Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníkůDatum konání:
13.12.2022
Datum ukončení:
15.12.2022

 

V prvních zářijových dnech proběhly na ZŠ T. G. Masaryka adaptační kurzy, které jsou určeny pro žáky 6. ročníků. Přechod na 2. stupeň ZŠ je pro žáky náročnou životní změnou. Musí se přizpůsobit novým požadavkům, které jsou na ně kladeny, vyrovnat se s novým sociálním prostředím, zejména s novým kolektivem spolužáků a učitelů, a přijmout mnoho odpovědnosti. Tuto nelehkou situaci pomáháme žákům zvládnout prostřednictvím těchto kurzů. Jejich hlavním cílem je nejenom seznámení s kolektivem žáků a třídním učitelem, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurzy dávají příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou lehce přenést do školního prostředí. Tím předcházíme i rozvoji sociálně patologických jevů ve skupině, jimiž jsou žáci zejména v tomto období ohroženi.

Dvoudenní adaptační aktivity, které probíhaly ve škole i mimo ni, vedly zkušené členky Školního poradenského pracoviště – školní psycholožka, speciální pedagožka, výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.

První den jsme podnikli turistický výlet do CHKO Broumovsko. Během něj žáci absolvovali několik sportovních aktivit zaměřených na spolupráci, komunikaci a toleranci. Vzájemné vztahy utužovali také při neřízených činnostech - pomáhali si, rozvíjeli své komunikační dovednosti a aktivní naslouchání při rozhovorech na různá témata Po celou dobu panovala přátelská a uvolněná atmosféra. Druhý den převažovaly připravené aktivity, které jsme realizovali v dopoledních hodinách ve škole, jejichž hlavním cílem bylo podpořit vytváření spolupracujícího a funkčního kolektivu žáků. Zaměřili jsme se i na začlenění nově příchozích žáků a procesy rozvoje vztahů uvnitř kolektivu. Příznivé klima považujeme za významnou primární prevenci vzniku nežádoucích projevů chování ve skupině. Odpolední část kurzu byla zaměřena na skupinové zážitkové sportovní činnosti, které přispěly k budování pozitivních vazeb mezi spolužáky. Ze závěrečného zhodnocení kurzu vyplynula jednoznačná spokojenost žáků i učitelů. Po složité pandemické situaci, která minulé roky probíhala a znemožnila tak žákům klasickou výuku, ale i aktivity mimo školu, byly tyto kurzy velkým přínosem nejenom pro budování pozitivních vztahů ve třídě, ale vedly i ke zlepšení duševního zdraví každého jedince.

 

Mgr. Veronika Slavětínská, školní metodička prevence