Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Školní psycholog v běžné škole

Školní psycholog v běžné školeDatum konání:
17.5.2021
Datum ukončení:
6.6.2021

Školní psycholog je v dnešní době ve většině škol běžnou součástí školského poradenského pracoviště. Náplň jeho práce je velmi pestrá a je specifikována ve spolupráci s vedením dané školy, kdy záleží na potřebách školy, pedagogů a také žáků.

K hlavní pracovní náplni školního psychologa patří individuální konzultace s rodiči a žáky školy, třídními učiteli a vedením školy.

Jedná se obecně o konzultační, poradenskou a intervenční práci, péči o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení žáků), krizovou intervenci pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce. Dále se psycholog věnuje prevenci školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.) a kariérovému poradenství.

Někdy je třeba odkázat žáky na jinou instituci (dětský psychiatr, klinický psycholog, školské poradenské zařízení, zdravotnické zařízení, atp.).

Při poradenské činnosti jsou informace získané během setkání s žáky považovány za přísně důvěrné a jejich sdílení je proti profesním pravidlům. Pokud by psycholog porušil mlčenlivost, ztratil by důvěru nejen klienta, kterého by se informace týkala, ale ohrozil by celé své působení ve škole, kde se informace může velmi rychle rozšířit.

Ve třídách pracuje školní psycholog s třídními kolektivy, připravuje podpůrné aktivity. Na podnět třídního učitele nebo žáka či rodiče zadává a vyhodnocuje sociometrie. Pomocí sociometrie lze ve třídě diagnostikovat sociální klima, mapovat vrstevnické vztahy ve třídě a ty pak pomocí podpůrných aktivit a rozhovorů s jednotlivci či skupinou dětí zlepšovat. Školní psycholog také podporuje spolupráci třídy a třídního učitele. S mnoha třídami je pracováno pravidelně v průběhu celého školního roku.

Na školního psychologa se obrací často učitelé, kteří chtějí konzultovat konkrétního žáka nebo situaci ve třídě a mnohdy proběhne metodická návštěva či depistáž s následnou metodickou podporou pedagoga.

V neposlední řadě se školní psycholog účastní zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání a participuje na přípravě informačního materiálu na web školy.                     

 

Mgr. Martina Kastnerová

ilustrační obrázek  ilustrační obrázek 2  ilustrační obrázek 3