Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuální školní rok > Aktuality > Německo na vlastní oči

Německo na vlastní očiDatum konání:
31.3.2023
Datum ukončení:
10.5.2023

 

336785385_944294189904198_2446574721025177416_n.png

Německo na vlastní oči

Význam znalosti cizích jazyků je v současné době nesporný. Proto naše ZŠ T. G. Masaryka v Poděbradech nabízí pro žáky od 7. ročníku již od roku 2013 možnost učit se němčinu jako druhý cizí jazyk (prvním cizím jazykem je pro všechny žáky od 3. ročníku angličtina).

Výuka německého jazyka směřuje především k cíli umožnit komunikaci v cizím jazyce, ale plní i obecně vzdělávací a výchovný cíl. Základem je osvojení schopnosti prakticky využívat němčinu v řečových dovednostech a písemném projevu. Žáci se učí zvládat základní pravidla komunikace v běžných každodenních situacích, např. poprosit, poděkovat, pozdravit a také se naučí mluvit a psát o základních tématech jako jsou rodina, škola, koníčky.

Součástí výuky je poznávání jazykového systému, čímž si žáci bystří a cvičí pozornost, smysl pro chápání vztahů mezi jevy a zdokonalují si i logické myšlení a paměť. Žáci si rozšiřují nejen aktivní a pasivní slovní zásobu, ale i věcné znalosti, neboť součástí výuky je i seznámení s reáliemi německy mluvících zemí, které zahrnují poznatky týkající se dané jazykové oblasti, jejího historického vývoje, hospodářství, politiky, sociálních podmínek, literatury, umění, vědy a techniky i dalších okruhů tvořících kulturu německy mluvících zemí.

Pro dobré zvládnutí cizího jazyka je důležité neustále nabyté vědomosti upevňovat, automatizovat a také si je vyzkoušet v praxi. A proto vyjelo 32 žáků z 2. stupně naší školy v doprovodu vyučující německého jazyka Mgr. Evy Ernstové a zástupkyně ředitele Mgr. Jany Smíškové na jarní 5 denní zájezd do německy mluvících sousedních zemí – Spolkové republiky Německo, Švýcarska a Rakouska v oblasti Bodamského jezera a dále do Bavorska.

Program, který připravila CK PROTRAVEL, byl opravdu nabitý. Viděli jsme mnoho krásných historických památek i přírodních a kulturních zajímavostí – Schaffhausen s Rýnskými vodopády, středověké městečko Stein am Rhein, zoologický park Affenberg Salem, Zepellin Museum, vrch Pfänder v Bregenzu, zámky Neuschwanstein, Hohenschwangau a Linderhof, klášter v Ettalu. Stáli jsme na místech, kde byl v Kostnici odsouzen a upálen Mistr Jan Hus. Zubačkou jsme vyjeli na nejvyšší horu Německa Zugspitze, v Garmisch-Partenkirchenu jsme vnímali atmosféru stadionu se skokanskými můstky postavenými pro zimní olympijské hry v roce 1936. Stopy olympijské tradice jsme z výšky věže Olympiaturm sledovali i v Mnichově u sportovišť postavených pro letní olympiádu v roce 1972. Nejen chlapce zaujal mnichovský BMW Welt – futuristická prosklená budova, která má za úkol prezentovat návštěvníkům význam značky BMW. V centru Mnichova na Marienplatzu jsme si poslechli melodii orloje na Nové radnici a navštívili známou katedrálu Frauenkirche.  K cestování patří neodmyslitelně i gastronomické zážitky, a tak jsme nemohli neochutnat tradiční currywurst, germknödel či spätzle. Vyzkoušeli jsme si ubytování v mládežnické ubytovně Jugendherberge ve Friedrishafenu a Oberammergau, kde myslí i na zájmy mladých lidí – pro večerní program byla k dispozici nejen společenská místnost, ale i lezecká stěna, pinpongový stůl či kulečník. Naše cesta byla dnem po dni aktuálně prezentována na školním facebooku a webových stránkách, takže rodiny žáků, ostatní žáci i vyučující ve škole měli aktuální přehled. Všem žákům zájezd přinesl krásné zážitky a doufáme, že budou i nadále motivováni ke studiu cizích jazyků a poznávání nových zemí.

 

Mgr. Jana Smíšková

 

 

Den první

Pondělní den byl velmi akční. Ráno účastníky zájezdu čekala návštěva největších evropských vodopádů – Rýnských vodopádů v Schaffhausenu, následovala prohlídka středověkého městečka Stein am Rhein a Kostnice, poté přejeli trajektem přes Bodamské jezero a nakonec navštívili Affenberg v Salemu, kde si prohlédli rezervaci s makaky.

Den druhý

Účastníci zájezdu navštívili v tomto dni kopec Pfänder s krásným výhledem na Bodamské jezero, přístavní město Bregenz, ostrovní městečko Lindau a muzeum vzducholodí ve Friedrichshafu. Konec dne pak zakončili v typické německé restauraci.

Den třetí

Navštívili jsme zámek Hohenschwangau, pohádkový zámek Neuschwanstein a další zámek Ludvíka II. Linderhof. Po krásném výletě jsme přejeli do mládežnické ubytovny v Oberammergau, kde jsme si po večeři mohli zpestřit volný čas v herně.

Den čtvrtý

Ve čtvrtek ráno jsme navštívili benediktinský klášter s barokním kostelem v Ettalu . Poté jsme vlakem, zubačkou a lanovkou vyjeli na nejvyšší horu Německa Zugspitze s 2962 m. n m. a zároveň si prohlédli ledovcové jezero Eibsee. Konec dne jsme zakončili ve vyhlášeném středisku Garmisch-Partenkirchen, kde se konaly zimní olympijské hry v roce 1936. Počasí nám vyšlo na jedničku!

Den pátý

Poslední den jsme vyrazili do hlavního města Bavorska Mnichova, kde jsme si prošli centrum a prohlédli si významné památky – majestátní budovu radnice a gotický kostel Frauenkirche. Poté jsme přejeli k Olympiaparku, kde se roku 1972 konaly XX. letní olympijské hry. Vystoupali jsme na Olympiaturm, odkud se nám naskytl krásný výhled na celé město a přilehlé okolí, dokonce byla k vidění i Zugspitze. Konec dne jsme zakončili v BMW muzeu. Poté jsme se vydali na cestu do Čech. Do Poděbrad jsme přijeli v pozdních večerních hodinách.