nebo ovocný salát / ovoce / moučník / mléčné výrobky

Výdejní doba: 11:00 – 14:00 hod

Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená vyhláška stanoví, za jakých podmínek se žáci v jídelně stravují. Dále určuje finanční normativy na nákup potravin. Normativy jsou rozděleny do kategorií podle věku strávníků. Pokud žák dosáhne v průběhu školního roku (1. 9. – 31. 8.) věku, který přísluší dané kategorii, pak do této kategorie spadá po celý školní rok.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavní kuchařkou a stravovací komisí, na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.

Jídelní lístek je veřejně přístupný ve školní jídelně, na stránkách školy nebo na www.strava.cz.

Změna jídelního lístku je vyhrazena.

Jídla podávaná v rámci školního stravování se konzumují v jídelně. Každý žák má v době přítomnosti na vyučování nárok na jeden oběd.

V době prázdnin a ředitelského volna se nevaří, strávníci jsou včas informováni a automaticky odhlášeni.

Strávníci se v jídelně chovají ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Nevynášejí nádobí z jídelny. Za hrubé porušení řádu ŠJ může být strávník vyloučen ze stravování. Veškeré škody na majetku ŠJ strávníkem způsobené je povinen strávník uhradit.