Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Adaptační kurz v 6. třídách

Adaptační kurz v 6. třídáchDatum konání:
24.10.2021
Datum ukončení:
5.11.2021

Adaptační kurzy žáků šestých tříd se staly na naší škole neodmyslitelným pomocníkem při přechodu žáků na druhý stupeň ZŠ. Tento školní rok jsme museli kurzy přizpůsobit mimořádné epidemiologické situaci, neznamenalo to však, že by ztrácely na významu a efektivitě. Cílem kurzu bylo seznámení s kolektivem žáků a třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurzy dávají příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou lehce přenést do školního prostředí.

Adaptační kurzy probíhaly v první polovině října a celkem se jich zúčastnilo 83 žáků šestých ročníků. Pro žáky jsme připravili dvoudenní aktivity, které probíhaly ve škole i mimo ni. První den jsme podnikli turistický výlet do NP České Švýcarsko. Během něj jsme absolvovali několik sportovních aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci a toleranci. Vzájemné vztahy jsme utužovali také při neřízených činnostech. Druhý den převažovaly připravené aktivity, které jsme realizovali v dopoledních hodinách ve škole, jejíž hlavním cílem bylo podpořit vytváření spolupracujícího a funkčního kolektivu žáků. Zaměřili jsme se i na začlenění nově příchozích žáků a procesy rozvoje vztahů uvnitř kolektivu. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci vzniku nežádoucích projevů chování ve skupině. Odpolední část kurzu byla zaměřená na skupinové zážitkové sportovní činnosti, které přispěly k budování pozitivních vazeb mezi spolužáky. Ze závěrečného zhodnocení kurzu vyplynula jednoznačná spokojenost žáků i učitelů.

Další zajímavosti o adaptačních kurzech naleznete pod odkazem zde.

 

Mgr. Veronika Slavětínská