Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Dějepis ve školním roce 2023/2024

Dějepis ve školním roce 2023/2024Datum konání:
18.6.2024
Datum ukončení:
19.6.2024

 

Post Bellum – Příběhy našich sousedů

Naše škola spolupracuje s neziskovou organizací Post Bellum a od roku 2020 je také součástí Škol paměti národa, které se zaměřují na výuku moderních dějin a zapojují se do vzdělávacích projektů od Paměti národa.

I v tomto školním roce jsme se účastnili projektu Příběhy našich sousedů. V letošním roce se projektu zúčastnily dvě skupiny žáků z devátého ročníku za doprovodu vyučující dějepisu Mgr. Evy Ernstové. Tým chlapců seznámil veřejnost s každodenním životem Boženy Maříkové za totality, zatímco dívky zpracovaly vzpomínky na studentská léta umělce Aleše Svobody.

Během několika měsíců měli žáci za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, sestavit životopis, vytvořit rozhlasovou reportáž, a nakonec vytvořit prezentaci, se kterou seznámili publikum a odbornou porotu během slavnostního odpoledne 12. června 2024 v Městské knihovně Poděbrady.

V průběhu tohoto projektu měli žáci možnost navštívit Národní památník hrdinů heydrichiády v Praze, zúčastnit se workshopů organizace Post Bellum a Českého rozhlasu a v neposlední řadě získali příležitost setkat se s pamětníkem a zkusit si roli reportérů.

 

Projekt Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhů bezpráví – Měsíc filmu na školách, který jsme zrealizovali pro žáky 9. ročníku ve dnech 13. a 16. května 2024. Tento ročník je věnován tématu Sametová revoluce. Během projektové výuky se žáci seznámili s událostmi celého roku 1989, zhlédli film 1989: Z deníku Ivany A. založený na autentickém deníku osmnáctileté Ivany Andělové. Následovaly doplňující aktivity spojené s prací ve skupině, vyhledávání informací a chronologické řazení informací. V závěru společně vytvořili transparenty. Během výuky měli žáci možnost prohlédnout si autentické předměty, fotografie a dokumenty z cyklu Bedny komunismu pro přiblížení každodenního života v Československu.

 

Postbellum – Příběhy našich sousedů

Naši žáci devátého ročníku se opět zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Během několika měsíců měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, sestavit životopis, sestavit scénář. V pátek 17. května a v pondělí 20. května se týmy zúčastnily audioworkshopu v nahrávacím studiu v Praze. Pro všechny to byla velmi zajímavá zkušenost.

Svou práci žáci představí publiku 12. června v Městské knihovně Poděbrady od 16:00. Následně bude jejich práce umístěna na webových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.cz/.

grgrthrtb.png

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-Šoa

Naši žáci se tradičně účastní vzpomínkové akce veřejného čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-Šoa. Letos se uskutečnilo v pondělí 6. května od 14.00 u památníku obětem holocaustu v Husově ulici před evangelickým kostelem. Je velmi důležité si i po tak dlouhé době podobné události připomínat a brát si z nich poučení. Nikdy nezapomeneme!

440948755_747961890856965_309421181296441900_n.jpg


Návrh bez názvu(12).png

Projekt Příběhy našich sousedů

Vybraní žáci devátých tříd se letos opět zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. 7. března se účastnili exkurze do Národního památníku hrdinů heydrichiády v Praze.

žáci zapojení do projektu Příběhy našich sousedů.png

 

Exkurze 9. ročníku: Památník Lidice

Žáci devátého ročníku se ve dnech 19. a 20. února zúčastnili dějepisné exkurze v Lidicích, kde si připomněli tragické události, které se zde odehrály v období Protektorátu Čechy a Morava.

Nejprve se žáci zúčastnili výukového programu s názvem „Den, kdy se mi změnil život“, během kterého se seznámili s konkrétními osudy lidí, jejichž život významně ovlivnila druhá světová válka a holocaust. Formou dramatické výchovy se seznámili s osudem rodiny lidické dívky Marušky Doležalové a židovského chlapce Petra Ginze z Prahy. Žáci si během programu zopakovali a prohloubili své vědomosti a vytvořili si hlubší vztah a postoj k tématu. Poté nás čekala prohlídka pietního území, kde se původní Lidice rozkládaly, a nakonec jsme navštívili zrekonstruované muzeum s multimediální expozicí.

Prostřednictvím návštěvy Památníku Lidice získali žáci přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice, jejího osudu a osudu jejích obyvatel. Díky této exkurzi žáci pochopili příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností.

 

Dějepisná olympiáda

Dne 29.11. 2023 se naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády, kterou pořádá Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové. Tématem 53. ročníku byl „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.” Soutěže se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníků. Žáci Miloš Pospíšil, Jiří Křivánek a Vítek Hlavička se stali nejúspěšnějšími řešiteli a budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se bude konat v lednu. Budeme jim držet palce!

A jak to dopadlo? Ve středu 17. ledna 2024 se naši úspěšní řešitelé Dějepisné olympiády zúčastnili okresního kola v Nymburce. Tématem 53. ročníku byl Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Naši školu reprezentoval Miloš Pospíšil, Jiří Křivánek a Vítek Hlavička a obsadili krásná místa. Miloš navíc okresní kolo s přehledem vyhrál, a postupuje tak do krajského kola, které proběhne v dubnu v Kladně. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchu!

IMG_5041.JPG

 

 410501658_1517978985603022_3964650984897095335_n.jpgVýstava „Neztratit víru v člověka“406654749_1499660970826843_3821511395737457516_n.jpg

Od 30.11. 2023 je našim žákům k dispozici výstava, která nám byla zapůjčena Židovským muzeem Praha. Výstava se nachází v 1.patře na hlavní budově a nese název "Neztratit víru v člověka. Protektorát očima židovských dětí". Výstava představuje dětem a mladým lidem různé aspekty života Židů v Protektorátu Čechy a Morava, a to z pohledu jejich šesti tehdejších vrstevníků. Jejím záměrem je přiblížit především žákům náročné téma holocaustu a zprostředkovat jim seznámení s židovskou menšinou. Jedná se celkem o 20 bannerů. Výstava bude ukončena 4. 1. 2024.

 

Legiovlak v Poděbradech

Poslední zastávkou Legiovlaku byla letos vlaková stanice Poděbrady! Žáci ZŠ TGM tak mohli navštívit repliku legionářského vlaku z období let 1918 až 1920. V této době na Transsibiřské magistrále operovaly čs. legie, které sehrály důležitou úlohu na konci první světové války.

Celkem patnáct zrekonstruovaných vagonů představilo žákům život a boje desetitisíců čs. legionářů s německou a bolševickou přesilou. Vlak se skládá mimo jiné z vozů opravárenského, polní pošty, zdravotního, štábního, velitelského a dokonce obrněného. Zde se nacházejí originální součásti výstroje a výzbroje, dále také zbraně, stejně jako předměty běžného vojenského života a stovky fotografií.

Žáci, které provedli průvodci v legionářských stejnokrojích, mohli blíže nahlédnout do života legionářů, kteří významně přispěli k vytvoření samostatného státu.

 

Zahraniční exkurze pro 9. ročník: Osvětim

I v letošním školním roce jsme zorganizovali pro žáky 9. ročníku zahraniční výjezd do sousedního Polska. V pátek 16. listopadu 2023 odjížděli v brzkých ranních hodinách od budovy školy vybraní žáci devátých tříd, aby se seznámili s historií tohoto tábora a s problematikou holocaustu během druhé světové války. Během tříhodinové prohlídky žáci navštívili nejprve tábor Auschwitz I, do kterého vstoupili hlavní branou s nápisem „Arbeit macht frei!“. Zde se žáci komplexně seznámili s plánem nacistického Německa na vyhlazení židovského obyvatelstva z celé Evropy. Poté jsme se s žáky přesunuli do desetkrát většího komplexu Auschwitz II, zvaného Birkenau neboli Březinka, jenž pro většinu deportovaných znamenal konečnou stanici. Společně s průvodcem žáci prošli místa, kde mnoho lidí zažilo velká utrpení a většina z nich zde nalezla smrt. Žáci měli během exkurze možnost poznat tuto nechvalně známou historii zblízka, zároveň si i uvědomili, kam až může vést ideologie založená na čistotě rasy, a u památníku uctili památku zemřelých zapálením svíček.

 

Exkurze 8. ročníku: Kuks a pevnost Josefov

Ve dnech 10. a 11. 10. se žáci osmých ročníků zúčastnili dějepisné exkurze. Nejprve jsme navštívili hospitál Kuks – významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu. Zde žáky čekala komentovaná prohlídka, během které se dozvěděli o životě hraběte Františka Antonína Šporka a o významu této rozsáhlé stavby. Současně si prohlédli cyklus nástěnných maleb Tance se smrtí, soubor barokních alegorických soch Ctností a Neřestí a navštívili jednu z nejstarších lékáren – U Granátového jablka. Poté jsme navštívili nedalekou pevnost Josefov. Zde žáci pracovali ve skupinkách a v rámci hry se seznámili s významnými historickými událostmi, byla jim vysvětlena role pevnostního města a jednotlivých skupin obyvatelstva.